REST Resource: accounts.locations

Kaynak: Konum

Bir konum. Bu alanların ayrıntılı bir açıklaması için Yardım Merkezi makalesini, geçerli işletme kategorilerinin listesi için kategori uç noktasını inceleyin.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "languageCode": string,
 "storeCode": string,
 "title": string,
 "phoneNumbers": {
  object (PhoneNumbers)
 },
 "categories": {
  object (Categories)
 },
 "storefrontAddress": {
  object (PostalAddress)
 },
 "websiteUri": string,
 "regularHours": {
  object (BusinessHours)
 },
 "specialHours": {
  object (SpecialHours)
 },
 "serviceArea": {
  object (ServiceAreaBusiness)
 },
 "labels": [
  string
 ],
 "adWordsLocationExtensions": {
  object (AdWordsLocationExtensions)
 },
 "latlng": {
  object (LatLng)
 },
 "openInfo": {
  object (OpenInfo)
 },
 "metadata": {
  object (Metadata)
 },
 "profile": {
  object (Profile)
 },
 "relationshipData": {
  object (RelationshipData)
 },
 "moreHours": [
  {
   object (MoreHours)
  }
 ],
 "serviceItems": [
  {
   object (ServiceItem)
  }
 ]
}
Alanlar
name

string

Bu konum için şu biçimdeki Google tanımlayıcısı: locations/{locationId}.

languageCode

string

Sabit. Konumun dili. Oluşturma sırasında ayarlanır ve güncellenemez.

storeCode

string

İsteğe bağlı. Bu konumun harici tanımlayıcısı. Belirli bir hesapta benzersiz olması gerekir. Bu şekilde konumu kendi kayıtlarınızla ilişkilendirebilirsiniz.

title

string

Zorunlu. Konum adı; vitrininizde, web sitenizde ve belgelerinizde düzenli olarak kullanıldığı ve müşterileriniz tarafından bilindiği şekliyle, işletmenizin gerçek dünyadaki adını yansıtmalıdır. Alakalı olduğunda, kaynağın diğer alanlarında (örneğin, Address, Categories) ek bilgiler yer alabilir. Adınıza gereksiz bilgiler eklemeyin (örneğin, "Google Inc. - Mountain View Şirket Merkezi" yerine "Google"ı tercih edin). Pazarlama kısa açıklamaları, mağaza kodları, özel karakterler, çalışma saatleri veya kapalı/açık olma durumu, telefon numaraları, web sitesi URL'leri, hizmet/ürün bilgileri, konum/adres veya yol tarifleri ya da koruma bilgileri (örneğin, "Duane Reade'deki Chase ATM") eklemeyin.

phoneNumbers

object (PhoneNumbers)

İsteğe bağlı. Müşterilerin işletmeyle iletişime geçmek için kullanabileceği farklı telefon numaralarıdır.

categories

object (Categories)

İsteğe bağlı. İşletmeyi tanımlayan farklı kategoriler.

storefrontAddress

object (PostalAddress)

İsteğe bağlı. İşletmenizin konumunu belirten tam ve doğru adrestir. Uzak konumlarda bulunan posta kutuları kabul edilmez. Şu anda, adreste en fazla beş addressLines değeri belirtebilirsiniz. Bu alan yalnızca vitrini olan işletmeler için ayarlanmalıdır. Bu alan, CUSTOMER_LOCATION_ONLY türündeki konumlar için ayarlanmamalıdır, ancak ayarlanırsa sağlanan değerler silinir.

websiteUri

string

İsteğe bağlı. Bu işletmenin URL'si. Mümkünse tüm konumları veya markayı temsil eden genel bir web sitesi/URL yerine söz konusu işletmenin bulunduğu konumu temsil eden bir URL kullanın.

regularHours

object (BusinessHours)

İsteğe bağlı. İşletmenin çalışma saatleri.

specialHours

object (SpecialHours)

İsteğe bağlı. İşletmeye özel çalışma saatleri. Buna genellikle tatil günlerindeki çalışma saatleri ve normal çalışma saatleri dışındaki zamanlar da dahildir. Bunlar normal çalışma saatlerini geçersiz kılar. Bu alan, normal çalışma saatleri olmadan ayarlanamaz.

serviceArea

object (ServiceAreaBusiness)

İsteğe bağlı. Hizmet bölgesi işletmeleri, hizmetlerini müşterinin bulunduğu konumda sunar. İşletme bir hizmet bölgesi işletmesiyse bu alan, işletmenin hizmet verdiği bölgeleri tanımlar.

labels[]

string

İsteğe bağlı. İşletmenizi etiketlemenize olanak tanıyan serbest biçimli dizelerden oluşan bir koleksiyon. Bu etiketler kullanıcılara yönelik DEĞİLDİR, yalnızca siz görebilirsiniz. Etiket başına 1-255 karakter arasında olmalıdır.

adWordsLocationExtensions

object (AdWordsLocationExtensions)

İsteğe bağlı. AdWords'de yer alan ek bilgilerdir.

latlng

object (LatLng)

İsteğe bağlı. Kullanıcı tarafından sağlanan enlem ve boylam. Bir yer oluştururken, sağlanan adres coğrafi kodları başarılı bir şekilde verilirse bu alan yoksayılır. Bu alan yalnızca kullanıcı tarafından sağlanan latlng değeri oluşturma sırasında kabul edilmişse veya latlng değeri Google İşletme Profili web sitesi üzerinden güncellenmişse alma isteklerinde döndürülür. Bu alan yalnızca onaylanmış müşteriler tarafından güncellenebilir.

openInfo

object (OpenInfo)

İsteğe bağlı. Konumun şu anda açık olup olmadığını gösteren bir işaret.

metadata

object (Metadata)

Yalnızca çıkış. Kullanıcı tarafından düzenlenemeyen ek bilgiler.

profile

object (Profile)

İsteğe bağlı. İşletmenizi kendi sesinizle anlatır ve işletmenizin benzersiz hikayesini ve tekliflerinizi kullanıcılarla paylaşır.

