מעבר ל-Search Ads 360 Reporting API החדש

ב-Search Ads 360 Reporting API יש תכונות ושיפורים חדשים. היא מבוססת על פלטפורמה מודרנית ועומדת בתקני הפיתוח האחרונים של Google.

ה-API החדש מאפשר להריץ שאילתות על כל המשאבים באמצעות שפת השאילתות החדשה של Search Ads 360. הוא מספק אפשרויות דיווח גמישות ושיפורים רבים. מידע נוסף זמין במאמר מושגים חדשים ב-Search Ads 360 Reporting API.

Search Ads 360 Reporting API החדש הוא שדרוג מומלץ לכל משתמשי Search Ads 360 API.

כדי להתחיל בתהליך ההעברה, אפשר להיעזר במקורות המידע הבאים: