Structured Data สำหรับคะแนนรวมของนายจ้าง (EmployerAggregateRating)

หากเว็บไซต์เผยแพร่คะแนนที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ที่รับสมัครงาน ให้เพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง EmployerAggregateRating ในเว็บไซต์นั้น EmployerAggregateRating เป็นการประเมินองค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยคอมไพล์ข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมาก การเพิ่ม EmployerAggregateRating จะให้ข้อมูลคะแนนเกี่ยวกับองค์กรที่รับสมัครงานแก่ผู้หางานซึ่งจะช่วยในการเลือกงานได้ และยังแสดงแบรนด์ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในประสบการณ์การค้นหางานที่สมบูรณ์ขึ้นใน Google อีกด้วย

ตัวอย่างคะแนนของนายจ้างในผลการค้นหา

ตัวอย่าง

นี่คือตัวอย่างสำหรับ EmployerAggregateRating ที่ใช้โค้ด JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>World's Best Coffee Shop</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context" : "https://schema.org/",
   "@type": "EmployerAggregateRating",
   "itemReviewed": {
    "@type": "Organization",
    "name" : "World's Best Coffee Shop",
    "sameAs" : "https://example.com"
   },
   "ratingValue": "91",
   "bestRating": "100",
   "worstRating": "1",
   "ratingCount" : "10561"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

หลักเกณฑ์

คุณต้องทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิ์ปรากฏในฟีเจอร์ค้นหางานของ Google

หลักเกณฑ์ทางเทคนิค

 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในหน้าเว็บที่คุณเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง EmployerAggregateRating ไว้มองเห็นคะแนนได้ ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนโดยทันทีว่าหน้าดังกล่าวมีเนื้อหาการให้คะแนน
 • ระบุข้อมูลคะแนนขององค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ใช่คะแนนสำหรับหมวดหมู่หรือบริษัทต่างๆ โดยรวม เช่น "สถานที่ทำงานยอดนิยม 10 อันดับ" และ "บริษัทเทคโนโลยี" ไม่ใช่องค์กรที่รับสมัครงานแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ
 • โดยค่าเริ่มต้น Google จะมีสมมติฐานว่าเว็บไซต์ของคุณใช้สเกลแบบ 5 คะแนน โดย 5 คือคะแนนที่ดีที่สุดและ 1 คือคะแนนที่แย่ที่สุด แต่คุณจะใช้สเกลแบบอื่นก็ได้ หากใช้สเกลแบบอื่น คุณจะระบุคะแนนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดได้ จากนั้น Google จะปรับสเกลดังกล่าวให้เป็นระบบที่ใช้ 5 ดาว

หลักเกณฑ์เนื้อหา

 • ผู้ใช้ต้องโพสต์คะแนนที่ตนให้เองในเว็บไซต์ของคุณได้ และเว็บไซต์ต้องโฮสต์คะแนนดังกล่าวไว้ด้วย
 • ตัวเลขคะแนนต้องสะท้อนให้เห็นคะแนนจริงที่ผู้ใช้ให้
 • คะแนนรวมต้องคำนวณมาอย่างถูกต้องจากคะแนนที่ผู้ใช้ให้

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ส่วนนี้จะอธิบายประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับคะแนนรวมของนายจ้าง คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ EmployerAggregateRating ได้ที่ schema.org/EmployerAggregateRating

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
itemReviewed

Organization

องค์กรที่มีการให้คะแนน พร็อพเพอร์ตี้ itemReviewed ต้องชี้ไปที่ schema.org/Organization ที่แสดงถึงบริษัทที่มีการให้คะแนนดังกล่าว เช่น

{
 "@context" : "https://schema.org/",
 "@type": "EmployerAggregateRating",
 "itemReviewed": {
  "@type": "Organization",
  "name" : "World's Best Coffee Shop",
  "sameAs" : "https://www.worlds-best-coffee-shop.example.com"
 }
}
ratingCount

Number

คะแนนทั้งหมดที่องค์กรได้รับในเว็บไซต์ของคุณ ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

ratingValue

Number หรือ Text

ตัวเลขคะแนนคุณภาพของรายการ อาจเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น "4", "60%" หรือ "6/10") Google เข้าใจสเกลเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสเกลจะแสดงในลักษณะดังกล่าว สเกลเริ่มต้นสำหรับตัวเลขคือสเกลแบบ 5 คะแนน โดย 1 คือค่าต่ำสุด และ 5 คือค่าสูงสุด หากต้องการใช้ระดับคะแนนแบบอื่น ให้ใช้ bestRating และ worstRating

reviewCount

Number

ระบุจำนวนของผู้ที่รีวิว โดยมีหรือไม่มีการให้คะแนน ต้องระบุ ratingCount หรือ reviewCount อย่างน้อย 1 รายการ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
bestRating

Number

ค่าสูงสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ bestRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 5

worstRating

Number

ค่าต่ำสุดที่ใช้ได้ในระบบการให้คะแนนนี้ หากไม่ใส่ worstRating ระบบจะถือว่าค่านี้เป็น 1

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้