Bu alan, konaklama kategorileri (ör. oteller, moteller, hanlar) hariç tüm kategoriler için gereklidir.

relationshipData

object (RelationshipData)

İsteğe bağlı. Bununla ilgili tüm konumlar ve zincirler.

moreHours[]

object (MoreHours)

İsteğe bağlı. Bir işletmenin farklı departmanları veya belirli müşteriler için diğer çalışma saatleri.

serviceItems[]

object (ServiceItem)

İsteğe bağlı. Satıcılar tarafından desteklenen hizmetlerin listesi. Saç kesme, su ısıtıcı takma vb. hizmetler verilebilir. Yinelenen hizmet öğeleri otomatik olarak kaldırılır.

PhoneNumbers

İşletmeye ait telefon numaraları koleksiyonu. Güncellemeler sırasında her iki alan da ayarlanmalıdır. Müşteriler, güncelleme maskesini kullanarak yalnızca birincil veya ek telefon numaralarını güncelleyemez. Uluslararası telefon biçimi tercih edilir (ör. "+1 415 555 0132"). Daha fazla bilgi için (https://developers.google.com/style/phone-numbers#international-phone-numbers) adresini ziyaret edin.

JSON gösterimi
{
 "primaryPhone": string,
 "additionalPhones": [
  string
 ]
}
Alanlar
primaryPhone

string

Zorunlu. Bağımsız işletmenizin konumuna mümkün olduğunca doğrudan bağlanan bir telefon numarası. Mümkünse çağrı merkezi yardım hattı numarası yerine yerel telefon numarası kullanın.

additionalPhones[]

string

İsteğe bağlı. Birincil telefon numaranıza ek olarak işletmenizin aranabileceği en fazla iki telefon numarası (cep telefonu veya sabit hat olabilir, faks numarası olamaz).

Kategoriler

İşletmeyi tanımlayan bir kategori koleksiyonu. Güncellemeler sırasında her iki alan da ayarlanmalıdır. Müşterilerin, güncelleme maskesini kullanarak birincil veya ek kategorileri tek tek güncellemesi yasaktır.

JSON gösterimi
{
 "primaryCategory": {
  object (Category)
 },
 "additionalCategories": [
  {
   object (Category)
  }
 ]
}
Alanlar
primaryCategory

object (Category)

Zorunlu. Bu konumun faaliyet gösterdiği temel işi en iyi tanımlayan kategori.

additionalCategories[]

object (Category)

İsteğe bağlı. İşletmenizi açıklayan ek kategoriler. Kategoriler, müşterilerinizin ilgilendikleri hizmetler için doğru ve spesifik sonuçlar bulmasına yardımcı olur. İşletme bilgilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamak için ana çalışma alanınızı genel olarak açıklamak için mümkün olduğunca az sayıda kategori kullandığınızdan emin olun. Mümkün olduğunca spesifik, ancak ana faaliyet alanınızı da temsil eden kategoriler seçin.

Kategori

Bu işletmenin ne olduğunu (ne yaptığını değil) açıklayan bir kategori. Geçerli kategori kimliklerinin listesi ve okunabilir adlarıyla eşleşmeler için categories.list adresine bakın.

JSON gösterimi
{
 "name": string,
 "displayName": string,
 "serviceTypes": [
  {
   object (ServiceType)
  }
 ],
 "moreHoursTypes": [
  {
   object (MoreHoursType)
  }
 ]
}
Alanlar
name

string

Zorunlu. Bu kategori için sabit bir kimlik (Google tarafından sağlanır). Değer, kategori değiştirilirken (konum oluştururken veya güncellerken) belirtilmelidir.

displayName

string

Yalnızca çıkış. Kategorinin kullanıcılar tarafından okunabilen adı. Bu, konum okunurken ayarlanır. Konum değiştirilirken category_id ayarlanmalıdır.

serviceTypes[]

object (ServiceType)

Yalnızca çıkış. Bu işletme kategorisinde kullanılabilen tüm hizmet türlerinin listesi.

moreHoursTypes[]

object (MoreHoursType)

Yalnızca çıkış. Bu işletme kategorisi için kullanılabilen diğer çalışma saati türleri.

ServiceType

İşletmenin sunduğu hizmet türünü açıklayan bir mesaj.

JSON gösterimi
{
 "serviceTypeId": string,
 "displayName": string
}
Alanlar
serviceTypeId

string

Yalnızca çıkış. Bu hizmet türü için sabit bir kimlik (Google tarafından sağlanır).

displayName

string

Yalnızca çıkış. Hizmet türü için kullanıcılar tarafından okunabilen görünen ad.

