הערות מוצר

v0 (18.04.2024)

העדכון הזה כולל את המשאב 'שיטת בידינג נגישה'

שיטת בידינג נגישה

מייצג תצוגה של שיטות בידינג בבעלות הלקוח ובשיתוף עם הלקוח. בניגוד לשיטת הבידינג, המשאב הזה כולל אסטרטגיות שנמצאות בבעלות של מנהלי הלקוח ומשותפים עם הלקוח, בנוסף לאסטרטגיות שבבעלות הלקוח. המשאב הזה לא מספק מדדים וחושף רק קבוצת משנה מוגבלת של מאפייני שיטת הבידינג.

בקישור הבא אפשר לעיין בפרטי המשאב accessible_bidding_strategy.

v0 (12.02.2024)

העדכונים האלה כוללים גישה לעמודות בהתאמה אישית ולמשתנים בהתאמה אישית ב-Floodlight

עמודות מותאמות אישית

עכשיו אפשר לציין בשאילתה עמודות של המרות בהתאמה אישית ועמודות של נוסחאות בהתאמה אישית. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד בנושא עמודות בהתאמה אישית.

משתנים בהתאמה אישית ב-Floodlight

עכשיו אפשר לציין משתנים מותאמים אישית ב-Floodlight בשאילתה כדי לראות נתונים סטטיסטיים אחרי 30 בינואר 2024. פרטים נוספים זמינים במסמכי התיעוד של משתנים מותאמים אישית ב-Floodlight.

v0 (09.11.2023)

העדכון הזה כולל את מקורות המידע הבאים. בקישורים האלה תוכלו לראות את השדות שאפשר לקבל עליהם שאילתות לגבי המשאבים האלה, ואת המדדים והפילוחים שאפשר להשתמש בהם.

קבוצה של נכסים דיגיטליים

כדאי לעיין בפרטי המשאב asset_group.

נכס של קבוצת נכסים

כדאי לעיין בפרטי המשאב asset_group_asset.

מסנן קבוצות של כרטיסי מוצר בנכסים דיגיטליים

בקישור הבא אפשר לעיין בפרטי המשאבים asset_group_listing_group_filter.

אות של קבוצת נכסים

כדאי לעיין בפרטי המשאב asset_group_signal.

התצוגה המשולבת העליונה של קבוצת הנכסים

עיינו בפרטי המשאב asset_group_top_combination_view.

תצוגת מכירות של נתוני עגלות הקניות

בקישור הבא אפשר לעיין בפרטי המשאב cart_data_sales_view.

המרה

כדאי לעיין בפרטים של מקור המידע המרות.

תצוגת ביצועים בשופינג

כדאי לעיין בפרטי המשאב shopping_performance_view.

כניסה

כדאי לעיין בפרטי המשאב כניסה.

v0 (15.08.2023)

העדכון הזה כולל את המשאבים הבאים ופרמטר חדש כדי להגדיר המרת מטבע למדדים.

בקישורים האלה תוכלו לראות את השדות שאפשר לקבל עליהם שאילתות לגבי המשאבים האלה, ואת המדדים והפילוחים שאפשר להשתמש בהם.

נכס של קבוצת מודעות

כדאי לעיין בפרטי המשאב ad_group_asset.

קבוצת נכסים של קבוצת מודעות

כדאי לעיין בפרטי המשאב ad_group_asset_set.

הנכס

כדאי לעיין בפרטי המשאבים של הנכס.

קבוצת נכסים

כדאי לעיין בפרטי המשאב asset_set.

נכס שהוגדר על ידי נכס

כדאי לעיין בפרטי המשאב asset_set_asset.

נכס הקמפיין

כדאי לעיין בפרטי המשאב campaign_asset.

קבוצת נכסים של הקמפיין

מומלץ לעיין בפרטי המשאב campaign_asset_set.

נכס לקוח

כדאי לעיין בפרטי המשאב customer_asset.

