Structured Data สำหรับหนังสือ (Book)

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือทำให้ Google Search เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบหนังสือและผู้แต่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Search ซื้อหรือยืมหนังสือที่พบจากผลการค้นหาของ Search ได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้อาจค้นหาหนังสือเรื่อง Charlotte's Web และเห็นผลการค้นหาที่ให้ซื้อหรือยืมหนังสือได้ ในฐานะผู้ให้บริการหนังสือ คุณอาจจัดเตรียมฟีดข้อมูลให้ Google โดยใช้สคีมาข้อมูลที่มีโครงสร้างซึ่งมีให้ในบทความนี้ ข้อกำหนดของเราระบุ ReadAction เพื่อให้ผู้ใช้ซื้อหนังสือ และ BorrowAction เพื่อให้ยืมหนังสือ

การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือในผลการค้นหาของ Search

การดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านและการยืมซึ่งรวมอยู่ในแผงจะแสดงตัวเลือกในการซื้อหรือยืมหนังสือ และจะส่งผู้ใช้จากการ์ดความรู้และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของ Google ไปยังหน้าหนังสือที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปของคุณโดยตรงผ่านลิงก์ที่คุณระบุไว้

ลําดับของผู้ให้บริการในการ์ดความรู้จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้แต่ละรายจะเห็นลำดับที่ต่างกันและผู้ใช้รายเดียวกันอาจเห็นลำดับที่ต่างกันในเวลาที่ต่างกัน มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการจัดลำดับ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ของผู้ให้บริการหนึ่งๆ ในการ์ดความรู้เป็นประจํา ผู้ให้บริการดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่า และไม่มีวิธีใดที่จะควบคุมการจัดลำดับได้

เริ่มต้น

คุณต้องสร้างฟีดตามคำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือเพื่อใช้การดำเนินการนี้ แต่ให้อ่านส่วนต่อไปนี้ก่อน

หลักเกณฑ์

โปรดทำความคุ้นเคยกับรายละเอียดสําคัญและแนวคิดหลักๆ เพื่อให้มั่นใจว่าหนังสือจะปรากฏใน Search อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ฟีดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานด้วย

โปรดทำตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับ Structured Data และหลักเกณฑ์ใน Search Essentials เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

งานและฉบับ

ในเอกสารนี้ เราใช้คำ 2 คำที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงหนังสือ ได้แก่

 • งาน (Work) หมายถึงแนวคิดที่เป็นนามธรรมของหนังสือ กล่าวคือ ข้อมูลเมตาอย่างเช่น ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง และภาษาต้นฉบับเป็นแอตทริบิวต์ของงาน
 • ฉบับ (Edition) หมายถึงตัวเล่มหนังสือ กล่าวคือ ข้อมูลเมตาอย่างเช่น ปีที่พิมพ์ ชื่อฉบับ และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เป็นแอตทริบิวต์ของฉบับ

ตัวอย่างเช่น Charlotte's Web เป็นงานแต่เวอร์ชันต่างๆ ที่มีคือฉบับ ในกรณีนี้ งาน Charlotte's Web อาจมีฉบับแรก ฉบับที่ 2 ฉบับย่อ ฉบับแปลภาษาฝรั่งเศส และอื่นๆ

ความแตกต่างนี้สําคัญอย่างยิ่งในฟีดที่เห็นความแตกต่างไม่ชัดเจน มีเอนทิตี Book 2 รายการ ได้แก่

 • Book (Work) เป็นเอนทิตี Book "ระดับบนสุด":
  • workExample เป็นพร็อพเพอร์ตี้ของ Work และระบุอินสแตนซ์ที่มี 1 รายการเท่านั้นของ Book (Edition)
  • ต้องมี workExample อย่างน้อย 1 รายการสําหรับ Work แต่ละรายการ
 • Book (Edition) เป็นเอนทิตี Book "ระดับล่าง"

อย่าลืมว่างาน 1 งานมีได้หลายฉบับ เราขอแนะนําให้จัดกลุ่มฉบับต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้มากที่สุด เพราะจะช่วยให้ระบบของ Google ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับหนังสือเพื่อแสดงใน Search หากจำเป็น คุณแบ่งฉบับออกเป็นหลายระเบียนงานได้ แต่สิ่งที่ระเบียนงานแต่ละรายการจะต้องมีคือ

 • @id ที่แตกต่างกัน
 • ฉบับอย่างน้อย 1 ฉบับที่มี ISBN หรือตัวระบุอื่นที่รองรับ

ระบบห้องสมุดและสมาชิกห้องสมุด

Library entity เป็นเอนทิตี Library ประเภท "ระดับบนสุด" หรือเป็นโครงสร้างนามธรรมซึ่งประกอบด้วยเอนทิตี LibrarySystem และเอนทิตี Library (member) "ระดับล่าง" แต่ละรายการของระบบห้องสมุดนั้น

เอนทิตี LibrarySystem เป็นนามธรรมและแสดงถึงเครือข่ายสมาชิกห้องสมุดที่ทํางานร่วมกัน เช่น คุณระบุห้องสมุดสาธารณะของเมืองออสตินเป็นเอนทิตี LibrarySystem ได้ เว็บไซต์ห้องสมุดสาธารณะของเมืองออสตินอธิบายว่าตนเป็นระบบห้องสมุดสาธารณะที่ให้บริการในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส และประกอบด้วยห้องสมุดในเครือ (หรือสมาชิกห้องสมุด) 20 แห่ง