MoreHoursType

Bir işletmenin normal çalışma saatlerine ek olarak sunabileceği diğer çalışma saatleri türleri.

JSON gösterimi
{
 "hoursTypeId": string,
 "displayName": string,
 "localizedDisplayName": string
}
Alanlar
hoursTypeId

string

Yalnızca çıkış. Google tarafından bu saat türü için sağlanan sabit bir kimlik.

displayName

string

Yalnızca çıkış. Saat türü için kullanıcılar tarafından okunabilir İngilizce görünen ad.

localizedDisplayName

string

Yalnızca çıkış. Saat türü için kullanıcılar tarafından okunabilen yerelleştirilmiş görünen ad.

PostalAddress

Bir posta adresini temsil eder (ör. posta teslimatı veya ödeme adresleri için). Bir posta adresi belirtildiğinde posta hizmeti, öğeleri posta kutusu veya benzeri bir yere teslim edebilir. Coğrafi konumları (yollar, şehirler, dağlar) modellemek için tasarlanmamıştır.

Tipik kullanımda adres, işlemin türüne bağlı olarak kullanıcı girişi veya mevcut verilerin içe aktarılması yoluyla oluşturulur.

Adres girme / düzenleme ile ilgili öneriler: - https://github.com/google/libaddressinput gibi uluslararası kullanıma hazır bir adres widget'ı kullanın) - Bu alanın kullanıldığı ülkelerin dışındaki alanlarda giriş veya düzenleme işlemleri için kullanıcılara kullanıcı arayüzü öğeleri sunulmamalıdır.

Bu şemanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla yardım için lütfen bkz. https://support.google.com/business/answer/6397478

JSON gösterimi
{
 "revision": integer,
 "regionCode": string,
 "languageCode": string,
 "postalCode": string,
 "sortingCode": string,
 "administrativeArea": string,
 "locality": string,
 "sublocality": string,
 "addressLines": [
  string
 ],
 "recipients": [
  string
 ],
 "organization": string
}
Alanlar
revision

integer

PostalAddress öğesinin şema düzeltmesi. Bu değer, en son düzeltme olan 0 olarak ayarlanmalıdır.

Tüm yeni düzeltmeler eski düzeltmelerle geriye dönük olarak uyumlu olmalıdır.

regionCode

string

Zorunlu. Adresin bulunduğu ülkenin/bölgenin CLDR bölge kodu. Bu hiçbir zaman tahmin edilmez ve değerin doğru olduğundan emin olmak kullanıcıya bağlıdır. Ayrıntılı bilgi için https://cldr.unicode.org/ ve https://www.unicode.org/cldr/charts/30/supplemental/territory_information.html sayfalarına göz atın. Örnek: İsviçre için "CH".

languageCode

string

İsteğe bağlı. Bu adresin içeriğinin BCP-47 dil kodu (biliniyorsa). Bu, genellikle giriş formunun kullanıcı arayüzü dilidir veya adresin ülkesinde/bölgesinde kullanılan dillerden biriyle ya da harf çevirisiyle eşleştirilmiş dille eşleşmesi beklenir. Bu durum belirli ülkelerde biçimlendirmeyi etkileyebilir. Ancak verilerin doğruluğu açısından kritik öneme sahip değildir ve hiçbir doğrulamayı veya biçimlendirmeyle ilgili olmayan diğer işlemleri etkilemez.

Bu değer bilinmiyorsa yanlış olması muhtemel bir varsayılan değeri belirtmek yerine atlanmalıdır.

Örnekler: "zh-Hant", "ja", "ja-Latn", "en".

postalCode

string

İsteğe bağlı. Adresin posta kodu. Bazı ülkeler, posta kodlarını kullanmaz veya zorunlu kılmaz ancak posta kodlarının kullanıldığı yerlerde adresin diğer bölümleriyle ek doğrulama işlemini tetikleyebilir (ör. ABD'de eyalet/posta kodu doğrulaması).

sortingCode

string

İsteğe bağlı. Ülkeye özgü ek sıralama kodu. Bu özellik çoğu bölgede kullanılmaz. Kullanıldığı yerlerde bu değer, "CEDEX" gibi bir dize ve isteğe bağlı olarak ardından bir sayı (ör. "CEDEX 7") veya sadece "sektör kodu" (Jamaika), "teslimat alanı göstergesi" (Malavi) veya "postane göstergesi" (ör. Fildişi Sahili) temsil eden bir sayıdır.

administrativeArea

string

İsteğe bağlı. Bir ülkenin veya bölgenin posta adresleri için kullanılan en yüksek idari alt bölüm. Örneğin bu bir eyalet, il, oblast veya vilayet olabilir. Daha açık belirtmek gerekirse, İspanya için bu, özerk topluluk değil, ilçedir (ör. "Katalonya" değil, "Barselona"). Birçok ülke, posta adreslerinde idari bölge kullanmaz. Örneğin, İsviçre'de bu alan boş bırakılmalıdır.

locality

string

İsteğe bağlı. Genellikle adresin şehir/ilçe bölümünü ifade eder. Örnekler: ABD şehri, BT topluluğu, Birleşik Krallık posta şehri. Dünyada, yerelliklerin iyi tanımlanmadığı veya bu yapıya tam olarak uymadığı bölgelerde yerelliği boş bırakın ve addressLines'ı kullanın.

