Nasıl yapılır?

Google’a içeriğinizin nasıl yapılır bilgisi içerdiğini açıkça belirtmek için HowTo yapılandırılmış verilerini kullanın. Nasıl yapılır, bir görevi başarıyla tamamlamak için gerçekleştirmeleri gereken bir dizi adımda kullanıcılara yol gösterir ve video, resim ve metin içerebilir. Örneğin, "Kravat nasıl bağlanır?" veya "Mutfak tezgah arası panosu nasıl döşenir?". Nasıl yapılır bilgilerinizdeki her adımın sırayla okunması gerekiyorsa bu, HowTo yapılandırılmış verilerinin içeriğinize fayda sağlayabileceğine iyi bir işarettir. Sayfanızın asıl konusu nasıl yapılır bilgileri vermekse HowTo yapılandırılmış verileri uygundur.

Düzgün biçimde işaretlenmiş nasıl yapılır sayfaları Arama'da zengin bir sonuca ve sitenizin doğru kullanıcılara ulaşmasına yardımcı olabilecek Google Asistan için Nasıl Yapılır İşlemi'ne uygun olabilir.

Özelliğin kullanılabilirliği

Nasıl yapılır zengin sonuçları, şu anda Google Arama’nın kullanılabildiği tüm dillerde ve ülkelerde kullanılabilir. Bu özellik masaüstünde değil, yalnızca mobil cihazlarda kullanılabilir.

Örnekler

İçeriğinizin Nasıl Yapılır zengin sonuçlarında nasıl görünebileceğine dair bazı örnekleri burada bulabilirsiniz. Nasıl yapılır bilgileriniz, tamamlanmış bir nasıl yapılır resmini ve adım başına bir resim içeriyorsa daha görsel bir varyant görüntülenebilir. Nasıl yapılır bilginizin Google Arama'da en etkili şekilde gösterilebilmesi için mümkün olduğunca çok zorunlu ve önerilen özellik eklediğinizden emin olun.

Standart Nasıl yapılır zengin sonucu

Standart Bir Nasıl Yapılır Zengin Sonucunun Resmi
JSON-LD

JSON-LD kullanarak hazırlanan metin tabanlı bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz. Örnek yalnızca nasıl yapılır sayfasının son durumunu gösteren bir resim içermektedir. Bu sonuçta, kullanıcılar bazı adımlar için içeriğin önizlemesini görebilir.

Mikro veri

Mikro veri kullanarak hazırlanan metin tabanlı bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz. Örnek yalnızca nasıl yapılır sayfasının son durumunu gösteren bir resim içermektedir. Bu sonuçta, kullanıcılar bazı adımlar için içeriğin bir önizlemesini görebilirler.

Her adım için resimler içeren Nasıl yapılır zengin sonucu

Görsel Bir Nasıl Yapılır Zengin Sonucunun Resmi
JSON-LD

JSON-LD kodu kullanılarak hazırlanan ve her adım için resimler içeren bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz. Her adım için bir resim olduğunda, kullanıcılar resim bandı olan bir önizleme görebilir.

Mikro veri

Mikro veri kullanılarak hazırlanan ve her adım için resimler içeren bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz. Her adım için bir resim olduğunda, kullanıcılar resim bandı olan bir önizleme görebilir.

Video içeren Nasıl yapılır zenginleştirme sonucu

JSON-LD

JSON-LD kodu kullanılarak hazırlanan ve metin, resim ve video kliplerin karışık olarak kullanıldığı bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.

Mikro veri

Mikro Veri kullanılarak hazırlanan ve metin, resim ve video kliplerin karışık olarak kullanıldığı bir nasıl yapılır sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.

Yönergeler

Sayfanızın Nasıl yapılır zengin sonuçlarına ve Google Asistan için Nasıl Yapılır İşlemine uygun olması amacıyla aşağıdaki yönergeleri uygulamanız gerekir:

