แกลเลอรีองค์ประกอบที่มองเห็นของ Google Search

องค์ประกอบที่มองเห็นคือองค์ประกอบที่ใช้สร้างสรรค์ของหน้าผลการค้นหาของ Google Search ที่ผู้ใช้รับรู้หรือโต้ตอบได้ แกลเลอรีองค์ประกอบที่มองเห็นเป็นคู่มือที่มีภาพประกอบสําหรับองค์ประกอบ UI ที่พบบ่อยที่สุดของ Google Web Search ในคู่มือจะอธิบายว่าองค์ประกอบมีลักษณะอย่างไร เรียกว่าอะไร และดูว่าคุณเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์สําหรับแต่ละองค์ประกอบได้หรือไม่

โครงสร้างของหน้าผลการค้นหาของ Google Search

หน้าผลการค้นหาของ Google Search มีชุดองค์ประกอบที่มองเห็นสำหรับผลการค้นหาประเภทต่างๆ และผลการค้นหาแต่ละรายการจะมีชุดองค์ประกอบที่มองเห็นที่สามารถมีได้ของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ผลการค้นหาข้อความถือเป็นองค์ประกอบที่มองเห็นโดยตัวของข้อความเอง และมีองค์ประกอบที่มองเห็นย่อยหลายรายการ เช่น การระบุแหล่งที่มา, ลิงก์ Title และตัวอย่างข้อมูล

ลักษณะขององค์ประกอบที่มองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเวลาผ่านไปและผลการค้นหาอาจแสดงต่างออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์ ประเทศที่คุณอยู่ ภาษาในการค้นหา ข้อความค้นหา และปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง องค์ประกอบที่มองเห็นในผลการค้นหาที่พบได้ทั่วไปซึ่งคุณอาจเห็นใน Google Search มีดังนี้

ภาพประกอบแสดงหน้าผลการค้นหาของ Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์สําหรับผลการค้นหาที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ผลการค้นหาข้อความ ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย ผลการค้นหารูปภาพ ผลการค้นหาวิดีโอ และฟีเจอร์การสํารวจ

ผลการค้นหาข้อความ

ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย

ผลการค้นหารูปภาพ

ผลการค้นหาวิดีโอ

ฟีเจอร์การสำรวจ

ประเภทขององค์ประกอบที่มองเห็นในผลการค้นหาที่พบบ่อย

ผลการค้นหาข้อความ

ผลการค้นหาใน Google Search ที่อิงตามเนื้อหาที่เป็นข้อความในหน้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหาข้อความ

ผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย

ผลการค้นหาที่โดยทั่วไปจะอาศัย Structured Data ในมาร์กอัปของหน้าเว็บเพื่อแสดงองค์ประกอบกราฟิกหรือประสบการณ์แบบอินเทอร์แอกทีฟ สํารวจรายการของฟีเจอร์ Structured Data

ผลการค้นหารูปภาพ

ผลการค้นหาที่อิงตามรูปภาพที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บนั้น ผลการค้นหารูปภาพมีแนวโน้มที่จะแสดงในการค้นหารูปภาพมากกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหารูปภาพ

ผลการค้นหาวิดีโอ

ผลการค้นหาที่อิงตามวิดีโอที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บนั้น ผลการค้นหาวิดีโอมีแนวโน้มที่จะแสดงสําหรับการค้นหาวิดีโอมากกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มองเห็นผลการค้นหาวิดีโอ

ฟีเจอร์การสํารวจ

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ค้นหาสามารถขยายขอบเขตและปรับแต่งการค้นหาเริ่มต้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การสํารวจ

การระบุแหล่งที่มา

การระบุแหล่งที่มาอธิบายแหล่งที่มาของผลการค้นหาและสามารถปรากฏได้ในผลการค้นหาประเภทต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอ การระบุแหล่งที่มาจะรวมแง่มุมต่างๆ ของแหล่งที่มาได้ เช่น ชื่อเว็บไซต์ ไอคอน Fav และ URL ไปยังหน้าเว็บ