sublocality

string

İsteğe bağlı. Adresin semti. Örneğin bu mahalleler, ilçeler, semtler olabilir.

addressLines[]

string

Bir adresin daha alt düzeylerini açıklayan yapılandırılmamış adres satırları.

addressLines'daki değerler tür bilgisi içermediğinden ve bazen tek bir alanda birden çok değer içerebileceğinden (ör. "Austin, TX"), satır sırasının açık olması önemlidir. Adres satırlarının sırası, adresin ülkesi/bölgesi için "zarf siparişi" olmalıdır. Bunun değişiklik gösterebileceği yerlerde (ör. Japonya), address_language ifadesini açıkça belirtmek için kullanılır (örneğin, büyükten küçüğe sıralama için "ja", küçükten büyüğe sıralama için "ja-Latn" veya "en"). Bu şekilde, adresin en belirgin satırı dile göre seçilebilir.

Bir adresin izin verilen minimum yapısal gösterimi, geri kalan tüm bilgilerin adres satırlarına yerleştirildiği bir AreaCode'dan oluşur. Böyle bir adresi coğrafi kodlama olmadan yaklaşık olarak biçimlendirmek mümkün olsa da, en azından kısmen çözümlenene kadar adres bileşenlerinin hiçbiri hakkında anlamsal akıl yürütme yapılamaz.

Yalnızca AreaCode ve addressLines içeren bir adres oluşturduğunuzda (adresin hangi bölümlerinin yerel konumlar veya idari alanlar olması gerektiğini tahmin etmek yerine) tamamen yapılandırılmamış adreslerin işlenmesi için önerilen yöntem coğrafi kodlamadır.

recipients[]

string

İsteğe bağlı. Adresteki alıcı. Bu alan, belirli koşullar altında çok satırlı bilgiler içerebilir. Örneğin, "bakımı" bilgileri içerebilir.

organization

string

İsteğe bağlı. Adresteki kuruluşun adı.

BusinessHours

Bu konumun açık olduğu dönemleri temsil eder. [TimePeriod][google.mybusiness.mybusinessinformation.v1.TimePeriod] örneklerinden oluşan bir koleksiyon barındırır.

JSON gösterimi
{
 "periods": [
  {
   object (TimePeriod)
  }
 ]
}
Alanlar
periods[]

object (TimePeriod)

Zorunlu. Bu konumun açık olduğu saatlerin toplamı. Her dönem, konumun hafta boyunca açık olduğu bir saat aralığını temsil eder.

TimePeriod

Belirtilen açık gün/saatle başlayıp belirtilen kapanış gününde/saatinde kapanan, işletmenin açık olduğu bir süreyi temsil eder. Kapanış saati, açılış saatinden sonra (ör. aynı günün ilerleyen saatlerinde veya sonraki bir günde) yapılmalıdır.

JSON gösterimi
{
 "openDay": enum (DayOfWeek),
 "openTime": {
  object (TimeOfDay)
 },
 "closeDay": enum (DayOfWeek),
 "closeTime": {
  object (TimeOfDay)
 }
}
Alanlar
openDay

enum (DayOfWeek)

Zorunlu. Bu dönemin başladığı day of the week tarihini belirtir.

openTime

object (TimeOfDay)

Zorunlu. Geçerli değerler 00:00-24:00'dır; burada 24:00, belirtilen gün alanının sonundaki gece yarısını temsil eder.

closeDay

enum (DayOfWeek)

Zorunlu. Bu dönemin bittiği day of the week bilgisini belirtir.

closeTime

object (TimeOfDay)

Zorunlu. Geçerli değerler 00:00-24:00'dır; burada 24:00, belirtilen gün alanının sonundaki gece yarısını temsil eder.

DayOfWeek

Haftanın bir gününü temsil eder.

Sıralamalar
DAY_OF_WEEK_UNSPECIFIED Haftanın günü belirtilmedi.
MONDAY Pazartesi
TUESDAY Salı
WEDNESDAY Çarşamba
THURSDAY Perşembe
FRIDAY Cuma
SATURDAY Cumartesi
SUNDAY Pazar

TimeOfDay

Günün saatini temsil eder. Tarih ve saat dilimi önemli değil veya başka bir yerde belirtilmiş. API'ler artık saniyelere izin vermeyi tercih edebilir. İlgili türler şunlardır: google.type.Date ve google.protobuf.Timestamp.

JSON gösterimi
{
 "hours": integer,
 "minutes": integer,
 "seconds": integer,
 "nanos": integer
}
Alanlar
hours

integer

24 saat biçiminde günün saatleri. 0 ile 23 arasında olmalıdır. API'ler, işletmenin kapanış saati gibi senaryolar için "24:00:00" değerine izin vermeyi tercih edebilir.

minutes

integer

Günün saati dakikaları. 0 ile 59 arasında olmalıdır.

seconds

integer

Dakikanın saniye cinsinden saniyeleri. Normalde 0 ile 59 arasında olmalıdır. Artık saniyelere izin veren API'ler 60 değerine izin verebilir.

nanos

integer

Saniyenin nanosaniye cinsinden kısmı. 0 ile 999.999.999 arasında olmalıdır.

