Kitap

Kitap işlemleri, Google Arama'yı, kitapları ve yazarları keşfetmek için bir giriş noktası yaparak Arama kullanıcılarının buldukları kitapları doğrudan Arama sonuçlarından satın alabilmesini sağlar. Bir e-kitap sağlayıcısı olarak, aşağıdaki yapılandırılmış veri şemasını kullanarak Google'a bir veri feed'i sağlayabilirsiniz.

Örnekler

Kullanıcının sorgusu, Çavdar Tarlasında Çocuklar gibi bir kitabı veya JD Salinger'in kitaplarını bulmayı amaçladığını belirtebilir. Alakalı sorgular için kitapla ilgili bir Bilgi Grafiği kartı gösterebiliriz. Bilgi Grafiği verilerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin. Kartlara dahil edilen okuma işlemleri, kitabı edinme seçeneklerini görüntüler. Sağladığınız bağlantılar yoluyla, okuma işlemleri kullanıcıları Bilgi Grafiği kartından doğruca sitenizdeki veya uygulamanızdaki bir kitap sayfasına gönderir.

Yönergeler

Genel yapılandırılmış veri yönergelerine ek olarak, kitaplara ve okuma işlemlerine özel aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

 • Aynı içerik için kopya sayfalarınız varsa bağlantı, kitap başlığını ve diğer kitap bilgilerini içeren standart URL olmalıdır.
 • Bir okuma işlemi bağlantısını tıkladıktan sonra, kullanıcınız kitap edinmeyi doğrudan destekleyen bir sayfaya gönderilmelidir.
 • Okuma işlemi bağlantıları, kullanıcıların içeriği edinebilecekleri bir sayfayı işaret etmelidir. Okuma işlemi bağlantıları, bir arama sonuçları sayfası veya ürün özeti sayfası gibi içeriği edinmek veya daha ayrıntılı bilgileri görüntülemek için daha fazla sayfa tıklamayı gerektirecek sayfaları işaret etmemelidir.

Yapılandırılmış veri türü tanımları

İçeriğinizin zengin sonuç olarak görüntülenmeye uygun olması için gereken özellikleri eklemeniz gerekir. İçeriğiniz hakkında daha fazla bilgi ekleyerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önerilen özellikleri de dahil edebilirsiniz.

Book

Book öğesinin tam tanımı schema.org/Book adresinde bulunmaktadır. Bununla birlikte, yalnızca aşağıda listelenen özellikleri tanımlamanız gerekir. Sitenizdeki her kitap için aşağıdaki gerekli özellikleri tanımlamalısınız.

Zorunlu özellikler
author Person

Kitabın yazarları. Listeye eklediğiniz her yazar için belirli bir Person varlığı sağlamanız gerekir. Person konusuna bakın.

name Text

Kitabın başlığı. Birden fazla basım sağlıyorsanız kitap baskısının başlığını kullanın.

url URL

Sitenizdeki kitapla ilgili sayfanın URL’si. Sayfa, mevcut tüm basımları listeleyebilir.

workExample Book

Bu kitabın basımları. workExample için alt özelliklere bakın.

Önerilen özellikler
@id URL

Çalışmanın URL biçimindeki genel olarak benzersiz kimliği. Kimlik sabit olmalı ve zaman içinde değişmemelidir. URL bir opak dize olarak işlenir ve gerçek bir web sayfasına çözümlenmesi gerekmez.

sameAs URL

Kitabın kimliğini açık bir biçimde belirten bir referans sayfası; örneğin, kitabın Wikipedia sayfasının, Freebase sayfasının veya resmi web sitesinin URL’si.

Country

Offer veri türünün bu alt grubu, Offer için uygun iki harfli ülke kodunu tanımlar.

Zorunlu özellikler
name Text

Alfa-2 3166 standardına uygun şekilde belirtilen ülkenin adı.

EntryPoint

EntryPoint, kitaplarınıza derin bağlantılar sağladığınız mekanizma görevini görür. Derin bağlantıları, hizmet vermeyi amaçladıkları platform türüne göre belirtebilirsiniz.