ภาพประกอบแสดงการระบุแหล่งที่มาของผลการค้นหาข้อความใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์ซึ่งติดป้ายกํากับองค์ประกอบที่มองเห็นการระบุแหล่งที่มาที่เจาะจง ซึ่งรวมถึงไอคอน Fav, ชื่อเว็บไซต์, URL ที่มองเห็นได้, โดเมน และเบรดครัมบ์

ไอคอน Fav

ชื่อเว็บไซต์

URL ที่มองเห็นได้

โดเมน

เบรดครัมบ์

องค์ประกอบที่มองเห็นของการระบุแหล่งที่มา

ไอคอน Fav

ไอคอนขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ดูวิธีระบุไอคอน Fav

ชื่อเว็บไซต์

ชื่อของเว็บไซต์ ดูวิธีระบุชื่อเว็บไซต์ด้วย Structured Data

URL ที่มองเห็นได้

URL ของหน้าเว็บที่แสดงในรูปแบบที่อ่านได้ URL ที่แสดงมี 2 ส่วน ได้แก่ โดเมนและเบรดครัมบ์

โดเมน

ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุโดยชื่อโดเมน ซึ่งเป็นชื่อที่คุณเลือกเมื่อตั้งค่าเว็บไซต์ (เช่น example.com)

เส้นทางที่แสดงตําแหน่งของหน้าเว็บภายในลําดับชั้นของเว็บไซต์ ดูวิธีระบุเส้นทางด้วย Structured Data สำหรับเบรดครัมบ์

ผลการค้นหาข้อความ

ผลการค้นหาข้อความ (เดิมเรียกว่า "ผลการค้นหาบนเว็บ" หรือ "ลิงก์สีน้ำเงินธรรมดา") เป็นผลการค้นหาใน Google Search ที่อิงตามเนื้อหาที่เป็นข้อความของหน้าเว็บ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่มองเห็น เช่น การระบุแหล่งที่มา ลิงก์ชื่อ และตัวอย่างข้อมูล

ผลการค้นหาข้อความอาจมีองค์ประกอบที่มองเห็นเพิ่มเติม เช่น ริชแอตทริบิวต์หรือกลุ่มไซต์ลิงก์ โปรดทราบว่าผลการค้นหาข้อความอาจแสดงแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ สิ่งที่คุณค้นหา หรือภาษาที่ใช้ คุณจะไม่เห็นผลการค้นหาข้อความที่มีองค์ประกอบที่มองเห็นทั้งหมดที่สามารถแสดงได้

ภาพประกอบแสดงผลการค้นหาข้อความใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์ซึ่งติดป้ายกํากับองค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหาข้อความที่เจาะจง และลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีควบคุมองค์ประกอบเหล่านั้น

การระบุแหล่งที่มา

ลิงก์ Title

ตัวอย่างข้อมูล

บรรทัดวันที่

ไซต์ลิงก์

กลุ่มไซต์ลิงก์

องค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหาข้อความ

การระบุแหล่งที่มา

ข้อมูลแหล่งที่มาของหน้าเว็บ ดูวิธีควบคุมการระบุแหล่งที่มา

ชื่อของผลการค้นหาใน Google Search และในพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ (เช่น Google News) ที่ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ ดูวิธีกําหนดลิงก์ Title

ตัวอย่างข้อมูล

คำอธิบายหรือส่วนสรุปของผลการค้นหาใน Google Search และพร็อพเพอร์ตี้อื่นๆ (เช่น Google News) ดูวิธีควบคุมตัวอย่างข้อมูล

บรรทัดวันที่

วันที่ซึ่ง Google คาดประมาณว่าหน้าเว็บได้รับการอัปเดตหรือเผยแพร่เมื่อใด ดูวิธีระบุบรรทัดวันที่