SpecialHours

Bir konumun çalışma saatlerinin normal çalışma saatlerinden farklı olduğu bir dizi dönemi temsil eder.

JSON gösterimi
{
 "specialHourPeriods": [
  {
   object (SpecialHourPeriod)
  }
 ]
}
Alanlar
specialHourPeriods[]

object (SpecialHourPeriod)

Zorunlu. İşletmenin normal çalışma saatlerine ilişkin istisnalar listesi.

SpecialHourPeriod

Bir konumun çalışma saatlerinin normal çalışma saatlerinden farklı olduğu tek bir dönemi temsil eder. Özel bir saat dönemi, 24 saatten daha kısa bir aralığı temsil etmelidir. openTime ve startDate, closeTime ve endDate tarihinden önce gelmelidir. closeTime ve endDate, belirtilen startDate tarihinden sonraki gün saat 11:59'a kadar çıkabilir. Örneğin, aşağıdaki girişler geçerlidir:

startDate=2015-11-23, openTime=08:00, closeTime=18:00
startDate=2015-11-23, endDate=2015-11-23, openTime=08:00,
closeTime=18:00 startDate=2015-11-23, endDate=2015-11-24,
openTime=13:00, closeTime=11:59

Aşağıdaki girişler geçerli değil:

startDate=2015-11-23, openTime=13:00, closeTime=11:59
startDate=2015-11-23, endDate=2015-11-24, openTime=13:00,
closeTime=12:00 startDate=2015-11-23, endDate=2015-11-25,
openTime=08:00, closeTime=18:00
JSON gösterimi
{
 "startDate": {
  object (Date)
 },
 "openTime": {
  object (TimeOfDay)
 },
 "endDate": {
  object (Date)
 },
 "closeTime": {
  object (TimeOfDay)
 },
 "closed": boolean
}
Alanlar
startDate

object (Date)

Zorunlu. Bu özel saat döneminin başladığı takvim tarihi.

openTime

object (TimeOfDay)

İsteğe bağlı. Geçerli değerler 00:00-24:00'dır; burada 24:00, belirtilen gün alanının sonundaki gece yarısını temsil eder. closed yanlış ise bu değer belirtilmelidir.

endDate

object (Date)

İsteğe bağlı. Bu özel saat döneminin sona erdiği takvim tarihi. endDate alanı ayarlanmazsa startDate için belirtilen tarih varsayılan olarak ayarlanır. Ayarlanırsa bu alan, startDate ile eşit veya bu tarihten en fazla 1 gün sonra olmalıdır.

closeTime

object (TimeOfDay)

İsteğe bağlı. Geçerli değerler 00:00-24:00'dır; burada 24:00, belirtilen gün alanının sonundaki gece yarısını temsil eder. closed yanlış ise bu değer belirtilmelidir.

closed

boolean

İsteğe bağlı. True (doğru) değerine ayarlanırsa endDate, openTime ve closeTime yoksayılır ve startDate içinde belirtilen tarih, tüm gün boyunca kapalı olan konum olarak değerlendirilir.

Tarih

Takvim tarihinin tamamını veya bir kısmını (ör. doğum günü) temsil eder. Günün saati ve saat dilimi, başka bir yerde belirtilmiş veya önemsiz. Tarih, Miladi Takvim ile görecelidir. Aşağıdakilerden birini gösterebilir:

 • Sıfır olmayan yıl, ay ve gün değerleriyle tam tarih.
 • Sıfır yıllı bir ay ve gün (örneğin, yıl dönümü).
 • Tek başına bir yıl (sıfır ay ve sıfır gün).
 • Sıfır gün içeren bir yıl ve ay (örneğin, kredi kartı son kullanma tarihi).

İlgili türler:

JSON gösterimi
{
 "year": integer,
 "month": integer,
 "day": integer
}
Alanlar
year

integer

Tarihin yılı. 1 ile 9999 arasında veya yıl içermeyen bir tarih belirtmek için 0 olmalıdır.

month

integer

Yılın ayı. 1 ile 12 arasında veya ay ve gün olmadan bir yıl belirtmek için 0 olmalıdır.

day

integer

Ayın günü. 1 ile 31 arasında olup yıl ve ay için geçerli olmalıdır veya tek başına yıl ya da günün önemli olmadığı yıl ve ay belirtmek için 0 olmalıdır.

ServiceAreaBusiness

Hizmet bölgesi işletmeleri, hizmetlerini müşterinin bulunduğu konumda sunar (örneğin, çilingir veya tesisatçı).

JSON gösterimi
{
 "businessType": enum (BusinessType),
 "places": {
  object (Places)
 },
 "regionCode": string
}
Alanlar
businessType

enum (BusinessType)

Zorunlu. Hizmet bölgesi işletmesinin [tür] [google.mybusiness.businessinfo.v1.ServiceAreaBusiness.BusinessType] değerini belirtir.

places

object (Places)

Bu işletmenin hizmet verdiği bölge, bir dizi yer aracılığıyla tanımlanır.

regionCode

string

Sabit. Bu hizmet bölgesi işletmesinin bulunduğu ülkenin/bölgenin CLDR bölge kodu. Ayrıntılı bilgi için http://cldr.unicode.org/ ve http://www.unicode.org/cldr/charts/30/supplemental/territory_information.html sayfalarına göz atın. Örnek: İsviçre için "CH".