เอนทิตี LibrarySystem ทุกรายการต้องมีเอนทิตี Library (member) อย่างน้อย 1 รายการ แม้ว่าจริงๆ แล้วห้องสมุดแห่งนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบห้องสมุดใดเลยก็ตาม ในสถานการณ์นี้ ห้องสมุดจะเป็นสมาชิกห้องสมุดเพียงแห่งเดียวในระบบห้องสมุดของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือ ส่วนสมาชิกห้องสมุดนั้นต่างจากระบบห้องสมุดตรงที่ไม่ได้เป็นนามธรรม ดังนั้นจึงมีที่อยู่จริง สำหรับวัตถุประสงค์เดียวกันดังกล่าว

ในทางกลับกัน เอนทิตี Library (member) ทุกรายการจะต้องเป็นของเอนทิตี LibrarySystem อย่างน้อย 1 รายการ

ISBN และตัวระบุอื่นๆ ที่รองรับ

ISBN คือสัญญาณหลักของความตรงกันของข้อมูลเมื่อ Google Search จับคู่ข้อมูลฟีดของคุณกับข้อมูลของ Google คุณต้องระบุ ISBN หรือตัวระบุอื่นที่รองรับสำหรับหนังสือทั้งหมดที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหาของ Search หากไม่มี หมายความว่าระบบจะจับคู่หนังสือไม่ได้และไม่แสดงหนังสือ

Google Search แนะนำให้ใช้ ISBN-13 แต่คุณให้ตัวระบุต่อไปนี้แทนได้

 • หมายเลขในศูนย์หอสมุดคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (OCLC)
 • หมายเลขมาตรฐานสำหรับหนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LCCN)
 • JP e-code

ลิงก์ในฟีดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการค้นหาหนังสือ

 • หากคุณมีหน้าซ้ำกันสำหรับเนื้อหาที่เหมือนกัน ลิงก์ต้องเป็น Canonical URL ที่มีชื่อหนังสือและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับหนังสือ
 • หลังจากที่ผู้ใช้คลิกลิงก์การดำเนินการเกี่ยวกับการอ่านหรือยืม ระบบจะต้องส่งผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บที่รองรับการซื้อหรือการยืมหนังสือโดยตรง กล่าวคือ อย่าชี้ลิงก์การดำเนินการไปยังหน้าเว็บที่มีลิงก์อื่นซึ่งผู้ใช้ต้องคลิกเพื่อซื้อหรือยืมเนื้อหา ตัวอย่างเช่น อย่าส่งผู้ใช้ไปยังหน้าผลการค้นหาหรือหน้าสรุปของผลิตภัณฑ์

สร้างฟีด

หากเว็บไซต์ขายหนังสือให้ผู้ใช้ซื้อ คุณต้องอัปโหลดฟีด Book โปรดติดต่อตัวแทนของ Google และยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและตําแหน่งที่จะอัปโหลดฟีด

หากเว็บไซต์ให้บริการยืมหนังสือแก่ผู้ใช้ คุณต้องอัปโหลดฟีด 2 รายการ ได้แก่ ฟีด Book และฟีด Library โปรดติดต่อตัวแทนของ Google และยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและตําแหน่งที่จะอัปโหลดฟีด

ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านขนาดไฟล์ จำนวน และรูปแบบ

ข้อกำหนดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 • ข้อกำหนดด้านขนาดไฟล์ฟีด
  • ไฟล์ฟีดที่ไม่ได้บีบอัดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 GB
  • ไฟล์ฟีดที่จะบีบอัดต้องมีขนาดไม่เกิน 1 GB หากไฟล์ฟีดที่ไม่ได้บีบอัดมีขนาดเกิน 1 GB คุณต้องแยกไฟล์ฟีดที่ไม่ได้บีบอัดออกเป็นหลายไฟล์
 • คุณบีบอัดไฟล์ฟีดได้ โดยต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ zip, gz, tar, tar.gz, JAR, ar, arj, cpio หรือไฟล์แบบเก็บถาวร Dump
 • หากมีไฟล์ฟีดหลายไฟล์ คุณจะอัปโหลดตามนั้นหรือรวมไว้ในไฟล์ดัชนีแผนผังเว็บไซต์ก็ได้
 • ไฟล์ฟีดเดี่ยวต้องมีส่วนขยายชื่อไฟล์ .json

ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านเนื้อหาฟีด

โปรดคำนึงถึงข้อกําหนดด้านเนื้อหาฟีดต่อไปนี้เป็นพิเศษและต้องปฏิบัติตามด้วย

 • ฟีดต้องไม่มีเอนทิตีที่ไม่มีอัปเดต เอนทิตีที่ไม่มีอัปเดตคือเอนทิตีที่ตั้งค่า availabilityEnds เป็นวันที่ที่ผ่านมาหรือไม่มีอยู่ในเว็บไซต์แล้ว
 • Deep Link ทั้งหมด เช่น urlTemplate และ URL ทั้งหมด เช่น url ที่คุณใส่ไว้ในฟีดต้องเป็น URL เวอร์ชันที่ใช้งานจริง อย่าใช้ URL สำหรับ QA, การพัฒนา หรือ URL ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เวอร์ชันที่ใช้งานจริง
 • URL ทั้งหมด เช่น url ต้องเป็น Canonical
 • เอนทิตีแต่ละรายการในฟีดต้องระบุพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้
  • รหัสที่ไม่ซ้ำกัน: @id
  • URL ที่ไม่ซ้ำกัน: url
  • Deep Link ที่ไม่ซ้ำกัน: urlTemplate

