อัปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับ Conversion

เมื่อลูกค้าดำเนินการที่กำหนดล่วงหน้าจนเสร็จสมบูรณ์ในเว็บไซต์ของผู้ลงโฆษณา เช่น ซื้อสินค้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม Search Ads 360 จะรายงาน Conversion

Conversion ของผู้ลงโฆษณาบางรายจะเริ่มแบบออนไลน์และเสร็จสิ้นแบบออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคเริ่มหาข้อมูลทางออนไลน์สำหรับการซื้อ คลิกโฆษณา จากนั้นโทรหาคอลเซ็นเตอร์เพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ หรือผู้บริโภคที่มีสมาร์ทโฟนแตะปุ่ม "โทรเลย" ในโฆษณาและซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ สําหรับ Conversion เหล่านี้ Search Ads 360 จะมีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เป็นออนไลน์โดยอัตโนมัติ หากต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนที่เป็นออฟไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรายงาน เพื่อใช้ในกฎอัตโนมัติ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกลยุทธ์การเสนอราคา ให้อัปโหลดไปยัง Search Ads 360

ในบางกรณี คุณอาจต้องแก้ไขมูลค่าของ Conversion ที่มีอยู่ เช่น คุณอาจแก้ไขมูลค่า Conversion เพื่อพิจารณาส่วนลดที่ใช้หลังจากที่ทำการซื้อออนไลน์ (เช่น การส่งไปรษณีย์เพื่อรับเงินคืน) การคืนสินค้าที่เกิดขึ้นโดยมีค่าธรรมเนียมในการนำสินค้ากลับเข้าคลัง หรือเครดิตที่ใช้หลังจากที่ซื้อ

หลังจากตั้งค่าแอปไคลเอ็นต์ตามที่อธิบายไว้ในแอปแรกของฉัน (รวมถึงการเปิดใช้งานบริการ Conversion) แล้ว คุณจะส่งคำขอเกี่ยวกับ Conversion ต่อไปนี้ไปยัง Search Ads 360 API ได้

รับ

แสดงผล Conversion ที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุ

แทรก

เพิ่ม Conversion ใหม่

อัปเดต

แก้ไข Conversion ที่มีอยู่

คำขอแบบซิงโครนัส

คำขอ Conversion ทั้งหมดเป็นแบบพร้อมกัน คุณส่งคำขอพร้อมกัน (ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของโปรเจ็กต์) ในไคลเอ็นต์เดียวได้

รหัสและ Conversion ของ Search Ads 360

เนื่องจากจะต้องระบุแหล่งที่มาของ Conversion ไปยังแคมเปญ โฆษณา คีย์เวิร์ด และการเข้าชมที่เฉพาะเจาะจง Conversion แต่ละรายการจึงระบุรหัส Search Ads 360 ของโฆษณา คีย์เวิร์ด และแคมเปญ พร้อมกับรหัสของออบเจ็กต์หลักในลำดับชั้นของ Search Ads 360 เมื่อได้รับ เพิ่ม หรืออัปเดต Conversion คุณจะต้องระบุรหัสเหล่านี้ส่วนใหญ่ในคำขอ

การรับรหัส Search Ads 360

หากต้องการค้นหารหัสเหล่านี้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้ UI ของ Search Ads 360 เพื่อดาวน์โหลดรายงานที่มีรหัสของผู้ลงโฆษณา บัญชีเครื่องมือค้นหา แคมเปญ กลุ่มโฆษณา คีย์เวิร์ด และโฆษณา

  • เพิ่มมาโคร Search Ads 360 เช่น CampaignID และ TrackerID ลงใน URL ของหน้า Landing Page เมื่อลูกค้าคลิกโฆษณา มาโครแต่ละรายการจะสั่งให้ Search Ads 360 ส่งรหัสของตัวเองไปยังหน้า Landing Page ของผู้ลงโฆษณาเป็นพารามิเตอร์ของ URL คุณดึงรหัสเหล่านี้จากบันทึกการใช้เว็บของผู้ลงโฆษณาแล้วนำไปใช้ในคำขอ Conversion ได้