Bu alan, CUSTOMER_LOCATION_ONLY işletmeler için zorunludur. Aksi takdirde yoksayılır.

Burada belirtilen bölge, söz konusu işletmenin hizmet sunduğu alanlara (ör. bulunduğu bölge dışındaki bölgelerde hizmet sağlayan hizmet bölgesi işletmeleri) farklı olabilir.

Konum, oluşturulduktan sonra doğrulama gerektiriyorsa doğrulama amacıyla sağlanan adres bu bölgede bulunmalı ve işletme sahibi veya yetkili temsilcisi sağlanan doğrulama adresine posta alabiliyor olmalıdır.

BusinessType

Bu işletmenin, hizmetleri yalnızca müşterinin bulunduğu konumda mı (örneğin, çekici bir kamyon) yoksa hem adreste hem de fiziksel bir konumda mı (örneğin, müşterilere de teslimat yapan yemek alanı olan bir pizzacı) mı sunduğunu belirtir.

Sıralamalar
BUSINESS_TYPE_UNSPECIFIED Yalnızca çıkış. Belirtilmedi.
CUSTOMER_LOCATION_ONLY Yalnızca çevrede (işletme adresinde değil) hizmet sunuyor. Bir işletme, CUSTOMER_AND_BUSINESS_LOCATION yerine CUSTOMER_LOCATION_ONLY olarak güncelleniyorsa konum güncellemesinde storefrontAddress alan maskesi bulunmalı ve bu alan boş olarak ayarlanmalıdır.
CUSTOMER_AND_BUSINESS_LOCATION İşletme adresinde ve çevresinde hizmet sunulur.

Yerler

Bir dizi yerle temsil edilen alanların birleşimini tanımlar.

JSON gösterimi
{
 "placeInfos": [
  {
   object (PlaceInfo)
  }
 ]
}
Alanlar
placeInfos[]

object (PlaceInfo)

Yer kimlikleriyle temsil edilen alanlar. En fazla 20 yerle sınırlıdır.

PlaceInfo

Yer kimliğiyle temsil edilen bir alanı tanımlar.

JSON gösterimi
{
 "placeName": string,
 "placeId": string
}
Alanlar
placeName

string

Zorunlu. Yerin yerelleştirilmiş adı. Örneğin, Scottsdale, AZ.

placeId

string

Zorunlu. Yerin kimliği. Bir bölgeye karşılık gelmelidir. (https://developers.google.com/places/web-service/supported_types#table3)

AdWordsLocationExtensions

AdWords'de yer alan ek bilgilerdir.

JSON gösterimi
{
 "adPhone": string
}
Alanlar
adPhone

string

Zorunlu. AdWords yer uzantılarında konumun birincil telefon numarası yerine görüntülenecek alternatif bir telefon numarası.

LatLng

Enlem/boylam çiftini temsil eden bir nesne. Bu, enlem ve boylam derecelerini temsil eden bir çift çiftle ifade edilir. Aksi belirtilmedikçe bu nesne WGS84 standardına uygun olmalıdır. Değerler normalleştirilmiş aralıklar içinde olmalıdır.

JSON gösterimi
{
 "latitude": number,
 "longitude": number
}
Alanlar
latitude

number

Derece cinsinden enlem. [-90.0, +90.0] aralığında olmalıdır.

longitude

number

Derece cinsinden boylam. [-180.0, +180.0] aralığında olmalıdır.

OpenInfo

İşletmenin açılış durumuyla ilgili bilgiler.

JSON gösterimi
{
 "status": enum (OpenForBusiness),
 "canReopen": boolean,
 "openingDate": {
  object (Date)
 }
}
Alanlar
status

enum (OpenForBusiness)

Zorunlu. Konumun şu anda faaliyette olup olmadığını belirtir. Kapalı olarak güncellenmediği sürece tüm konumlar varsayılan olarak açıktır.

canReopen

boolean

Yalnızca çıkış. Bu işletmenin yeniden açılmaya uygun olup olmadığını belirtir.

openingDate

object (Date)

İsteğe bağlı. Konumun ilk açıldığı tarih. Tam gün bilinmiyorsa yalnızca ay ve yıl belirtilebilir. Tarih geçmişte olmalı veya en fazla bir yıl sonrası olmalıdır.

OpenForBusiness

Bir konumun durumunu belirtir.

Sıralamalar
OPEN_FOR_BUSINESS_UNSPECIFIED Belirtilmedi.
OPEN Konumun açık olduğunu belirtir.
CLOSED_PERMANENTLY Konumun kalıcı olarak kapatıldığını belirtir.
CLOSED_TEMPORARILY Konumun geçici olarak kapatıldığını belirtir.

Meta veri

Konum hakkında kullanıcılar tarafından düzenlenemeyen ek bilgiler.

