iOS'te ML Kit ile görüntülerdeki metinleri tanıma

Resimlerdeki veya videolardaki metinleri (ör. sokak tabelası metni) tanımak için ML Kit'i kullanabilirsiniz. Bu özelliğin temel özellikleri şunlardır:

Metin Tanıma v2 API'si
AçıklamaResimlerdeki veya videolardaki metinleri tanıma, Latince, Çince, Devanagari, Japonca ve Korece alfabeler için destek ve çok çeşitli diller
SDK adlarıGoogleMLKit/TextRecognition
GoogleMLKit/TextRecognitionChinese
GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari
GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese
GoogleMLKit/TextRecognitionKorean
UygulamaÖğeler, derleme sırasında statik olarak uygulamanıza bağlıdır
Uygulama boyutu etkisiKomut dosyası SDK'sı başına yaklaşık 38 MB
PerformansÇoğu cihazda Latin komut dosyası SDK'sı için gerçek zamanlı çalışırken diğerleri için daha yavaştır.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Aşağıdaki ML Kiti kapsüllerini Podfile'ınıza ekleyin:
  # To recognize Latin script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognition', '3.2.0'
  # To recognize Chinese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionChinese', '3.2.0'
  # To recognize Devanagari script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionDevanagari', '3.2.0'
  # To recognize Japanese script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionJapanese', '3.2.0'
  # To recognize Korean script
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognitionKorean', '3.2.0'
  
 2. Projenizin Kapsüllerini yükledikten veya güncelledikten sonra, .xcworkspace kullanarak Xcode projenizi açın. ML Kit, Xcode 12.4 veya üzeri sürümlerde desteklenir.

1. TextRecognizer örneği oluşturun

Yukarıda bağımlı olduğunu beyan ettiğiniz SDK ile ilgili seçenekleri ileterek +textRecognizer(options:) yöntemini çağırarak TextRecognizer örneği oluşturun:

Swift

// When using Latin script recognition SDK
let latinOptions = TextRecognizerOptions()
let latinTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Chinese script recognition SDK
let chineseOptions = ChineseTextRecognizerOptions()
let chineseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Devanagari script recognition SDK
let devanagariOptions = DevanagariTextRecognizerOptions()
let devanagariTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Japanese script recognition SDK
let japaneseOptions = JapaneseTextRecognizerOptions()
let japaneseTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

// When using Korean script recognition SDK
let koreanOptions = KoreanTextRecognizerOptions()
let koreanTextRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer(options:options)

Objective-C

// When using Latin script recognition SDK
MLKTextRecognizerOptions *latinOptions = [[MLKTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *latinTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Chinese script recognition SDK
MLKChineseTextRecognizerOptions *chineseOptions = [[MLKChineseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *chineseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Devanagari script recognition SDK
MLKDevanagariTextRecognizerOptions *devanagariOptions = [[MLKDevanagariTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *devanagariTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Japanese script recognition SDK
MLKJapaneseTextRecognizerOptions *japaneseOptions = [[MLKJapaneseTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *japaneseTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

// When using Korean script recognition SDK
MLKKoreanTextRecognizerOptions *koreanOptions = [[MLKKoreanTextRecognizerOptions alloc] init];
MLKTextRecognizer *koreanTextRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizerWithOptions:options];

2. Giriş görüntüsünü hazırlama

Resmi, TextRecognizer'in process(_:completion:) yöntemine UIImage veya CMSampleBufferRef olarak iletin:

UIImage veya CMSampleBuffer kullanarak VisionImage nesnesi oluşturun.

UIImage kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • UIImage ile bir VisionImage nesnesi oluşturun. Doğru .orientation değerini belirttiğinizden emin olun.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

CMSampleBuffer kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • CMSampleBuffer içinde yer alan resim verilerinin yönünü belirtin.

  Resmin yönünü belirlemek için:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • CMSampleBuffer nesnesini ve yönünü kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. Resmi işle

Ardından resmi process(_:completion:) yöntemine iletin:

Swift

textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
 guard error == nil, let result = result else {
  // Error handling
  return
 }
 // Recognized text
}

Objective-C

[textRecognizer processImage:image
         completion:^(MLKText *_Nullable result,
                NSError *_Nullable error) {
 if (error != nil || result == nil) {
  // Error handling
  return;
 }
 // Recognized text
}];

4. Tanınan metin bloklarından metin çıkarın

Metin tanıma işlemi başarılı olursa Text nesnesi döndürür. Bir Text nesnesi, resimde tanınan tam metni ve sıfır veya daha fazla TextBlock nesne içerir.