    Search Ads 360 มีมาโครแบบต่างๆ สำหรับส่งรหัสคีย์เวิร์ดไปยังหน้า Landing Page หากต้องการระบุแหล่งที่มาของ Conversion จากคีย์เวิร์ด คุณจะต้องเพิ่มมาโคร TrackerID ลงใน URL ของหน้า Landing Page

รหัสคลิก

รหัสคลิกจะติดตามการคลิกโฆษณา และคุณสามารถใช้รหัสดังกล่าวเพื่อระบุแหล่งที่มาของ Conversion เป็นการเข้าชมที่เฉพาะเจาะจง แทนที่จะต้องระบุทั้งลำดับชั้นของรหัสสำหรับออบเจ็กต์ Search Ads 360 Search Ads 360 จะใช้รหัสคลิกเพื่อค้นหาและระบุแหล่งที่มาของคีย์เวิร์ดและโฆษณาที่เหมาะสม

รหัสคลิกจะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าบันทึกการใช้เว็บและซอฟต์แวร์การติดตามของคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวพิมพ์ของรหัสคลิก

การสร้างรหัสคลิก

Search Ads 360 หรือ Google Ads จะสร้างรหัสคลิก

หากเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติในบัญชี Google Ads แล้ว Google Ads จะสร้างรหัสคลิกเมื่อมีการแสดงโฆษณา ด้วยเหตุนี้ หากผู้ใช้คลิกที่การแสดงโฆษณาหนึ่งๆ หลายครั้ง คลิกเหล่านั้นจะเชื่อมโยงกับรหัสคลิกเพียงรหัสเดียว การเข้าชมหน้า Landing Page สำหรับการแสดงผลเดียวกันจะใช้รหัสคลิกเดียวกัน

Search Ads 360 จะสร้างรหัสคลิกได้หากคุณ เปิดใช้บริการ Conversion API หากมีการเปลี่ยนเส้นทางคลิกจาก Google Ads และ Google Ads ได้สร้างรหัสคลิกแล้ว Search Ads 360 จะใช้รหัส Google Ads แทนการสร้างรหัสใหม่ หากมีการเปลี่ยนเส้นทางคลิกจากเครื่องมือค้นหาประเภทอื่นที่รองรับ Search Ads 360 จะสร้างรหัส

พารามิเตอร์รหัสคลิก

รหัสคลิกแต่ละรายการประกอบด้วยพารามิเตอร์ 2 รายการ เช่น

gclid=CJjsqefUkAJSHDJ_gPdDiEAAA&gclsrc=ds

พารามิเตอร์ gclid จะมีรหัสที่พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับคลิก Search Ads 360 จะเก็บข้อมูลการระบุแหล่งที่มา (เช่น คีย์เวิร์ด โฆษณา แคมเปญ กลุ่มโฆษณา) ของรหัสคลิกแต่ละรายการที่สร้างขึ้น

พารามิเตอร์ gclsrc จะแสดงแหล่งที่มาของรหัสคลิก ปัจจุบัน URL ดังกล่าวอาจมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

  • gclsrc=ds: รหัสคลิกที่ Search Ads 360 สร้างขึ้น นอกจากนี้ การคลิกเกิดขึ้นในเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่ Google หรือการคลิกอยู่ใน Google แต่บัญชี Google Ads ไม่ได้ใช้การติดแท็กอัตโนมัติ

  • gclsrc=aw.ds: รหัสคลิกสร้างขึ้นโดย Google Ads ซึ่งใช้การติดแท็กอัตโนมัติ และคลิกผ่านเซิร์ฟเวอร์คลิกของ Search Ads 360

  • gclsrc=: พารามิเตอร์นี้จะว่างเปล่าหากรหัสคลิกสร้างขึ้นโดย Google Ads แต่ไม่ได้เปิดใช้บริการ API ของ Conversion ใน Search Ads 360 เมื่อเกิดการคลิก