Bantlar

Zengin sonuçlarınızı, bant adı verilen listeye benzer bir görüntüye uygun hale getirmek için yapılandırılmış verileri kullanabilirsiniz. Bantlar genellikle yalnızca mobil cihazlarda ve yalnızca belirli içerik türleri için aşağıda açıklanan şekillerde görüntülenir. Şu anda bant biçiminde desteklenmeyen bir içerik türü için bant işaretlemesi kullanıyorsanız bu bir hata değildir; bilgi buna rağmen görüntülenebilir ancak bir bant içinde gösterilmez.

Bazı durumlarda, sayfa bir listeyle ilgili yapılandırılmış veriler içermese dahi Google Arama, zengin sonucunuzu bir bant içinde görüntüleyebilir: Örneğin, bir tarif, birçok farklı web sitesinde sonuçların yer aldığı bir tarif bandında görünebilir.

Örnek

Tek bir web sitesinde yer alan ve bir bantta gösterilen tavuk tarifleri listesini burada bulabilirsiniz:

Tarif zengin sonuçları bandı

Yönergeler

Standart yapılandırılmış veri yönergelerine ek olarak, aşağıdaki yönergeler tüm liste işaretlemeleri için geçerlidir:

 • Listedeki tüm öğeler aynı türden olmalıdır, örneğin: Article veya Recipe.
 • Kullanıcının görebildiği metin, sayfadaki yapılandırılmış verilerde bulunan bilgilere benzer olmalıdır.
 • Liste biçiminde gösterilen öğeler, position özelliği ile belirtilen sırada görüntülenir.
 • Liste biçimi şu anda şu içerik türleri için desteklenmektedir: Yemek Tarifi, Kurs, Makale, Restoran, Film.

Yapılandırılmış verileriniz için bir liste biçimi uygulamanın iki yolu vardır:

 • Özet sayfası + birden çok tam ayrıntı sayfası
 • Tek bir hepsi bir arada sayfa listesi

Özet sayfası + birden çok tam ayrıntı sayfası

Özet sayfasında, listedeki her bir öğenin kısa bir açıklaması vardır ve her açıklama tamamen bir öğeye odaklanan ayrı bir ayrıntı sayfasını işaret eder.

Özet sayfası Ayrıntılar sayfası
Her ListItem öğesinin yalnızca üç özelliğe sahip olduğu bir ItemList tanımlar: @type ("" olarak ayarlanır), position (listedeki konum) ve url (söz konusu öğe hakkında tüm ayrıntıları içeren bir sayfanın URL'si). Söz konusu liste türüne uygun bir yapılandırılmış veri öğesi tanımlar.
best_dessert_recipes.html için sahte kod:

ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   url: http://example.com/coffee_cake.html
  },
  {
   @type: ListItem
   position:2
   url: http://example.com/apple_pie.html,
  },
  ... more recipes ...
 ]
coffee_cake.html için sözde kod:

@type: Recipe
name: Party Coffee Cake
author: George Smith
.... more properties ...

Örnek kod:

Örnek kod:

Tek bir hepsi bir arada sayfa listesi

Tek bir hepsi bir arada listesi, her bir öğenin tam metni de dahil olmak üzere tüm liste bilgilerini içerir: Örneğin, tamamı bir sayfada yer alan çeşitli kek türleri için bir tarif galerisi.

Tek sayfa
Her öğenin söz konusu schema.org öğe türüne (örneğin, Film veya Kurs) ait yapılandırılmış verilerle doldurulan item özelliğine sahip ListItem olduğu bir ItemList tanımlar. Sayfa, kullanıcının görebildiği metin ve her ListItem öğesini eşleştirmek için bir bağlantı içermelidir.

best_dessert_recipes.html için sahte kod:


ItemList
 itemListElement: [
  {
   @type: ListItem
   position: 1
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_1
    name: George's Cherry Pie
    author: George Smith
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  {
   @type: ListItem
   position: 2
   item: {
    @type: Recipe
    url: http://example.com/big_list_of_recipes#recipe_2
    name: Party Coffee Cake
    author: Mary Stone
    ... all other required Recipe type properties ...}
  },
  ... more recipes ...
 ]
Örnek kod:

Yapılandırılmış veri türü tanımları

Bir liste belirtmek için en az iki ListItems içeren bir ItemList tanımlamanız gerekir. İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için, önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

ItemList

ItemList listedeki tüm öğeleri içeren kapsayıcı öğedir. Bir özet sayfasında kullanılıyorsa listedeki tüm URL'lerin aynı alandaki farklı sayfaları işaret etmesi gerekir. Bir hepsi bir arada listede kullanılıyorsa tüm URL’lerin liste yapılandırılmış verilerini barındıran sayfayı işaret etmesi gerekir.

