Eleştirmen yorumu

Eleştirmen yorumu, tek bir editörün bir yayıncı için oluşturduğu, seçtiği veya derlediği daha uzun bir yorum makalesine ait bir snippet'tir. Eleştirmen yorumları, Arama sonuçlarında eleştirmen, eleştirmenin adı ve yayıncı simgesinden oluşan bir snippet ile görüntülenerek okuyucularınızın yorumları kolayca bulmasına ve tam yorumları okumak için web sitenize gelmesine yardımcı olur. Aşağıdaki içerik türleri için eleştirmen yorumları sağlayabilirsiniz:

Örnekler

Eleştirmen yorumlarını LocalBusiness öğesine yerleştirebilirsiniz. Bu, birçok işletmeye rezervasyon hizmetleri sunan siteler veya işletme girişi toplayıcılar için faydalıdır. Bir JSON-LD yerleştirilmiş işletme yorumu örneğini burada bulabilirsiniz:

Bağımsız eleştirmen yorumu nesneleri sağlayabilirsiniz. Bunlar, haber siteleri gibi, incelenmekte olan işletme için doğrudan işlevi olmayan siteler için uygundur. JSON-LD kodunda bağımsız bir işletme yorumu örneğini burada bulabilirsiniz:

Yönergeler

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görünmeye uygun olması için bu yönergelere uyması gerekir.

Teknik yönergeler

 • Yorumu, schema.org/Book veya schema.org/LocalBusiness gibi farklı bir schema.org türünün işaretlemesi içine yerleştirerek veya bir schema.org türünü, itemReviewed özelliğinin bir değeri olarak kullanarak belirli bir ürüne veya hizmete açık bir şekilde başvuruda bulunun.
 • İşaretlediğiniz yorumların ve puanların, işaretlenen sayfadaki kullanıcılar tarafından halihazırda kullanılabildiğinden emin olun. Sayfanın yorum içeriğine sahip olduğu kullanıcılar tarafından hemen anlaşılmalıdır.
 • Bir kategori veya öğe listesi hakkında değil, belirli bir öğe hakkında yorum bilgisi sağlayın.