ทดสอบฟีดด้วยเครื่องมือตรวจสอบฟีดข้อมูล

เราขอแนะนําให้ทําตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและคําเตือนในเครื่องมือตรวจสอบฟีดข้อมูล

 • ตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องในช่องตรวจสอบเมื่อ เลือกการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือให้กับเอนทิตี Book

 • ยืนยันว่าสะกดค่า @type ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าตั้งค่า @context อย่างถูกต้อง ตั้งค่า "@context": "https://schema.org" สําหรับทั้ง ReadAction และ BorrowAction

โฮสต์ไฟล์ฟีด

เมื่อไฟล์ฟีดพร้อมใช้งาน ให้โฮสต์ไฟล์นั้นในตําแหน่งที่ปลอดภัย Google จะดึงข้อมูลฟีดเป็นประจำเพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบัน

วิธีการโฮสต์

ระบบรองรับวิธีการโฮสต์ฟีดต่อไปนี้

โฮสติ้ง การรองรับการตรวจสอบสิทธิ์
Google Cloud Storage สิทธิ์โปรแกรมดูออบเจ็กต์ในพื้นที่เก็บข้อมูล
HTTPS ชื่อผู้ใช้ + รหัสผ่าน หรือใบรับรองไคลเอ็นต์ HTTP
SFTP รหัสผ่าน, คีย์ + วลี หรือทั้ง 2 อย่าง
AWS S3 รหัสคีย์ + คีย์การเข้าถึง

ส่งไฟล์ฟีดเพื่อรับการตรวจสอบ

ทีมสนับสนุนของ Google จะตรวจสอบคุณภาพของ Deep Link ในฟีดเพื่อให้เนื้อหาพร้อมใช้งานใน Google Search เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทดสอบ Deep Link บางส่วนด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าเปิดหน้าเว็บที่ผู้ใช้จะซื้อหรือยืมหนังสือได้

ในการขอรับการตรวจสอบฟีด ให้ระบุข้อมูลต่อไปนี้

 • ตำแหน่งโฮสต์: URL ของไฟล์ฟีด
 • การตรวจสอบสิทธิ์ของโฮสต์ (หากมี): ข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้ Google รับไฟล์ฟีดจากตำแหน่งโฮสต์

อัปเดตฟีดตามความจําเป็น

เราขอแนะนําให้อัปเดตฟีดทุกวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปลี่ยนแปลงแคตตาล็อก โปรดคำนึงถึงเงื่อนไขและเคล็ดลับต่อไปนี้

 • Google Search ไม่รองรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
 • Google Search จะดึงข้อมูลฟีดวันละครั้งและมักจัดทําดัชนีเนื้อหาภายใน 2 วัน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทราบในความพร้อมใช้งานของฉบับ ให้ใช้ availabilityStarts และ availabilityEnds เพื่อกําหนดวันที่ที่แน่นอน หากเอนทิตีใช้งานไม่ได้อีกต่อไป ให้นำเอนทิตีนั้นออกทั้งหมด

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นซึ่งระบุไว้ในส่วนนี้ลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงในผลการค้นหาแบบมีโครงสร้าง โดยอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เอนทิตี DataFeed

ไฟล์ฟีดข้อมูล schema.org ทุกไฟล์ที่ส่งไปยัง Google ต้องมีเอนทิตี DataFeed รายการเดียวที่ระดับราก เอนทิตี Book และ Library ทั้งหมดต้องแสดงอยู่ในช่อง dataFeedElement ของเอนทิตี DataFeed

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@context

Text

ตั้งค่าเป็น https://schema.org

@type

Text

ตั้งค่าเป็น DataFeed

dataFeedElement

Book หรือ LibrarySystem

ตั้งค่าเป็นเอนทิตี Book หรือเอนทิตี LibrarySystem รายการเดียว หรือไม่ก็ตั้งค่าเป็นอาร์เรย์ของเอนทิตี Book หรือเอนทิตี LibrarySystem เท่านั้น อย่าตั้งค่านี้เป็นอาร์เรย์ที่มีทั้งเอนทิตี Book และเอนทิตี LibrarySystem

ตัวอย่างการใช้ในฟีด Book

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DataFeed",
 "dataFeedElement": [
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Book",
   "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "J.D. Salinger"
   },
   "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
   "workExample": [
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
     "isbn": "9787543321724",
     "bookEdition": "Mass Market Paperback",
     "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
     "inLanguage": "en",
     ...
    },
    ...
   ]
  }
 ],
 "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

ตัวอย่างการใช้ในฟีด LibrarySystem

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DataFeed",
 "dataFeedElement": [
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "LibrarySystem",
   "@id": "https://example.com/library-systems/100",
   "name": "Santa Clara County Library District",
   "additionalProperty": [
    {
     "@type": "PropertyValue",
     "name": "librarytype",
     "value": "public"
    }
   ],
   ...
  },
  ...
 ],
 "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}
dateModified

