คอลเล็กชัน

คุณสามารถสร้างคอลเล็กชันที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อจัดระเบียบหน้าที่บันทึกไว้ได้ เมื่อคุณบันทึกหน้าลงในโปรไฟล์โปรแกรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มหน้านั้นลงในคอลเล็กชันเริ่มต้นของหน้าที่บันทึกไว้ของฉันหรือในคอลเล็กชันใหม่ก็ได้ คุณบันทึกหน้าลงในคอลเล็กชันได้มากกว่า 1 รายการ

ดูและจัดการคอลเล็กชันจากโปรไฟล์โปรแกรมนักพัฒนาแอปของ Google ในแท็บ หน้าที่บันทึกไว้

สร้างคอลเล็กชันใหม่

วิธีสร้างคอลเล็กชันใหม่มีดังนี้

 1. ไปที่หน้าข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google

 2. คลิกไอคอน บุ๊กมาร์ก ข้างชื่อหน้าเว็บ

  หากคุณคลิกไอคอนบุ๊กมาร์กแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้เข้าร่วม

 3. ในเมนูแบบเลื่อนลง ให้คลิกเครื่องหมายบวกข้างคอลเล็กชันใหม่

 4. ป้อนชื่อคอลเล็กชันใหม่ในช่องข้อความ

  เช่น หากคุณต้องการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับ Firebase ทั้งหมดในที่เดียว คุณสามารถสร้างคอลเล็กชัน "เอกสาร Firebase"

  สร้างชื่อคอลเล็กชัน

 5. คลิกเสร็จ

  คอลเล็กชันใหม่จะปรากฏในรายการแบบเลื่อนลงของไอคอนบุ๊กมาร์ก

 6. เลือกช่องข้างคอลเล็กชันใหม่เพื่อบันทึกหน้าเว็บ

  คอลเล็กชันเอกสาร Firebase

  เมื่อบันทึกหน้าแล้ว ไอคอนบุ๊กมาร์กจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และบันทึกหน้าลงในคอลเล็กชันใหม่

นอกจากนี้ คุณยังสร้างคอลเล็กชันใหม่ได้โดยตรงจากโปรไฟล์โปรแกรมนักพัฒนาแอปของ Google ในแท็บหน้าที่บันทึกไว้

หลังจากสร้างคอลเล็กชันแล้ว คุณจะเพิ่มรายการลงในคอลเล็กชันหรือนำรายการออกจากคอลเล็กชันได้

แก้ไขชื่อหรือคำอธิบายคอลเล็กชัน

หากต้องการแก้ไขชื่อหรือคำอธิบายของคอลเล็กชัน ให้ทำดังนี้

 1. จากโปรไฟล์โปรแกรมนักพัฒนาแอปของ Google ให้คลิกแท็บหน้าที่บันทึกไว้

 2. คลิกเมนู 3 จุดที่มุมขวาบนของคอลเล็กชันที่คุณต้องการแก้ไข

  เมนู 3 จุด

 3. คลิกแก้ไข

  กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นพร้อมช่องข้อความที่คุณสามารถแก้ไขชื่อและคำอธิบายคอลเล็กชันได้

  แก้ไขคอลเล็กชัน

 4. ป้อนชื่อและคำอธิบายที่อัปเดต

 5. คลิกบันทึก

  อัปเดตคอลเล็กชันแล้ว

ลบคอลเล็กชัน

หากลบคอลเล็กชัน ระบบจะนำหน้าบุ๊กมาร์กทั้งหมดในคอลเล็กชันนั้นออกจากหน้าที่บันทึกไว้ เว้นแต่ว่าคุณจะบันทึกไว้ในคอลเล็กชันอื่นด้วย

หากต้องการลบคอลเล็กชัน ให้ทำดังนี้

 1. จากโปรไฟล์โปรแกรมนักพัฒนาแอปของ Google ให้คลิกแท็บหน้าที่บันทึกไว้

 2. คลิกเมนู 3 จุดที่มุมขวาบนของคอลเล็กชันที่คุณต้องการลบ

  เมนู 3 จุด

 3. คลิกลบ

  กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นและขอให้คุณยืนยันว่าต้องการลบคอลเล็กชัน

  ลบคอลเล็กชัน

 4. คลิกใช่

  คอลเล็กชันของคุณถูกลบแล้ว หน้าทั้งหมดที่บุ๊กมาร์กไว้ในคอลเล็กชันนั้นจะถูกนำออกจากหน้าที่บันทึกไว้ เว้นแต่คุณจะบันทึกลงในคอลเล็กชันอื่นด้วย