  Önerilen: Hesperia Madrid Hotel

  Önerilmeyen: Madrid'deki en iyi 10 otel

İçerik yönergeleri

 • Yetkili gerçek editörler, eleştirmen yorumları için içerikler oluşturmalı, seçmeli veya derlemelidir.
 • Snippet 200 karakteri aşamaz.
 • Snippet, yorumun konusu hakkında açıkça bir fikir belirtmelidir. Sadece konuyu (örneğin, "Yerçekimi", Alfonso Cuarón'un bir filmidir) veya bir senaryo özetini (örneğin," Dr. Ryan Stone ilk uzay görevine çıkmış bir mühendistir") tanımlamamalıdır.
 • Eleştirmen yorumları, verilerden veya otomatik metriklerden oluşturulan şablonlu cümleler olamaz.
 • Farklı işletmeler için tekrarlanan veya benzer eleştirmen yorumları eklemeyin.
 • Üçüncü taraf sitelerden veya ortak kullanılan yorumlardan değil, yalnızca doğrudan siteniz tarafından oluşturulan eleştirmen yorumlarını ekleyin.
 • Başlıkları belirtmek için çengelli olmayan çift tırnak işaretleri (") kullanın (örneğin, ""Yerçekimi" en iyi filmdir.")
 • Snippet kendi başına anlamlı olmalı ve makalenin tamamını okumayan birisi için kafa karıştırıcı olmamalıdır.
 • Snippet, yorumun uzun biçimdeki gövdesinden tam bir alıntı olmalıdır. Yorum başlığı, bir soru ya da tanıtım olmamalıdır.
 • Snippet eksiksiz olmalı (kısaltılmamış, kesilmemiş olmalı veya üç nokta ile bitmemeli) ve düşünce iyi bir şekilde biçimlendirilmelidir (noktalama ve dilbilgisi doğru olmalı).
 • Küfür ve kaba dil kullanmaktan kaçının. Yorumlar geniş ve farklılık gösteren bir kitleye uygun olmalıdır. Sonuç olarak, kaba veya küfürlü bir dil içeren yorumlar kullanıma uygun olamaz.
 • Yetişkinlere yönelik ürünler veya hizmetler için eleştirmen yorumu yapılandırılmış verileri eklemeyin.
 • Eleştirmen yorumu bir yerel işletmeyle ilgiliyse aşağıdaki ek yönergeleri uygulamanız gerekir:
  • Snippet'ler, işletme veya içerik sağlayıcı tarafından yazılmamalı ve orijinal, bağımsız ve ücret karşılığında yazılmamış editoryal yorumlar olmadıkça işletme veya içerik sağlayıcı tarafından sağlanmamalıdır.
  • Eleştirmen yorumları, müşterilerin hem olumlu hem de olumsuz duygularını ifade etmelerine olanak tanımalıdır. Yorumlar, Google’a gönderilmeden önce işletme tarafından incelenemez ya da olumlu veya olumsuz olmalarına göre içerik sağlayıcı tarafından kısıtlanamaz.
  • Perakende satış zincirleri veya bayilikler gibi birden fazla konumda faaliyet gösteren işletmelere yönelik eleştirmen yorumları, yalnızca yazıldıkları belirli işletme konumu için gönderilebilir. Diğer bir deyişle, birden fazla konumu olan işletmeler için yapılan eleştirmen yorumları aynı şirketin tüm işletme konumları için ortak kullanılamaz veya geçerli olmaz.
  • İçerik sağlayıcı ve yorum yapılan işletme arasında eleştirmen yorumları sağlamak için herhangi bir ticari sözleşme (ücretli veya başka şekilde) olamaz.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için aşağıdaki zorunlu özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için aşağıdaki önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Yorum

Review tam tanımı schema.org/Review adresinde bulunmaktadır.

Zorunlu özellikler
datePublished

Date

ISO 8601 tarih biçiminde belirtilen, yorumun ilk yayınlanma tarihi.

description

Text

Yazarın yorum konusuyla ilgili görüşünü yansıtan, asıl yorumun gövdesinden bir snippet. Snippet, içerik yönergelerimize uygun olmalıdır.

itemReviewed

Book, Movie, veya LocalBusiness

Hakkında yorum yapılan öğe.

itemReviewed.address

PostalAddress

Belirli işletme konumunun adresi. itemReviewed.address özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.address.addressCountry

Text

2 harfli ISO 3166-1 alfa-2 ülke kodu. itemReviewed.address.addressCountry özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.address.addressLocality

Text

Yerel işletmenin bulunduğu şehir (varsa). itemReviewed.address.addressLocality özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.address.addressRegion

Text

Yerel işletmenin ili veya ilçesi (varsa). itemReviewed.address.addressRegion özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.address.postalCode

Text

Yerel işletmenin posta veya alan kodu (varsa). itemReviewed.address.postalCode özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.address.streetAddress

Text

Yerel işletmenin cadde numarası, cadde adı ve kapı numarası (varsa). itemReviewed.address.streetAddress özelliği yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.author

Person

Kitabın yazarı için ek açıklama. itemReviewed.author özelliği yalnızca bir kitap ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.author.name

Text

Kitabın yazarının adı. itemReviewed.author.name özelliği yalnızca bir kitap ile ilgili yorumlar için zorunludur.

itemReviewed.isbn

Text

Kitabın ISBN'si. ISBN'nin olmadığı durumlarda itemReviewed.sameAs özelliğini kullanın. itemReviewed.isbn özelliği yalnızca bir kitap ile ilgili yorumlar için gereklidir.

itemReviewed.name

Text

Yoruma konu olan öğenin adı. Kitabın, filmin veya yerel işletmenin adı olabilir.

itemReviewed.sameAs

URL

Yoruma konu olan öğeyi açık bir şekilde tanımlayan bir sayfanın URL'si. Google, yorumun konusuna göre aşağıdaki URL’leri öncelikli olarak tercih eder:

 • Kitaplar: Kitabın Google Play Kitaplar sayfası, Wikipedia sayfası veya resmi web sitesi.
 • Filmler: Filmin IMDB sayfası, Wikipedia sayfası veya resmi web sitesi.
 • Yerel İşletmeler: İşletmenin resmi web sitesi.