ลิงก์อย่างน้อย 2 รายการจากโดเมนเดียวกันหรือจากรูปแบบของลิงก์ที่รวมอยู่ด้วยกันในผลการค้นหาข้อความ เช่น อาจเป็นลิงก์ของหน้าอื่นๆ ในโดเมนนั้น หรือเป็นลิงก์ส่วนหัวหรือแท็ก Anchor ในหน้านั้น

กลุ่มไซต์ลิงก์มีไซต์ลิงก์ได้ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ดังนี้

ลิงก์เดี่ยวๆ ในกลุ่มไซต์ลิงก์ แม้ว่าไซต์ลิงก์จะทำงานแบบอัตโนมัติ แต่ก็มีแนวทางปฏิบัติแนะนําที่คุณทําตามได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ

รูปภาพของผลการค้นหาข้อความ

รูปภาพของผลการค้นหาข้อความคือรูปภาพที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากหน้าเว็บนั้นๆ สำหรับคําค้นหานั้นๆ การแตะที่รูปภาพจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บรูปภาพนั้นฝังอยู่ รูปภาพของผลการค้นหาข้อความมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นสําหรับการค้นหาที่ค้นหารูปภาพมากกว่า

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพของผลการค้นหาข้อความ ให้ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับ SEO สำหรับรูปภาพ

ภาพประกอบแสดงผลการค้นหาข้อความใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์แสดงว่าองค์ประกอบใดคือรูปภาพของผลการค้นหาข้อความ โดยตัวอย่างเป็นรูปภาพขนาดเล็กของดอกทิวลิปสีแดง

รูปภาพของผลการค้นหาข้อความ

ริชแอตทริบิวต์

ริชแอตทริบิวต์คือข้อมูลเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 บรรทัดเกี่ยวกับหน้าเว็บ เช่น การให้ดาวในรีวิวและข้อมูลสูตรอาหาร โดยทั่วไปข้อมูลนี้จะแสดงขึ้นมาได้ด้วยStructured Data ที่คุณใส่ไว้

ภาพประกอบแสดงผลการค้นหาข้อความใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์แสดงว่าองค์ประกอบอะไรที่เป็นริชแอตทริบิวต์ โดยตัวอย่างเป็นข้อมูลการให้ดาวในรีวิว

ริชแอตทริบิวต์

กลุ่มโฮสต์

ภาพประกอบแสดงกลุ่มโฮสต์ใน Google Search ที่แสดงผลการค้นหาข้อความ 2 รายการจากเว็บไซต์เดียวกันที่ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน

กลุ่มโฮสต์คือผลการค้นหาข้อความอย่างน้อย 2 รายการติดกันจากเว็บไซต์เดียวกันซึ่งถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน เนื่องจากมีการจัดอันดับไว้สําหรับการค้นหาเดียวกัน

สามารถใช้แนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับผลการค้นหาข้อความกับกลุ่มโฮสต์ได้อยู่ เนื่องจากเป็นแค่ผลการค้นหาข้อความ 2 รายการที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกัน ให้พิจารณาใช้กลุ่มโฮสต์หากคุณต้องการให้ผู้คนไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะไปยังหน้าอื่นๆ และตั้งค่ากลุ่มนั้นเป็นหน้า Canonical

ผลการค้นหารูปภาพ

ผลการค้นหารูปภาพเป็นผลการค้นหาที่อิงจากรูปภาพที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นสําหรับการค้นหาที่ค้นหารูปภาพมากกว่า หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพให้กับผลการค้นหารูปภาพ ให้ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับ SEO สำหรับรูปภาพ

ภาพประกอบแสดงผลการค้นหารูปภาพกระต่าย 4 ตัวใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์สําหรับการระบุแหล่งที่มาและองค์ประกอบที่มองเห็นของภาพปกของรูปภาพ