DateTime

วันที่และเวลาในการอัปเดตฟีดครั้งล่าสุดในรูปแบบ ISO 8601

เอนทิตี Book

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Book ได้ที่ schema.org/Book แต่คุณจะพิจารณาเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เท่านั้น คุณต้องกำหนดข้อมูลให้พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นสำหรับหนังสือทุกเรื่องที่เลือกใส่ไว้ในฟีด โดยอาจกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

Book (Work)

เอนทิตี Book นี้เป็นเอนทิตีประเภทที่อยู่ระดับบนสุด ซึ่งแสดงถึงงาน

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@context

Text

ตั้งค่าเป็น https://schema.org

@id

Text

รหัสที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกของหนังสือในรูปแบบ URL นั่นคือต้องเป็นขององค์กรคุณเท่านั้น รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ขอแนะนำให้ใช้รูปแบบ URL แม้จะไม่ได้เป็นข้อกำหนด URL ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ โดเมนที่ใช้สำหรับค่า @id ต้องเป็นขององค์กรคุณ

@type

Text

ตั้งค่าเป็น Book

author

Person หรือ Organization

ผู้แต่งหนังสือ

name

Text

ชื่อของหนังสือ

url

URL

URL ในเว็บไซต์ที่มีการแนะนำหรืออธิบายหนังสือ ลิงก์นี้จะช่วยปรับเนื้อหาในฟีดให้ตรงกับเนื้อหาในฐานข้อมูลของ Google อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเหมือนกับ workExample.target.urlTemplate

สำหรับหน้า Landing Page จริง Google Search จะใช้ URL ที่ให้ไว้ใน workExample.target.urlTemplate

workExample

Book (Edition)

ฉบับของงาน

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บอ้างอิงที่ระบุงาน เช่น หน้า Wikipedia, Wikidata, VIAF หรือหน้าเว็บหอสมุดรัฐสภาอเมริกันของหนังสือ

Book (Edition)

พร็อพเพอร์ตี้ workExample ใช้เอนทิตี Book นี้ ซึ่งหมายถึงฉบับของงาน

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@id

Text

รหัสที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกของหนังสือในรูปแบบ URL นั่นคือต้องเป็นขององค์กรคุณเท่านั้น รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ขอแนะนำให้ใช้รูปแบบ URL แม้จะไม่ได้เป็นข้อกำหนด URL ไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ โดเมนที่ใช้สำหรับค่า @id ต้องเป็นขององค์กรคุณ

@type

Text

ตั้งค่าเป็น Book

bookFormat

Enum

รูปแบบของฉบับ ค่าต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/AudiobookFormat
 • https://schema.org/EBook
 • https://schema.org/Hardcover
 • https://schema.org/Paperback
inLanguage

Text

ภาษาหลักของเนื้อหาในฉบับ ใช้หนึ่งในรหัสตัวอักษร 2 ตัวจากรายการโค้ด ISO 639-1 Alpha-2

isbn

Text

ISBN-13 ของฉบับ หากคุณมี ISBN-10 ให้แปลงเป็น ISBN-13

potentialAction

ReadAction หรือ BorrowAction

การดําเนินการที่จะเริ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ซื้อหรือดาวน์โหลดหนังสือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ReadAction หรือ BorrowAction

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
author

Person หรือ Organization

ผู้แต่งของฉบับ

bookEdition

Text

ข้อมูลฉบับของหนังสือ เช่น 2nd Edition

datePublished

Date

วันที่เผยแพร่ฉบับในรูปแบบ YYYY-MM-DD หรือ YYYY ซึ่งอาจระบุวันที่หรือระบุเฉพาะปีก็ได้

identifier

PropertyValue

รหัสภายนอกหรือรหัสอื่นๆ ที่ระบุฉบับนี้อย่างชัดเจน อนุญาตให้ใช้ตัวระบุได้หลายรายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PropertyValue (identifier)

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

name

Text

ชื่อของฉบับ ใช้เมื่อชื่อของฉบับแตกต่างจากชื่อของงานเท่านั้น

sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บอ้างอิงที่ระบุฉบับอย่างชัดเจน เช่น หน้า Wikipedia ของฉบับนี้ อย่าใช้ sameAs ของ Work ซ้ำ

url

URL

URL ในเว็บไซต์ที่มีการแนะนำหรืออธิบายฉบับ ซึ่งอาจเหมือนกับ workExample.target.urlTemplate

เช่น Book (Edition):

"workExample":
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/book/100",
     "inLanguage": "en",
     "isbn": "9787543321724",
     "bookEdition": "20 Anniversary Edition",
     "datePublished": "2000-02-26",
     "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
     "potentialAction": {...}
    }

ตัวอย่าง Book (Edition) ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ workExample หลายรายการ

"workExample": [
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/book/200",
     "inLanguage": "zh",
     "isbn": "9787543321721",
     "bookEdition": "2nd Edition",
     "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
     "potentialAction": {...}
    },
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/book/300",
     "inLanguage": "zh",
     "isbn": "9787543321722",
     "bookEdition": "1st Edition",
     "bookFormat": "https://schema.org/EBook",
     "potentialAction": {...}
   }
 ]