JSON gösterimi
{
 "hasGoogleUpdated": boolean,
 "hasPendingEdits": boolean,
 "canDelete": boolean,
 "canOperateLocalPost": boolean,
 "canModifyServiceList": boolean,
 "canHaveFoodMenus": boolean,
 "canOperateHealthData": boolean,
 "canOperateLodgingData": boolean,
 "placeId": string,
 "duplicateLocation": string,
 "mapsUri": string,
 "newReviewUri": string,
 "canHaveBusinessCalls": boolean,
 "hasVoiceOfMerchant": boolean
}
Alanlar
hasGoogleUpdated

boolean

Yalnızca çıkış. Bu konumla ilişkili yer kimliğinin, müşteri tarafından güncellenmesi veya reddedilmesi gereken güncellemeler içerip içermediğini belirtir. Bu boole ayarlanırsa doğrulanması gereken bilgileri aramak için getGoogleUpdated yöntemini çağırmanız gerekir.

hasPendingEdits

boolean

Yalnızca çıkış. Bu Konuma ait herhangi bir mülkün, düzenleme bekleme durumunda olup olmadığını belirtir.

canDelete

boolean

Yalnızca çıkış. Konumun API kullanılarak silinip silinemeyeceğini belirtir.

canOperateLocalPost

boolean

Yalnızca çıkış. Girişin yerel yayınları yönetip yönetemeyeceğini belirtir.

canModifyServiceList

boolean

Yalnızca çıkış. Girişin, hizmet listesini değiştirip değiştiremeyeceğini belirtir.

canHaveFoodMenus

boolean

Yalnızca çıkış. Girişin yemek menüsü için uygun olup olmadığını gösterir.

canOperateHealthData

boolean

Yalnızca çıkış. Konumun, sağlık verileri üzerinde çalışıp çalışamayacağını belirtir.

canOperateLodgingData

boolean

Yalnızca çıkış. Konumun, Konaklama verileri üzerinde çalışılıp çalışamayacağını belirtir.

placeId

string

Yalnızca çıkış. Bu konum Google Haritalar'da görünüyorsa, bu alan konuma ait yer kimliğiyle doldurulur. Bu kimlik, çeşitli Places API'lerinde kullanılabilir.

Bu alan, Oluşturma çağrıları sırasında ayarlanabilir, ancak Güncelleme için ayarlanamaz.

duplicateLocation

string

Yalnızca çıkış. Bu konumun çoğaltıldığı konum kaynağı.

mapsUri

string

Yalnızca çıkış. Haritalar'daki konumun bağlantısı.

newReviewUri

string

Yalnızca çıkış. Google Arama'da, müşterilerin konumla ilgili yorum bırakabileceği sayfanın bağlantısı.

canHaveBusinessCalls

boolean

Yalnızca çıkış. Girişin işletme aramaları için uygun olup olmadığını belirtir.

hasVoiceOfMerchant

boolean

Yalnızca çıkış. Girişte Satıcının Sesi özelliği olup olmadığını belirtir. Bu boole yanlışsa, neden Merchant of Merchant'a sahip olmadıklarıyla ilgili ayrıntıları almak için locations.getVoiceOfMerchantState API'yi çağırmanız gerekir.

Profil

Konumun profiliyle ilgili tüm bilgiler.

JSON gösterimi
{
 "description": string
}
Alanlar
description

string

Zorunlu. Konumun kendi sesinizle açıklamasıdır, başkaları tarafından düzenlenemez.

RelationshipData

Bununla ilgili tüm üst ve alt konumlara ait bilgiler.

JSON gösterimi
{
 "parentLocation": {
  object (RelevantLocation)
 },
 "childrenLocations": [
  {
   object (RelevantLocation)
  }
 ],
 "parentChain": string
}
Alanlar
parentLocation

object (RelevantLocation)

Bu konumun ilişkili olduğu üst konum.

childrenLocations[]

object (RelevantLocation)

Bu konumun ilişkili olduğu çocuk konumlarının listesi.

parentChain

string

Bu konumun üyesi olduğu Zincirin kaynak adı. [Zincir Kimliği nasıl bulunur?] [Locations.SearchChains]

RelevantLocation

Mevcut konumla alakalı başka bir konum hakkında bilgiler. İlişki DEPARTMENT_OF veya INDEPENDENT_ESTABLISHMENT_OF arasından herhangi biri olabilir ve burada belirtilen konum, konumun her iki tarafında da (üst/alt) olabilir.

JSON gösterimi
{
 "placeId": string,
 "relationType": enum (RelationType)
}
Alanlar
placeId

string

Zorunlu. İlişkinin diğer tarafındaki konumu yerkimliğiyle belirtin.

relationType

enum (RelationType)

Zorunlu. İlişkinin türü.

RelationType

Belirtilecek tür ilişkileri.

Sıralamalar
RELATION_TYPE_UNSPECIFIED Tür belirtilmedi.
DEPARTMENT_OF Bu, aynı fiziksel alanı, aynı marka/üst yönetimi/kuruluşu paylaşan, ancak mağaza çalışma saatleri veya telefon numaraları gibi farklı temel özelliklere sahip iki konum arasındaki ilişkiyi temsil eder. Örneğin, Migros Eczanesi Migros Toptan Satış departmanında bir bölümdür.
INDEPENDENT_ESTABLISHMENT_IN Bu, 2 şubenin aynı fiziksel konumda, farklı şirketlerde (örneğin, Kasadaki Starbucks, bir alışveriş merkezindeki mağazalar) aynı fiziksel konumda bulunduğu durumları temsil eder.

MoreHours

Bir konumun belirli işletme türleri için açık olduğu dönemler.