ภาพปกของรูปภาพ

การระบุแหล่งที่มา

องค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหารูปภาพ

ภาพปกของรูปภาพ

ภาพปกของรูปภาพที่ได้รับการจัดทําดัชนีซึ่งฝังอยู่ในหน้าเว็บ การแตะหรือคลิกภาพปกจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่รูปภาพฝังอยู่ หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพให้กับผลการค้นหารูปภาพ ให้ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําเกี่ยวกับ SEO สำหรับรูปภาพ

การระบุแหล่งที่มา

ข้อมูลแหล่งที่มาของหน้าเว็บที่ฝังรูปภาพ ดูวิธีควบคุมการระบุแหล่งที่มา

ผลการค้นหาวิดีโอ

ผลการค้นหาวิดีโอเป็นผลการค้นหาที่อิงตามวิดีโอที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นสําหรับการค้นหาที่ค้นหาวิดีโอมากกว่า หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอสําหรับผลการค้นหาวิดีโอ ให้ทําตามแนวทางปฏิบัติแนะนําสําหรับวิดีโอ

ภาพประกอบแสดงผลการค้นหาวิดีโอใน Google Search ที่มีข้อความไฮไลต์สําหรับการระบุแหล่งที่มา, ลิงก์ Title, วันที่อัปโหลด และภาพปกวิดีโอ

ภาพปกวิดีโอ

ลิงก์ Title

การระบุแหล่งที่มา

วันที่อัปโหลด

องค์ประกอบที่มองเห็นของผลการค้นหาวิดีโอ

ภาพปกของวิดีโอ

ภาพปกของวิดีโอที่จัดทําดัชนีแล้วซึ่งฝังอยู่ในหน้าเว็บ การแตะหรือคลิกภาพปกจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่วิดีโอฝังอยู่ ดูวิธีระบุภาพปกของวิดีโอ

ลิงก์ Title สําหรับหน้า Landing Page ของวิดีโอ ดูวิธีกําหนดลิงก์ Title

การระบุแหล่งที่มา

ข้อมูลแหล่งที่มาสําหรับหน้า Landing Page ของวิดีโอ ดูวิธีควบคุมการระบุแหล่งที่มา

วันที่อัปโหลด

วันที่ที่เผยแพร่วิดีโอตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเมตา ดูการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ

ฟีเจอร์การสํารวจ

ฟีเจอร์การสํารวจช่วยให้ผู้ค้นหาสํารวจคําถามหรือการค้นหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคําค้นหาเดิม (หรือที่เรียกว่า "ผู้คนยังถามถึง") แม้ว่าคุณจะควบคุมสิ่งที่จะแสดงที่นี่ไม่ได้ แต่ควรดูคําค้นหาที่เกี่ยวข้องเมื่อคิดถึงหัวข้อที่จะเขียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้

ภาพประกอบแสดงลักษณะของกลุ่มการค้นหาที่เกี่ยวข้องใน Google Search ซึ่งจะแสดงชุดของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้อื่นค้นหา

กลุ่มการค้นหาที่เกี่ยวข้อง คือกลุ่มของการค้นหาที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้อื่นค้นหา การแตะหรือคลิกการค้นหาที่เกี่ยวข้องจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าผลการค้นหาอื่น ระบบจะสร้างการค้นหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติตามคําค้นหาเริ่มต้นและสิ่งอื่นๆ ที่ผู้คนค้นหา

ภาพประกอบแสดงลักษณะของกลุ่มคําถามที่เกี่ยวข้องใน Google Search ซึ่งจะแสดงชุดคําถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาในตอนแรก

กลุ่มคําถามที่เกี่ยวข้อง คือคลัสเตอร์ของคําถามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ค้นหาในตอนแรก (หรือที่เรียกว่า "ผู้คนยังถามถึง") เมื่อผู้ใช้ขยายคําถาม ผู้ใช้จะเห็นตัวอย่างข้อมูลแนะนํา ดูวิธีจัดการตัวอย่างข้อมูลแนะนํา