Person หรือ Organization (author)

พร็อพเพอร์ตี้ author ของหนังสือใช้เอนทิตี Person หรือ Organization

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@type

Text

ตั้งค่าเป็น Person หรือ Organization

name

Text

ชื่อของบุคคลหรือองค์กร

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
sameAs

URL

URL ของหน้าเว็บอ้างอิงที่ระบุตัวตนของบุคคลหรือองค์กรอย่างชัดเจน เช่น หน้า Wikipedia ของบุคคลหรือองค์กรนั้น

ตัวอย่าง author

"author": {
 "@type": "Person",
 "name": "William Shakespeare"
}

ตัวอย่างที่มีพร็อพเพอร์ตี้ author หลายรายการ

"author": [
 {
  "@type": "Person",
  "name": "William Shakespeare"
 },
 {
  "@type": "Person",
  "name": "Victor Hugo",
  "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo"
 }
]

PropertyValue (ตัวระบุ)

พร็อพเพอร์ตี้ identifier ของ Edition ใช้เอนทิตี PropertyValue

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@type

Text

ตั้งค่าเป็น PropertyValue

propertyID

Text

ประเภทของรหัส ตามที่อธิบายไว้ใน ISBN และตัวระบุอื่นๆ ที่รองรับ รหัสต้องเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้

 • OCLC_NUMBER
 • LCCN
 • JP_E-CODE
value

Text

ค่ารหัส รหัสภายนอกที่ระบุฉบับนี้อย่างชัดเจน นำรหัสนำหน้าที่ไม่ใช่ตัวเลขของรหัสภายนอกออกทั้งหมด

ตัวอย่าง identifier

  "identifier": {
   "@type": "PropertyValue",
   "propertyID": "OCLC_NUMBER",
   "value": "110123456"
  }

ตัวอย่างที่มีพร็อพเพอร์ตี้ identifier หลายรายการ

  "identifier": [
  {
   "@type": "PropertyValue",
   "propertyID": "OCLC_NUMBER",
   "value": "110123456"
  },
  {
   "@type": "PropertyValue",
   "propertyID": "LCCN",
   "value": "220123456"
  },{
   "@type": "PropertyValue",
   "propertyID": "JP_E-CODE",
   "value": "12345678901234567890"
  }]

ตัวอย่างไฟล์ JSON ของฟีด ReadAction Book

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DataFeed",
 "dataFeedElement": [
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Book",
   "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "J.D. Salinger"
   },
   "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
   "workExample": [
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
     "isbn": "9787543321724",
     "bookEdition": "Mass Market Paperback",
     "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
     "inLanguage": "en",
     "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
     "datePublished": "1991-05-01",
     "identifier": {
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "OCLC_NUMBER",
      "value": "1057320822"
     },
     "potentialAction": {
      "@type": "ReadAction",
      "target": {
       "@type": "EntryPoint",
       "urlTemplate": "https://example.com/store/9787543321724",
       "actionPlatform": [
        "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "https://schema.org/AndroidPlatform",
        "https://schema.org/IOSPlatform"
       ]
      },
      "expectsAcceptanceOf": {
       "@type": "Offer",
       "category": "purchase",
       "price": 6.99,
       "priceCurrency": "USD",
       "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
       "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
       "eligibleRegion": {
        "@type": "Country",
        "name": "US"
       }
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
     "isbn": "9780316769532",
     "bookEdition": "Hardcover",
     "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
     "inLanguage": "en",
     "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
     "datePublished": "1951-07-16",
     "potentialAction": {
      "@type": "ReadAction",
      "target": {
       "@type": "EntryPoint",
       "urlTemplate": "https://example.com/store/9780316769532",
       "actionPlatform": [
        "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "https://schema.org/AndroidPlatform",
        "https://schema.org/IOSPlatform"
       ]
      },
      "expectsAcceptanceOf": [
       {
        "@type": "Offer",
        "category": "nologinrequired",
        "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
        "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
        "eligibleRegion": [
         {
          "@type": "Country",
          "name": "US"
         },
         {
          "@type": "Country",
          "name": "GB"
         }
        ]
       },
       {
        "@type": "Offer",
        "category": "Subscription",
        "availabilityStarts": "2020-01-01T11:0:00-04:00",
        "availabilityEnds": "2050-06-30T23:59:00-04:00",
        "eligibleRegion": {
         "@type": "Country",
         "name": "IN"
        }
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