קבוצת נכסי לקוח

מומלץ לעיין בפרטי המשאב customer_asset_set.

המרת מטבעות

אפשר לציין את המטבע לחישוב המדדים באמצעות metrics_currency בקטע PARAMETERS.

הצגת רשימה של לקוחות נגישים

הצגת רשימה של כל החשבונות הנגישים באמצעות שיטת ListAccessibleCustomers

גרסה 0 (15.05.2023)

העדכון הזה כולל את מקור המידע הבא. בקישורים האלה תוכלו לראות את השדות שאפשר לקבל עליהם שאילתות לגבי המשאב הזה, ואת המדדים והפילוחים שאפשר להשתמש בהם.

מודעה בקבוצת מודעות

כדאי לעיין בפרטי המשאב ad_group_ad.

v0 (06.04.2023)

העדכון הזה כולל את מקורות המידע הבאים. בקישורים האלה תוכלו לראות את השדות שאפשר לקבל עליהם שאילתות לגבי כל משאב, ואת המדדים והפילוחים שבהם אפשר להשתמש עם המשאב הזה.

תצוגת קהל של קבוצת מודעות

פרטים על המשאב ad_group_audience_view

תווית קריטריון של קבוצת מודעות

תוכלו לעיין בפרטי המשאב ad_group_criterion_label.

תווית קבוצת המודעות

פרטים על המשאב ad_group_label.

תצוגה של טווח הגילאים

כדאי לעיין בפרטי המשאב age_range_view.

קריטריון של קמפיין

בקישור הבא אפשר לעיין בפרטי המשאב campaign_criterion.

תווית הקמפיין

לעיון בפרטי המשאב campaign_label

תצוגת מונח חיפוש של מודעות חיפוש דינמיות

בקישור הבא אפשר לעיין בdynamic_search_ads_search_term_view.

צפייה בדף אינטרנט

להצגת פרטי המשאב webpage_view.

לייבל

כדאי לעיין בפרטי המשאב תווית.

v0 (05.12.2022)

גרסת v0 כוללת את המשאבים והשירותים הבאים. בקישורים האלה תוכלו לראות את השדות שאפשר לקבל עליהם שאילתות לגבי כל משאב, ואת המדדים והפילוחים שבהם אפשר להשתמש עם המשאב הזה.

קבוצת מודעות

כדאי לעיין בפרטי המשאב ad_group.

בידינג

כדאי לעיין בפרטים של מקורות המידע bidding_strategy.

קמפיינים

כדאי לעיין בפרטים של מקורות המידע בקמפיין.

פעולת המרה

כדאי לעיין בפרטי המשאב conversion_action.

לקוח/ה

כדאי לעיין בפרטי המשאבים ללקוח.

מילת מפתח

כדאי לעיין בפרטי המשאב keyword_view.

קבוצת המוצרים

כדאי לעיין בפרטי המשאב product_group_view.

SearchAds360FieldService

 • SearchAds360FieldService מספק קטלוג של כל השדות שניתן להריץ עליהם שאילתות. המטא-נתונים בשדות האלה כוללים תיאורים, סוגים ותאימות לשדות אחרים. מידע נוסף

SearchAds360Service

 • SearchAds360Service מיועד לאחזור מספר משאבים בשאילתה אחת. משאבים שניתן להריץ עליהם שאילתות כוללים:

  • AdGroup
  • BiddingStrategy
  • Campaign
  • ConversionAction
  • Customer
  • Keyword
  • ProductGroup
 • אפשר לאחזר גם מדדים, כמו חשיפות וקליקים, באמצעות SearchAds360Service עבור מקורות המידע הבאים:

  • AdGroup
  • BiddingStrategy
  • Campaign
  • ConversionAction
  • Customer
  • Keyword
  • ProductGroup
 • באמצעות SearchAds360Service אפשר לפלח לפי שדות כמו שדות תאריכים. מידע נוסף