อัปโหลด Conversion โดยอัตโนมัติและดาวน์โหลดรายงาน

ใช้ Search Ads 360 API เพื่ออัปโหลด Conversion ออฟไลน์หรือแก้ไข Conversion ที่มีอยู่ เช่น ลูกค้าบางรายอาจค้นหาผลิตภัณฑ์ออนไลน์และคลิกโฆษณา แล้วทําการซื้อแบบออฟไลน์ หากต้องการเชื่อมต่อจุดและระบุแหล่งที่มาของ Conversion ออฟไลน์เหล่านั้นกับแคมเปญโฆษณาออนไลน์ ให้อัปโหลดข้อมูล Conversion ไปยัง Search Ads 360
ดาวน์โหลดรายงานเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันของคุณเอง คุณรวมข้อมูลที่ดาวน์โหลดเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และเป้าหมายธุรกิจ (เช่น จากระบบ CRM) เพื่อสร้างการรายงานโดยรวมได้
Search Ads 360 Reporting API (รุ่นเบต้า) ใหม่พร้อมใช้งานแล้ว API ใหม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างรายงานที่กําหนดเองและผสานรวมข้อมูลในแอปพลิเคชันและกระบวนการรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลไปใช้ Search Ads 360 Reporting API ใหม่