Her bir TextBlock, sıfır veya daha fazla TextLine nesne içeren dikdörtgen bir metin bloğunu temsil eder. Her TextLine nesnesi, tarihler ve sayılar gibi kelimeleri ve kelime benzeri varlıkları temsil eden sıfır veya daha fazla TextElement nesnesi içerir.

Her TextBlock, TextLine ve TextElement nesnesi için metnin bölgede ve bölgenin sınırlayıcı koordinatlarında tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin:

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for line in block.lines {
    let lineText = line.text
    let lineLanguages = line.recognizedLanguages
    let lineCornerPoints = line.cornerPoints
    let lineFrame = line.frame
    for element in line.elements {
      let elementText = element.text
      let elementCornerPoints = element.cornerPoints
      let elementFrame = element.frame
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (MLKTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *blockLanguages = block.recognizedLanguages;
 NSArray<NSValue *> *blockCornerPoints = block.cornerPoints;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (MLKTextLine *line in block.lines) {
  NSString *lineText = line.text;
  NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *lineLanguages = line.recognizedLanguages;
  NSArray<NSValue *> *lineCornerPoints = line.cornerPoints;
  CGRect lineFrame = line.frame;
  for (MLKTextElement *element in line.elements) {
   NSString *elementText = element.text;
   NSArray<NSValue *> *elementCornerPoints = element.cornerPoints;
   CGRect elementFrame = element.frame;
  }
 }
}

Giriş resmi kuralları

 • ML Kit'in metinleri doğru şekilde tanıması için giriş resimlerinin, yeterli sayıda piksel verisiyle temsil edilen metinler içermesi gerekir. İdeal olarak her karakter en az 16x16 piksel olmalıdır. 24x24 pikselden büyük karakterlerin genellikle doğruluk açısından bir faydası yoktur.

  Bu nedenle, örneğin 640x480 boyutunda bir resim, resmin tüm genişliğini kaplayan bir kartvizit taramak için uygun olabilir. Harf boyutundaki kağıda basılı bir dokümanı taramak için 720x1280 piksel boyutunda bir resim gerekebilir.

 • Kötü görüntü odağı, metin tanıma doğruluğunu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar alamıyorsanız kullanıcıdan resmi özetlemesini istemeyi deneyin.

 • Gerçek zamanlı bir uygulamada metni tanıyorsanız giriş resimlerinin genel boyutlarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Daha küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Gecikmeyi azaltmak için metnin resmin mümkün olduğunca büyük bir kısmını kapladığından emin olun ve görüntüleri daha düşük çözünürlüklerde yakalayın (yukarıda belirtilen doğruluk gereksinimlerini göz önünde bulundurun). Daha fazla bilgi için Performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları sayfasını inceleyin.

Performansı artırmaya yönelik ipuçları

 • Video karelerini işlemek için algılayıcının results(in:) eşzamanlı API'sini kullanın. Belirtilen video karesinden eşzamanlı olarak sonuç almak için bu yöntemi AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate captureOutput(_, didOutput:from:) işlevinden çağırın. Algılayıcıya gelen çağrıları kısmak için AVCaptureVideoDataOutput alwaysDiscardsLateVideoFrames özelliğini true olarak bırakın. Algılayıcı çalışırken yeni bir video karesi kullanılabilir hale gelirse atlanır.
 • Algılayıcının çıkışını giriş görüntüsünün üzerine grafik yerleştirmek için kullanırsanız önce sonucu ML Kit'ten alın, ardından görüntüyü ve yer paylaşımını tek bir adımda oluşturun. Böylece, işlenen her giriş çerçevesi için görüntü yüzeyinde yalnızca bir kez görüntü oluşturursunuz. Örnek için Makine Öğrenimi Kiti hızlı başlangıç örneğindeki updatePreviewOverlayViewWithLastFrame konusuna bakın.
 • Daha düşük çözünürlükte resimler çekmeyi deneyin. Bununla birlikte, bu API'nin resim boyutu koşullarını da göz önünde bulundurun.
 • Performans düşüşü olasılığını önlemek için farklı komut dosyası seçeneklerine sahip birden fazla TextRecognizer örneğini aynı anda çalıştırmayın.