ตัวอย่างไฟล์ JSON ของฟีด BorrowAction Book

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": "DataFeed",
 "dataFeedElement": [
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Book",
   "@id": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "url": "https://example.com/work/the_catcher_in_the_rye",
   "name": "The Catcher in the Rye",
   "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "J.D. Salinger"
   },
   "sameAs": "https://en.wikipedia.org/wiki/The_Catcher_in_the_Rye",
   "workExample": [
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
     "isbn": "9787543321724",
     "bookEdition": "Mass Market Paperback",
     "bookFormat": "https://schema.org/Paperback",
     "inLanguage": "en",
     "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_paperback",
     "datePublished": "1991-05-01",
     "identifier": {
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "OCLC_NUMBER",
      "value": "1057320822"
     },
     "potentialAction": {
      "@type": "BorrowAction",
      "lender": {
       "@type": "LibrarySystem",
       "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
      },
      "target": {
       "@type": "EntryPoint",
       "urlTemplate": "https://example.com/borrowpurchase?bookId=170",
       "actionPlatform": [
        "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "https://schema.org/AndroidPlatform",
        "https://schema.org/IOSPlatform"
       ]
      }
     }
    },
    {
     "@type": "Book",
     "@id": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
     "isbn": "9780316769532",
     "bookEdition": "Hardcover",
     "bookFormat": "https://schema.org/Hardcover",
     "inLanguage": "en",
     "url": "https://example.com/edition/the_catcher_in_the_rye_hardcover",
     "datePublished": "1951-07-16",
     "potentialAction": {
      "@type": "BorrowAction",
      "lender": {
       "@type": "LibrarySystem",
       "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
      },
      "target": [
       {
        "@type": "EntryPoint",
        "urlTemplate": "https://example.com/borrowpurchase?bookId=170",
        "actionPlatform": [
         "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
        ]
       },
       {
        "@type": "EntryPoint",
        "urlTemplate": "https://example.com/mobile/borrowpurchase?bookId=170",
        "actionPlatform": [
         "https://schema.org/AndroidPlatform",
         "https://schema.org/IOSPlatform"
        ]
       }
      ]
     }
    }
   ]
  }
 ],
 "dateModified": "2018-09-10T13:58:26.892Z"
}

ReadAction (potentialAction)

พร็อพเพอร์ตี้ potentialAction ใช้เอนทิตี ReadAction ReadAction กําหนด Deep Link เพื่อเข้าถึงหนังสือ ผู้ค้าปลีกที่มีหนังสือในคลังสินค้า และเกณฑ์คุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องมี ซึ่งอาจเป็นสถานะการเป็นสมาชิก สถานะการเข้าสู่ระบบ ตําแหน่ง หรือสิ่งอื่นที่จําเป็นต่อการเข้าถึงหนังสือ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@type

Text

ตั้งค่าเป็น ReadAction

expectsAcceptanceOf

Offer

คำจำกัดความของข้อกำหนดของผู้ใช้ในการเข้าถึงเอนทิตีนี้ หากมีพร็อพเพอร์ตี้ Offer หลายรายการ ผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์ Offer ข้อใดก็ได้อาจเข้าถึงเนื้อหาได้

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

expectsAcceptanceOf.@type

Text

ตั้งค่าเป็น Offer

expectsAcceptanceOf.category

Text

ประเภทของ Offer ซึ่งต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • nologinrequired: ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องซื้อหรือลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหา
 • free: ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องซื้อหรือสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน แต่จะต้องเข้าสู่ระบบ
 • subscription: หนังสือเล่มมาพร้อมกับการสมัครใช้บริการแบบชำระเงิน
 • purchase: เข้าถึงหนังสือได้เมื่อซื้อ
 • rental: เข้าถึงหนังสือได้เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ซื้อ
expectsAcceptanceOf.eligibleRegion

Country

ประเทศที่มีสิทธิ์สำหรับ Offer นี้ ซึ่งอาจใช้เพื่อควบคุมประเทศและภูมิภาคที่เนื้อหานี้มีหรือไม่มีให้บริการ

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

expectsAcceptanceOf.eligibleRegion.@type

Text

ตั้งค่าเป็น Country

expectsAcceptanceOf.eligibleRegion.name

Text

รหัสประเทศในรูปแบบ ISO 3166-1 Alpha-2

target

EntryPoint

ข้อกำหนดของ Deep Link ซึ่งรวมถึงข้อมูลแพลตฟอร์มที่รองรับ มีพร็อพเพอร์ตี้ EntryPoint หลายรายการได้เพื่อกําหนด Deep Link ที่แตกต่างกันสําหรับแพลตฟอร์มแต่ละชุด

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

target.@type

Text

ตั้งค่าเป็น EntryPoint

target.actionPlatform

Text

แพลตฟอร์มที่ Deep Link นี้ใช้ได้ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/DesktopWebPlatform
 • https://schema.org/AndroidPlatform
 • https://schema.org/IOSPlatform

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

target.urlTemplate

URL

ลิงก์ที่นำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาในหน้า Landing Page ของหนังสือโดยตรง

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
expectsAcceptanceOf.availabilityEnds

DateTime

เวลาสิ้นสุดของระยะเวลาที่พร้อมจำหน่าย ซึ่งอาจใช้เพื่อควบคุมเวลาที่แน่นอนเมื่อหนังสือเรื่องนี้ต้องไม่แสดงต่อผู้ใช้อีก

expectsAcceptanceOf.availabilityStarts

DateTime

เวลาเริ่มต้นของระยะเวลาที่พร้อมจำหน่าย ซึ่งอาจใช้เพื่อควบคุมเวลาที่แน่นอนเมื่อหนังสือเรื่องนี้จะแสดงต่อผู้ใช้ได้

expectsAcceptanceOf.price

Number

ราคาซื้อของหนังสือ ซึ่งจำเป็นต้องมีเมื่อตั้งค่า category ของพร็อพเพอร์ตี้ Offer เป็น purchase หรือ rental

expectsAcceptanceOf.priceCurrency

Text

สกุลเงินของราคาในรูปแบบ ISO 4217 ที่เป็นตัวอักษร 3 ตัว

ตัวอย่าง ReadAction

"potentialAction": {
 "@type": "ReadAction",
 "target": {
  "@type": "EntryPoint",
  "urlTemplate": "https://example.com/purchase?bookId=170",
  "actionPlatform": [
   "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
   "https://schema.org/AndroidPlatform",
   "https://schema.org/IOSPlatform"
  ]
 },
 "expectsAcceptanceOf": {
  "@type": "Offer",
  "category": "purchase",
  "price": "9.99",
  "priceCurrency": "USD",
  "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
  "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
  "eligibleRegion": {
   "@type": "Country",
   "name": "US"
  }
 }
}