İçerik yönergeleri

 • Reklamcılık: HowTo yapılandırılmış verilerini reklamcılık amacıyla kullanmayın.
 • Uygun Olmayan İçerik: İçerik müstehcen, küfürlü, cinsel içerikliyse veya şiddet içeriyorsa ya da tehlikeli veya yasa dışı faaliyetleri tanıtıyor ya da nefret söylemi veya taciz edici bir dil barındırıyorsa Nasıl yapılır zengin sonuçları görüntülenemez.
 • Kaynak: Kullanıcılar, tüm HowTo içeriğini kaynak sayfada görebilmelidir. Nasıl yapılır, kaynak sayfanın ana odak noktası olmalıdır. Belirli bir sayfa için birden fazla HowTo eklemeyin.
 • Malzemeler ve Araçlar: Görevi tamamlamak için gereken tüm malzemelere ve araçlara yapılandırılmış veriler ekleyin.
 • Adımlar: Her HowToStep, kaynak adımın tüm içeriğini barındırmalıdır. Özet veya giriş bölümü gibi adım dışı verileri, adım olarak işaretlemeyin.
 • Adım resimleri: Adımlar en iyi görsel bir şekilde açıklanabiliyorsa, bu adımlardaki her bir HowToStep için resimlerin işaretlendiğinden emin olun. Yalnızca her adıma ait talimatların gösterildiği resimlerini işaretleyin. Bir resmi, aynı Nasıl yapılır için birden fazla adımda kullanmayın. Sayfanızdaki içeriğe karşılık gelen aynı resimleri kullanın. Nasıl yapılır içeriğini yansıtmayan resimler veya zengin sonucu optimize etmek için farklı resimler kullanmayın.
 • Son resim: Nihai sonuç bir resim tarafından doğru bir şekilde açıklanabiliyorsa bu resmin sayfada bulunduğundan ve HowTo işaretlemenizin image özelliğini kullanarak bu resmi içerdiğinden emin olun. Bu resim, son adım için işaretlenen ile aynı olabilir.
 • İçerik: Yemek tarifleri için HowTo işaretlemesini kullanmayın. Onun yerine, yemek tarifleri Recipe structured data kullanmalıdır. Belirli bir talimatlar dizisi olmayan makaleler ve genel tavsiye içeriği, HowTo işaretlemesi için uygun değildir.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. Yapılandırılmış verilerinize daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Yapılandırılmış verilerinizi doğrulamak ve önizlemek için Google’ın Zengin Sonuç Testi'ni kullanın.

HowTo

HowTo öğesinin tam tanımını schema.org/HowTo adresinde bulabilirsiniz.

HowTo türü, sayfanın nasıl yapılır bilgisi içerdiğini belirtir. Her sayfa için bir HowTo türü tanımı olmalıdır.

Zorunlu özellikler
name

Text

Nasıl yapılır sayfasının başlığı. Örneğin, "Kravat nasıl bağlanır?".

step HowToStep veya HowToSection

Nasıl yapılır talimatlarının tamamını içeren bir HowToStep öğeleri dizisi. Her step öğesi, talimatlardaki tek bir adıma karşılık gelmelidir. Bu özelliği kullanarak, özet veya giriş bölümü gibi adım olmayan verileri işaretlemeyin. Örneğin:

 • Her bir HowToStep öğesinin text değerini ayarlayarak her adımın tam metnini belirtebilirsiniz. Adım başlığı name olarak verilmiş bir image ve url isteğe bağlıdır ancak isteğe bağlı özellikler arama sonucunun zengin sunumuna katkıda bulunabildiğinden, önerilir.
 • Karmaşık adımlar için bir name adımı sağlayabilir ve HowToDirection veya HowToTip öğesini kullanarak bağımsız alt adımları listeleyebilirsiniz.

Bu HowTo öğesinin tüm talimatlarını içeren bir HowToSection öğeleri dizisi. Örneğin:

Önerilen özellikler
description

Text

Bir nasıl yapılır açıklaması.

estimatedCost MonetaryAmount veya Text

Talimatlar gerçekleştirilirken tüketilen malzemelerin tahmini maliyeti.

image ImageObject veya URL

Tamamlanan nasıl yapılır görevinin resmi. Ek resim yönergeleri:

supply HowToSupply veya Text

Talimatlar veya bir tarif gerçekleştirilirken tüketilen bir malzeme.

tool HowToTool veya Text

Talimatlar veya bir tarif gerçekleştirilirken kullanılan (ancak tüketilmeyen) bir nesne.

totalTime Duration

Tüm talimatları veya tarifleri (malzemeleri hazırlama süresi dahil) gerçekleştirmek için gereken toplam sürenin ISO 8601 süresi biçimindeki belirtimi.

video VideoObject

Bir nasıl yapılır videosu. Zorunlu ve önerilen Video özelliklerinin listesine uyun. Videonun adımlarını hasPart ile işaretleyin.