Yalnızca kitaplarda, itemReviewed.sameAs özelliğini tanımlarsanız itemReviewed.isbn özelliğini kullanmanız gerekmez.

publisher

Organization

Yorumun yayıncısı için ek açıklama.

publisher.name

Text

Yorumun yayıncısının adı. Örneğin, "New York Times".

Önerilen özellikler
aggregateRating

AggregateRating

Hakkında yorum yapılan öğeye atanan ortalama puan. Bu genellikle profesyonel eleştirmen puanları yerine kullanıcı puanları için geçerlidir.

aggregateRating.bestRating

Text

Yorumcu derecelendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. Bu özellik eklenmezse değerin 5 olduğu varsayılır. Harf olarak notlamaya izin verilir (örneğin, "A").

aggregateRating.ratingCount

Number

Hakkında yorum yapılan öğeye verilen puanların sayısı.

aggregateRating.ratingValue

Text

Hakkında yorum yapılan öğeye verilen ortalama puan. Harf olarak notlamaya izin verilir (örneğin, "B+").

aggregateRating.worstRating

Text

Yorumcu derecelendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. Bu özellik eklenmezse değerin 1 olduğu varsayılır. Harf olarak notlamaya izin verilir (örneğin, "C-").

author

Person veya Organization

Yorumu yazan kişi. Yorumcunun adı, geçerli bir ad olmalıdır. Örneğin, "Cumartesi'ye kadar %50 indirim" geçerli bir yorumcu adı değildir.

author.name

Text

Yorumu yazan kişinin adı. Yazarın tam adını sağlayın. Değer, doğru şekilde büyük harfle yazılmalıdır. Tamamıyla büyük veya küçük harflerden oluşan adlar, her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde düzenlenir.

author.sameAs

URL

Yazarı açık bir şekilde tanımlayan bir sayfanın URL'si (örneğin, yazarın resmi web sitesi, bir profil sayfası, bir Wikipedia maddesi).

inLanguage

Text

Yorum açıklamasının BCP-47 dil kodu (örneğin, Japonca için "ja"). İngilizce olmayan yorumlar için inLanguage özelliğinin kullanılmasını önemle tavsiye ederiz.

itemReviewed.actor

Person

Filmin ana oyuncu kadrosu için ek açıklamalar. itemReviewed.actor özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.actor.name

Text

Oyuncunun adı. itemReviewed.actor.name özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.actor.sameAs

URL

Oyuncuyu açık bir şekilde tanımlayan bir sayfanın URL'si. Google, oyuncunun IMDB veya Wikipedia sayfasını öncelikli olarak tercih eder. itemReviewed.actor.sameAs özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.datePublished

Date

ISO 8601 biçiminde belirtilen, kitabın orijinal yayınlanma tarihi veya filmin orijinal salonlarda gösterim veya doğrudan video sürümünün çıkış tarihi. itemReviewed.datePublished özelliğinin yalnızca bir kitap veya film hakkında yapılan yorumlar için kullanılması önerilir.

itemReviewed.director

Person

Filmin yönetmeni için ek açıklama. itemReviewed.director özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.director.name

Text

Yönetmenin adı. itemReviewed.director.name özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.director.sameAs

URL

Yönetmeni açık bir şekilde tanımlayan bir sayfanın URL'si. Google, yönetmenin IMDB veya Wikipedia sayfasını öncelikli olarak tercih eder. itemReviewed.director.sameAs özelliğinin yalnızca film yorumları için kullanılması önerilir.

itemReviewed.geo

GeoCoordinates

İşletmenin coğrafi koordinatları. itemReviewed.geo özelliğinin yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için kullanılması önerilir.