ItemList öğesinin tam tanımını schema.org/ItemList adresinde bulabilirsiniz.

Zorunlu özellikler
itemListElement

ListItem

Öğe listesi. Tüm öğeler aynı türde olmalıdır. Ayrıntılar için ListItem öğesine bakın.

ListItem

ListItem listedeki bağımsız bir öğeyle ilgili ayrıntıları içerir.

 • Bu bir özet sayfasıysa ListItem yalnızca type, position ve url özelliklerini içermelidir.
 • Bu hepsi bir arada listeyse ListItem, açıkladığı veri türüyle ilgili tüm ek schema.org özelliklerini içermelidir (örneğin, Recipe veya Course nesneleri).

ListItem öğesinin tam tanımını schema.org/ListItem adresinde bulabilirsiniz.

Basit özet listesindeki örnek öğe (JSON-LD):

{
 "@type":"ListItem",
 "position":1,
 "url":"http://example.com/desserts/apple-pie"
}

Hepsi bir arada listedeki örnek öğe (JSON-LD):

{
 "@type": "ListItem",
 "position": 1,
 "item": {
  "@type": "Recipe",
  "url": "http://example.com/desserts/pies/#apple-pie",
  "name": "Apple Pie",
  "image": "https://example.com/300px-Apple_pie.jpg",
  "aggregateRating": {
   "@type": "AggregateRating",
   "ratingValue": "6",
   "reviewCount": "32"
  },
  "recipeYield": "8 servings",
  "recipeIngredient": [
   "Pastry crust for bottom and top",
   "1/2 cup unsalted butter",
   "3 tablespoons all-purpose flour",
   "1/4 cup water",
   "1/4 cup white sugar",
   "1/2 cup brown sugar",
   "10 cups peeled, chopped green apples"
  ], ... snip ...
 }
}
Zorunlu özellikler
item

Thing

Yalnızca hepsi bir arada sayfa listeleri için kullanılır. Bu özellik, hepsi bir arada sayfa listeleri için zorunludur. Özet sayfaları için eklemeyin. Bu nesneyi aşağıdaki değerlerle ve ayrıca, açıklanmakta olan belirli yapılandırılmış veri türünün tüm üyeleriyle doldurun:

 • item.name
 • item.url
 • schema.org'da açıklandığı haliyle bu veri türü için zorunlu olan diğer tüm özellikler ve içerik türünüz (örneğin, Makale veya Kitap) için bu dokümanlarda açıklanan kurallar. Örnek olarak, listedeki bir kitap için bookFormat ve isbn özelliklerini; bir tarif için prepTime ve image özelliklerini sağlarsınız.
item.name

Text

Oluşturulan galeride görüntülenen öğenin dize adı. HTML biçimlendirmesi dikkate alınmaz. Bu özellik, hepsi bir arada sayfa listeleri için zorunludur. Özet sayfaları için eklemeyin.

item.url

URL

Tam nitelikli URL + sayfadaki bu öğeye sayfa bağlantısı. Bu özellik, hepsi bir arada sayfa listeleri için zorunludur. Özet sayfaları için eklemeyin. URL, geçerli sayfa olmalıdır ve sayfanızda, kullanıcının görebildiği metnin yanına bir HTML bağlantısı (<a> etiketi veya name ya da id değeri) eklemeniz gerekir. Örnek: https://example.org/recipes/pies#apple_pie.

position

Integer

Öğenin banttaki konumu. Bu, 1 tabanlı bir sayıdır.

url

URL

Yalnızca özet sayfa listeleri için kullanılır. Bu özellik özet sayfaları için zorunludur. Hepsi bir arada sayfa listeleri için eklemeyin. Öğe ayrıntısı sayfasının standart URL'si. Listedeki tüm URL'ler benzersiz olmalı ancak aynı alanda (geçerli sayfa ile aynı alan veya alt/üst alan) bulunmalıdır.