JSON gösterimi
{
 "hoursTypeId": string,
 "periods": [
  {
   object (TimePeriod)
  }
 ]
}
Alanlar
hoursTypeId

string

Zorunlu. Çalışma saatlerinin türü. Müşteriler, bulundukları konuma ait kategorilerde desteklenen saat türlerini öğrenmek için {#link businessCategory:BatchGet}'i aramalıdır.

periods[]

object (TimePeriod)

Zorunlu. Bu konumun açık olduğu zaman koleksiyonu. Her dönem, konumun hafta boyunca açık olduğu bir saat aralığını temsil eder.

ServiceItem

Tek bir hizmet öğesini açıklayan bir mesaj. Satıcının sunduğu hizmet türünü tanımlamak için kullanılır. Örneğin, saç kesimi bir hizmet olabilir.

JSON gösterimi
{
 "price": {
  object (Money)
 },

 // Union field service_item_info can be only one of the following:
 "structuredServiceItem": {
  object (StructuredServiceItem)
 },
 "freeFormServiceItem": {
  object (FreeFormServiceItem)
 }
 // End of list of possible types for union field service_item_info.
}
Alanlar
price

object (Money)

İsteğe bağlı. Hizmet öğesinin parasal fiyatını gösterir. Fiyat eklenirken currencyCode ve birimler ayarlanmasını öneririz. Bu, hizmet öğesi için sabit fiyat olarak kabul edilir.

service_item_info alanı. Aşağıdaki alanlardan biri her zaman ayarlanmalıdır. service_item_info şunlardan yalnızca biri olabilir:
structuredServiceItem

object (StructuredServiceItem)

İsteğe bağlı. Bu alanda, yapılandırılmış hizmet verilerinin büyük/küçük harf ayarı ayarlanır.

freeFormServiceItem

object (FreeFormServiceItem)

İsteğe bağlı. Bu alan, serbest biçimli hizmet verileri için büyük/küçük harf kullanımı olarak ayarlanır.

StructuredServiceItem

Satıcı tarafından sunulan yapılandırılmış bir hizmeti temsil eder. Ör. tuvalet_montajı.

JSON gösterimi
{
 "serviceTypeId": string,
 "description": string
}
Alanlar
serviceTypeId

string

Zorunlu. serviceTypeId alanı, ServiceType adresinde bulunan ve Google tarafından sağlanan benzersiz bir kimliktir. Bu bilgiler categories.batchGet rpc hizmeti tarafından sağlanmaktadır.

description

string

İsteğe bağlı. Yapılandırılmış hizmet öğesinin açıklaması. Karakter sınırlaması 300'dür.

FreeFormServiceItem

Satıcı tarafından sunulan serbest biçimli bir hizmeti temsil eder. Bunlar, yapı hizmet verilerimizin bir parçası olarak sunulmayan hizmetlerdir. Satıcı, bu tür hizmetlerin adlarını coğrafi satıcı platformu üzerinden manuel olarak girer.

JSON gösterimi
{
 "category": string,
 "label": {
  object (Label)
 }
}
Alanlar
category

string

Zorunlu. Bu alan, kategori adını (kategorinin sabit kimliği) temsil eder. category ve serviceTypeId, Category mesajında sağlanan olası kombinasyonlarla eşleşmelidir.

label

object (Label)

Zorunlu. Öğenin dil etiketli etiketleri. Öğe adlarının 140 karakter, açıklamaların ise 250 karakterin altında olmasını öneririz. Bu alan, yalnızca giriş özel bir hizmet öğesiyse ayarlanmalıdır. Standartlaştırılmış hizmet türleri, serviceTypeId aracılığıyla güncellenmelidir.

Etiket

Fiyat listesi, bölüm veya öğe görüntülenirken kullanılacak etiket.

JSON gösterimi
{
 "displayName": string,
 "description": string,
 "languageCode": string
}
Alanlar
displayName

string

Zorunlu. Fiyat listesi, bölüm veya öğe için görünen ad.

description

string

İsteğe bağlı. Fiyat listesinin, bölümün veya öğenin açıklaması.

languageCode

string

İsteğe bağlı. Bu dizelerin geçerli olduğu BCP-47 dil kodu. Her dil için yalnızca bir etiket grubu ayarlanabilir.

Para birimi

Para birimi türüyle birlikte para tutarını temsil eder.

JSON gösterimi
{
 "currencyCode": string,
 "units": string,
 "nanos": integer
}
Alanlar
currencyCode

string

ISO 4217'de tanımlanan üç harfli para birimi kodu.

units

string (int64 format)

Tutarın tam birimleri. Örneğin currencyCode, "USD" ise 1 birim 1 ABD dolarıdır.

nanos

integer

Tutarın nano (10^-9) birimlerinin sayısı. Değer -999.999.999 ile +999.999.999 (bu değerler dahil) arasında olmalıdır. units pozitifse nanos pozitif veya sıfır olmalıdır. units sıfırsa nanos pozitif, sıfır veya negatif olabilir. units negatifse nanos negatif veya sıfır olmalıdır. Örneğin $-1,75,units=-1 ve nanos=-750.000.000 olarak temsil edilir.

Yöntemler

create

Giriş yapmış kullanıcıya ait yeni bir konum oluşturur.

list

Belirtilen hesap için konumları listeler.