ตัวอย่าง ReadAction ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ EntryPoint หลายรายการ

"potentialAction": {
 "@type": "ReadAction",
 "target": [
  {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://example.com/purchase?bookId=170",
   "actionPlatform": [
    "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
   ]
  },
  {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://example.com/mobile/purchase?bookId=170",
   "actionPlatform": [
    "https://schema.org/AndroidPlatform",
    "https://schema.org/IOSPlatform"
   ]
  }
 ],
 "expectsAcceptanceOf": [
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "noLoginRequired",
   "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
   "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
   "eligibleRegion": [
    {
     "@type": "Country",
     "name": "US"
    },
    {
     "@type": "Country",
     "name": "GB"
    }
   ]
  },
  {
   "@type": "Offer",
   "category": "Subscription",
   "availabilityStarts": "2018-04-01T11:01:00-04:00",
   "availabilityEnds": "2018-06-30T23:59:00-04:00",
   "eligibleRegion": {
    "@type": "Country",
    "name": "IN"
   }
  }
 ]
}

BorrowAction (potentialAction)

พร็อพเพอร์ตี้ potentialAction ใช้เอนทิตี BorrowAction BorrowAction กําหนด Deep Link เพื่อเข้าถึงหนังสือ ห้องสมุดที่มีหนังสือเรื่องดังกล่าว และเกณฑ์คุณสมบัติที่ผู้ใช้ต้องมี ซึ่งอาจเป็นสถานะการเป็นสมาชิก สถานะการเข้าสู่ระบบ ตําแหน่ง หรือสิ่งอื่นที่จําเป็นต่อการเข้าถึงหนังสือ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@type

Text

ตั้งค่าเป็น BorrowAction

lender

LibrarySystem

ระบบห้องสมุดที่ให้การเข้าถึงหนังสือฉบับนี้

lender.@id

URL

การอ้างอิงรหัสของ LibrarySystem ซึ่งต้องอธิบายอย่างครบถ้วนแบบแยกต่างหากในฟีดห้องสมุด

lender.@type

Text

ตั้งค่าเป็น LibrarySystem

target

EntryPoint

ข้อกำหนดของ Deep Link ซึ่งรวมถึงข้อมูลแพลตฟอร์มที่รองรับ หากต้องการกำหนด Deep Link ให้ชุดแพลตฟอร์มอื่น ให้ระบุอาร์เรย์ EntryPoint

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

target.@type

Text

ตั้งค่าเป็น EntryPoint

target.actionPlatform

Text

แพลตฟอร์มที่ Deep Link นี้ใช้ได้ โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • https://schema.org/DesktopWebPlatform
 • https://schema.org/AndroidPlatform
 • https://schema.org/IOSPlatform

พร็อพเพอร์ตี้นี้ใช้ซ้ำได้

target.urlTemplate

URL

ลิงก์ที่นำผู้ใช้ไปยังเนื้อหาในหน้า Landing Page ของหนังสือโดยตรง

ตัวอย่าง BorrowAction

"potentialAction": {
 "@type": "BorrowAction",
 "lender": {
  "@type": "LibrarySystem",
  "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
 },
 "target": {
  "@type": "EntryPoint",
  "urlTemplate": "https://example.com/borrow?bookId=170",
  "actionPlatform": [
   "https://schema.org/DesktopWebPlatform",
   "https://schema.org/AndroidPlatform",
   "https://schema.org/IOSPlatform"
  ]
 }
}

ตัวอย่าง BorrowAction ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ EntryPoint หลายรายการ

"potentialAction": {
 "@type": "BorrowAction",
 "lender": {
  "@type": "LibrarySystem",
  "@id": "https://example.com/librarySystem/100"
 },
 "target": [
  {
   "@type": "EntryPoint",
   "urlTemplate": "https://example.com/borrow?bookId=170",
   "actionPlatform": [
    "https://schema.org/DesktopWebPlatform"
   ]
  },
  {
   "@type": "EntryPoint",
`   "urlTemplate": "https://example.com/mobile/borrow?bookId=170",
   "actionPlatform": [
    "https://schema.org/AndroidPlatform",
    "https://schema.org/IOSPlatform"
   ]
  }
 ]
}

เอนทิตี Library

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ Library ได้ที่ schema.org/Library แต่คุณจะพิจารณาเฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้เท่านั้น คุณต้องกำหนดข้อมูลให้พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุดทุกแห่งที่เลือกใส่ไว้ในฟีด โดยอาจกำหนดพร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