video.hasPart

Clip

Tam videonun parçası olan bir video klip.

video.hasPart.endOffset

Number

Klibin bitiş zamanı, videonun başlangıcından itibaren saniye sayısı olarak ifade edilir.

video.hasPart.name

Text

Klibin adı. Örneğin, bir kravatın nasıl çekilip sıkılacağını gösteren klibin adı "Çek ve sık" olabilir.

hasPart.startOffset

Number

Klibin başlangıç zamanı, videonun başlangıcından itibaren saniye sayısı olarak ifade edilir.

video.hasPart.url

URL

Klibin başlangıç zamanı bağlantısı. Başlangıç zamanı, video.hasPart.startOffset öğesinde ayarlanan değerle eşleşmelidir. Örneğin:


"startOffset": 30,
"endOffset": 45,
"url": "http://www.example.com/example&t=30"

HowToSection

HowToSection öğesinin tam tanımını schema.org/HowToSection adresinde bulabilirsiniz.

HowToSection türü, tek bir nasıl yapılır görevinin bir bölümünü tanımlar ve bir veya daha fazla adım içerir. Bir görevi tamamlamak üzere farklı çözümler tanımlamak için HowToSection öğesini kullanmayın; bunun yerine, HowToSection öğesini tek bir çözümün parçası olarak kullanın. Bir görevi tamamlamayı sağlayan birden fazla yol listelemek için birden çok HowTo nesnesi kullanın. Örneğin, patlak bir lastiği değiştirmenin birden fazla yolu, HowToSection nesneleri olarak değil, birden fazla HowTo nesnesi olarak listelenir.

Zorunlu özellikler
itemListElement HowToStep

Bölümle ilgili ayrıntılı adımların bir listesi.

name Text

Bölümün adı.

HowToStep

HowToStep öğesinin tam tanımını schema.org/HowToStep adresinde bulabilirsiniz.

HowToStep türü, bir nasıl yapılır görevindeki basit metin adımını tanımlar ve bir resim içerebilir.

Zorunlu özellikler
itemListElement HowToDirection veya HowToTip

Tarifler veya ipuçları dahil olmak üzere ayrıntılı alt adımların listesi.

text kullanılıyorsa isteğe bağlıdır.

text Text

Bu adımla ilgili tam talimat metni.

itemListElement kullanılıyorsa isteğe bağlıdır. Ek kurallar:

 • Yalnızca talimat metni ekleyin ve "Talimatlar", "Videoyu izleyin", "1. Adım" gibi başka metinler eklemeyin. Bu kelime öbeklerini, işaretlenmiş özelliğin dışında belirtin.
Önerilen özellikler
image ImageObject veya URL

Adımla ilgili bir resim. Ek resim yönergeleri:

name Text

Adımı özetleyen kelime veya kısa kelime öbeği (Örneğin, "Kabloları direğe bağlayın" veya "Kazın"). Açıklayıcı olmayan metinler (örneğin, “Adım 1: [metin]”) veya başka bir adım numarası biçimi (örneğin, "1. [metin]") kullanmayın.

url URL

Doğrudan adıma bağlanan bir URL (varsa). Örneğin, bir sabit bağlantı parçası.

video VideoObject veya Clip

Bu adım için bir video veya videonun bir klibi.

VideoObject için, zorunlu ve önerilen Video özelliklerinin listesine uyun.

HowToSupply, HowToTool

HowToSupply ve HowToTool öğelerinin tam tanımlarını schema.org/HowToSupply ve schema.org/HowToTool adreslerinde bulabilirsiniz.

HowToSupply ve HowToTool, HowTo öğesini tamamlamak için kullanılır. Aynı zorunlu ve önerilen özelliklere sahiptirler.

Zorunlu özellikler
name Text

Malzeme veya aracın adı.

Önerilen özellikler
image ImageObject veya URL

Malzeme veya aracın bir resmi. Ek resim yönergeleri:

HowToDirection, HowToTip

HowToDirection ve HowToTip öğelerinin tam tanımlarını schema.org/HowToDirection ve schema.org/HowToTip adreslerinde bulabilirsiniz.

Tarifleri veya ipuçlarını açıklamak için HowToDirection ve HowToTip öğelerini kullanın. Aynı zorunlu ve önerilen özelliklere sahiptirler.

Zorunlu özellikler
text Text

Tarifin veya ipucunun metni.