Zorunlu özellikler
actionPlatform Text

Bağlantının çalıştığı platformlar. Aşağıdakilerden biri veya daha fazlası:

 • http://schema.org/DesktopWebPlatform: Masaüstü web tarayıcılarında çalışır.
 • http://schema.org/MobileWebPlatform: Mobil web tarayıcılarında çalışır.
 • http://schema.org/AndroidPlatform: Android yerel uygulamasında çalışır.
 • http://schema.org/IOSPlatform: iOS yerel uygulamasında çalışır.

Bu özellik, derin bağlantılarda özel bir Android düzeniyle çıkarılabilir.

urlTemplate URL

İçerik bağlantıları.

Offer

Offer türü, satın alma şartlarını ve koşullarını tanımlar.

Zorunlu özellikler
price Number

Bir ürünün teklif fiyatı; para birimi priceCurrency özelliğinde atanır.

priceCurrency Text

Para birimi (3 harfli ISO 4217 biçiminde).

Önerilen özellikler
@id URL

Teklifin genel olarak benzersiz kimliği.

availability ItemAvailability

Bu öğenin stok durumu; örneğin, InStock , OutOfStock veya PreOrder.

eligibleRegion Country

Teklifin geçerli olduğu ülkeler.

ineligibleRegion Country

Teklifin geçerli olmadığı ülkeler (bir ülke hem uygun bölge grubunda hem de uygun olmayan bölge grubunda görünüyorsa uygun bölgeleri geçersiz kılabilir).

Person

Google, yazar için Person türünü kullanır.

Zorunlu özellikler
name Text

Kişinin adı.

Önerilen özellikler
sameAs URL

Öğenin kimliğini açık bir biçimde belirten bir referans sayfası; örneğin, öğenin Wikipedia sayfasının, Freebase sayfasının veya resmi web sitesinin URL’si.

ReadAction

ReadAction özellikleri hem içeriğin platformunu hem de okumaya başlanmadan önce içeriğin satın alınması gibi işlemin gerçekleşebileceği koşulları belirler.

Zorunlu özellikler
expectsAcceptanceOf Offer

İşlem koşulları için bir kapsayıcı.

target EntryPoint

İşlem hedefi için bir kapsayıcı.

workExample

Yazılı çalışmanın belirli bir basımı ya da çalışmanın belirli bir cildi.

Zorunlu özellikler
bookFormat BookFormatType

Aşağıdaki değerlerden birinin veya daha fazlasının kullanııldığı kitap biçimi:

 • EBook
 • Hardcover
 • Paperback
 • AudioBook
isbn Text

Kitap cildinin ISBN'si. ISBN, 10 veya 13 haneli olabilir ancak kullanılacaksa 13 haneli olması önerilir. Açıklanmakta olan basımın ISBN'si yoksa bunun yerine, basılı kitabın ISBN'sini kullanın; örneğin, Kindle sürümü için.

potentialAction ReadAction

Kitabın okuma işlemleri.

Önerilen özellikler
@id URL

Kitap cildinin URL biçimindeki genel olarak benzersiz kimliği. Kimlik, sabit olmalı ve zaman içinde değişmemelidir. Bu değer, kitap için kullanılan kimlikten de farklı olmalıdır. URL bir opak dize olarak işlenir ve çalışan bir bağlantı olması gerekmez.

author Person

Kitap cildinin yazarları. Bu özelliği yalnızca kitap cildinin yazarları, ilgili kitaptan farklıysa kullanın. Her yazar için bir Person varlığı sağlayın.

bookEdition Text

Kitabın basımı.

datePublished Date

Bu kitap cildinin ilk yayınlanma tarihi.

name Text

Kitap cildinin başlığı. Bu özelliği yalnızca kitap cildinin başlığı, kitaptan farklıysa kullanın.

sameAs URL

Öğenin kimliğini açık bir biçimde belirten bir referans sayfası; örneğin, öğenin Wikipedia sayfasının, Freebase sayfasının veya resmi web sitesinin URL’si.

url URL

Varsa bu basıma özel URL.