เอนทิตี Library นี้เป็นประเภทเอนทิตี Library ระดับบนสุด หรือเป็นโครงสร้างนามธรรมซึ่งประกอบด้วยเอนทิตี LibrarySystem และเอนทิตี Library (member) ระดับล่างแต่ละรายการของ LibrarySystem นั้น

ฟีด Library แตกต่างจากฟีด Book ดังนั้นฟีด Library ใดๆ ที่คุณอาจใช้งานต้องแยกจากฟีด Book ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สร้างฟีด

LibrarySystem

เอนทิตี LibrarySystem แสดงถึงเครือข่ายสมาชิกห้องสมุดที่ทํางานร่วมกัน

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@context Text

ตั้งค่าเป็น https://schema.org

@id URL

รหัสที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกของระบบห้องสมุดในรูปแบบ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะถือว่าเป็นสตริงที่คลุมเครือและไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ โดเมนที่ใช้สำหรับค่า @id ต้องเป็นขององค์กรคุณ

@type Text

ตั้งค่าเป็น LibrarySystem

additionalProperty PropertyValue

พร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมที่ใช้เพื่อระบุประเภทของห้องสมุด

additionalProperty.@type Text

ตั้งค่าเป็น PropertyValue

additionalProperty.name Text

ตั้งค่าเป็น librarytype

additionalProperty.value Text

ประเภทของห้องสมุด โปรดใช้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

 • public
 • academic
 • corporate
 • government
 • school
 • special
member Library

สมาชิกของระบบห้องสมุด

name Text

ชื่อของระบบห้องสมุด เช่น The Southwestern League of Libraries

url URL

URL ที่มีการแนะนำหรืออธิบายระบบห้องสมุด Google Search ใช้ลิงก์นี้เพื่อปรับเนื้อหาในฟีดให้ตรงกับเนื้อหาในฐานข้อมูลของ Google สำหรับหน้า Landing Page จริง Google Search จะใช้ URL ที่ให้ไว้ใน workExample.target.urlTemplate

Library (member)

พร็อพเพอร์ตี้ member ของเอนทิตี LibrarySystem ใช้เอนทิตี Library (member) Library (member) แสดงถึงสมาชิกห้องสมุดแห่งเดียวในระบบห้องสมุดหนึ่งๆ

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
@id URL

รหัสที่ไม่ซ้ำกันทั่วโลกของสาขาห้องสมุดในรูปแบบ URL รหัสต้องคงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยจะถือว่าเป็นสตริงที่คลุมเครือและไม่จำเป็นต้องเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้ โดเมนที่ใช้สำหรับค่า @id ต้องเป็นขององค์กรคุณ

@type Text

ตั้งค่าเป็น Library

location PostalAddress

ที่อยู่ของสาขาห้องสมุด บางพร็อพเพอร์ตี้อาจใช้ไม่ได้ในบางประเทศ คุณต้องระบุให้มากเท่ากับที่ใช้กับที่อยู่ของห้องสมุด

ตัวอย่าง location ในสหรัฐอเมริกา

{
 "@type": "Library",
 "@id": "https://example.com/library-branches/1001",
 "name": "Campbell Library",
 "location": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "77 Harrison Ave",
  "addressLocality": "Campbell",
  "addressRegion": "CA",
  "postalCode": "95008",
  "addressCountry": "US"
 }
}

ตัวอย่าง location ในญี่ปุ่น

{
 "@type": "Library",
 "@id": "https://example.com/library-branches/1003",
 "name": "Tokyo Metropolitan Central Library",
 "location": {
  "@type": "PostalAddress",
  "streetAddress": "7-13-5 Minamiazabu, Minato City",
  "addressLocality": "Tokyo",
  "postalCode": "106-0047",
  "addressCountry": "JP"
 }
}
location.@type Text

ตั้งค่าเป็น PostalAddress

location.addressCountry Text

รหัสประเทศในรูปแบบ ISO 3166-1 เช่น US

location.addressLocality Text

ย่าน เช่น Mountain View

location.addressRegion Text

ภูมิภาค เช่น CA

location.postalCode Text

รหัสไปรษณีย์ เช่น 94043

location.streetAddress Text

ที่อยู่ เช่น 1600 Amphitheatre Pkwy

name Text

ชื่อของสาขาห้องสมุด

ตัวอย่างไฟล์ JSON ของฟีด LibrarySystem

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type":"LibrarySystem",
  "@id":"https://example.com/library-systems/100",
  "name":"Santa Clara County Library District",
  "additionalProperty":[
   {
     "@type":"PropertyValue",
     "name":"librarytype",
     "value":"public"
   }
  ],
  "member":[
   {
     "@type":"Library",
     "@id":"https://example.com/library-branches/1001",
     "name":"Campbell Library",
     "location":{
      "@type":"PostalAddress",
      "streetAddress":"77 Harrison Ave",
      "addressLocality":"Campbell",
      "addressRegion":"CA",
      "postalCode":"95008",
      "addressCountry":"US"
     }
   },
   {
     "@type":"Library",
     "@id":"https://example.com/library-branches/1002",
     "name":"Gilroy Library",
     "location":{
      "@type":"PostalAddress",
      "streetAddress":"350 W 6th St",
      "addressLocality":"Gilroy",
      "addressRegion":"CA",
      "postalCode":"95020",
      "addressCountry":"US"
     }
   }
  ]
}