itemReviewed.geo.latitude

Number veya Text

İşletme konumunun enlemi. Hassasiyet, en az 5 ondalık basamak olmalıdır. itemReviewed.geo.latitude özelliğinin yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için kullanılması önerilir.

itemReviewed.geo.longitude

Number veya Text

İşletme konumunun boylamı. Hassasiyet, en az 5 ondalık basamak olmalıdır. itemReviewed.geo.longitude özelliğinin yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için kullanılması önerilir.

itemReviewed.telephone

Text

Ülke kodu dahil olmak üzere işletmenin normalde müşteriler tarafından kullanılan herkese açık telefon numarası. itemReviewed.telephone özelliğinin yalnızca bir yerel işletme ile ilgili yorumlar için kullanılması önerilir.

publisher.sameAs

URL

Yayıncının resmi web sitesinin veya Wikipedia sayfasının URL'si.

reviewRating

Aşağıdakilerden biri olmalıdır:

Rating

Bir ölçekte bu yoruma verilen puan (örneğin, 5 üzerinden 3 yıldız). Puanlar, sayısal (örneğin, 1-5) veya metin biçiminde (örneğin, A-F) olabilir; bestRating özelliğinde en iyi puanı ve worstRating özelliğinde en kötü puanı tanımlarsınız. Puan, iç içe yerleştirilmiş bir Rating veya daha belirli bir alt tür olabilir. En tipik alt tür, AggregateRating türüdür. Bir reviewRating.Rating örneğini burada görebilirsiniz:


"reviewRating": [{
 "@type": "Rating",
 "ratingValue": "3.0",
 "bestRating": "5",
 "worstRating": "0"
}]
EndorsementRating

Hakkında yorum yapılan öğe için olumlu açıklama ifade eden bir puan. Örneğin, bir "eleştirmenin seçimi" bloguna, bir "Beğen" öğesine veya bir sosyal ağda "+1"e ekleme. EndorsementRating, kendi başına bir puandır (örneğin, "2 beğeni"); bir ölçek üzerinden yapılan bir değerlendirme değildir. Bir reviewRating.EndorsementRating örneğini burada görebilirsiniz:


"reviewRating": [{
 "@type": "EndorsementRating",
 "name": "2 thumbs up",
 "ratingValue": "2"
}]

Ek yönergeler:

 • Google, uzunluğu en fazla birkaç kelime (yaklaşık 10-15 karakter) olan bir metin dizesi kullanmanızı önerir.
 • EndorsementRating, bir sayısal ölçeğin veya düzenlenmiş sistemin parçası olabilir.
 • Ölçek sayısal değilse tüketicilerin, puanın genel olarak olumlu olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için açıklamanın olumlu olduğunu belirtin.
reviewRating.bestRating

Text

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en yüksek değer. Derecelendirme sistemi 5 puanlık bir ölçekte değilse bu özelliğin kullanılması zorunludur. bestRating özelliği çıkarılırsa değerin 5 olduğu varsayılır.

reviewRating.ratingValue

Text

Hakkında yorum yapılan öğeye verilen puan. Harf olarak notlamaya izin verilir. Örneğin, "B+".

reviewRating.worstRating

Text

Bu derecelendirme sisteminde izin verilen en düşük değer. Derecelendirme sistemi 5 puanlık ölçekte değilse worstRating özelliğinin kullanılması zorunludur. worstRating eklenmezse 1 olduğu varsayılır.

URL

URL

Yorumun tam metnini içeren web sayfasının URL'si.

Bu özellikle belirtilen web sayfası, 300'den fazla kelime içeren tam uzunlukta bir yorum içermelidir.

Diğer kullanım örnekleri:

 • Herhangi bir değer sağlanmazsa Google, taranan sayfanın yorumun tamamını içeren konum olduğunu varsayar.
 • Yapılandırılmış verileriniz, yorumun tam metnini içeren sayfadan farklı bir sayfada bulunuyorsa veya yorum tam metni için birden fazla URL’niz varsa bu özelliği doldurmanız gerekir.
 • Aynı içerik için kopya sayfalarınız varsa standart URL'yi kullandığınızdan emin olun.