Geçerli sayfa meta verileri kullanma

Geçerli sayfa meta verilerinin kullanılması Google'ın, sayfalarınızdaki HTML işaretlemesini işleyebilmesini sağlar. Google, geçersiz veya HTML standardıyla tutarsız olsa bile HTML'yi anlamaya çalışır, ancak işaretlemedeki hatalar Google Arama'da web sitenizle ilgili sorunlara neden olabilir. Örneğin, <head> bölümünde geçersiz bir öğe kullanırsanız Google, geçersiz öğeden sonra görünen öğeleri yoksayar.

<head> bölümünde geçerli öğeler kullanın

<head> bölümüne yalnızca geçerli meta verileri yerleştirin. Geçerli meta veriler aşağıdaki HTML öğelerini içerir:

 • title
 • meta
 • link
 • script
 • style
 • base
 • noscript
 • template

<head> bölümünde geçersiz öğeler kullanmayın

Aşağıdaki öğeler, <head> içinde kullanıldığında geçersiz olduğundan <head> bölümüne yerleştirildiğinde Google Arama tarafından desteklenmez:

 • iframe
 • img
 • Diğer tüm HTML öğeleri

Bu geçersiz öğeleri <head> içinde kullanmanızı kesinlikle önermeyiz. Ancak kullanmanız gerekiyorsa bu geçersiz öğeleri Google'ın görmesini istediğiniz diğer öğelerden sonraki bir yere koyun. Google, bu geçersiz öğelerden birini algıladığında <head> bölümünün sonuna geldiğini varsayarak <head> içindeki diğer öğeleri okumayı bırakır.