iOS'te ML Kit ile resimlerdeki metinleri tanıyın

Resimlerdeki veya videolardaki (örneğin, sokak işaretinin metni) metinleri tanımak için ML Kit'i kullanabilirsiniz. Bu özelliğin ana özellikleri şunlardır:

Metin Tanıma API'sı
AçıklamaResimlerdeki veya videolardaki Latin alfabesi metnini kullanın.
SDK adıGoogleMLKit/TextRecognition (version 2.2.0)
UygulamaÖğeler, oluşturma sırasında uygulamanıza statik olarak bağlanır.
Uygulama boyutu etkisiYaklaşık 20 MB
PerformansÇoğu cihazda gerçek zamanlıdır.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Aşağıdaki ML Kit kapsüllerini Podfile dosyanıza ekleyin:
  pod 'GoogleMLKit/TextRecognition','2.2.0'
  
 2. Projenizin Kapsüllerini yükledikten veya güncelledikten sonra, .xcworkspace kodunu kullanarak Xcode projenizi açın. ML Kit, Xcode'un 12.4 veya sonraki sürümlerinde desteklenir.

1. TextRecognizer örneği oluşturun

+textRecognizer yöntemini çağırarak TextRecognizer örneğini oluşturun:

Swift

let textRecognizer = TextRecognizer.textRecognizer()
   

Objective-C

MLKTextRecognizer *textRecognizer = [MLKTextRecognizer textRecognizer];
   

2. Giriş resmini hazırlayın

Resmi, TextRecognizer process(_:completion:) yöntemine UIImage veya CMSampleBufferRef olarak iletin:

UIImage veya CMSampleBuffer kullanarak bir VisionImage nesnesi oluşturun.

UIImage kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • UIImage ile bir VisionImage nesnesi oluşturun. Doğru .orientation'u belirttiğinizden emin olun.

  Swift

  let image = VisionImage(image: UIImage)
  visionImage.orientation = image.imageOrientation

  Objective-C

  MLKVisionImage *visionImage = [[MLKVisionImage alloc] initWithImage:image];
  visionImage.orientation = image.imageOrientation;

CMSampleBuffer kullanıyorsanız şu adımları uygulayın:

 • CMSampleBuffer içinde yer alan resim verilerinin yönünü belirtin.

  Resmin yönünü ayarlamak için:

  Swift

  func imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDeviceOrientation,
   cameraPosition: AVCaptureDevice.Position
  ) -> UIImage.Orientation {
   switch deviceOrientation {
   case .portrait:
    return cameraPosition == .front ? .leftMirrored : .right
   case .landscapeLeft:
    return cameraPosition == .front ? .downMirrored : .up
   case .portraitUpsideDown:
    return cameraPosition == .front ? .rightMirrored : .left
   case .landscapeRight:
    return cameraPosition == .front ? .upMirrored : .down
   case .faceDown, .faceUp, .unknown:
    return .up
   }
  }
     

  Objective-C

  - (UIImageOrientation)
   imageOrientationFromDeviceOrientation:(UIDeviceOrientation)deviceOrientation
               cameraPosition:(AVCaptureDevicePosition)cameraPosition {
   switch (deviceOrientation) {
    case UIDeviceOrientationPortrait:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationLeftMirrored
                                : UIImageOrientationRight;
  
    case UIDeviceOrientationLandscapeLeft:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationDownMirrored
                                : UIImageOrientationUp;
    case UIDeviceOrientationPortraitUpsideDown:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationRightMirrored
                                : UIImageOrientationLeft;
    case UIDeviceOrientationLandscapeRight:
     return cameraPosition == AVCaptureDevicePositionFront ? UIImageOrientationUpMirrored
                                : UIImageOrientationDown;
    case UIDeviceOrientationUnknown:
    case UIDeviceOrientationFaceUp:
    case UIDeviceOrientationFaceDown:
     return UIImageOrientationUp;
   }
  }
     
 • CMSampleBuffer nesnesini ve yönünü kullanarak VisionImage nesnesi oluşturun:

  Swift

  let image = VisionImage(buffer: sampleBuffer)
  image.orientation = imageOrientation(
   deviceOrientation: UIDevice.current.orientation,
   cameraPosition: cameraPosition)

  Objective-C

   MLKVisionImage *image = [[MLKVisionImage alloc] initWithBuffer:sampleBuffer];
   image.orientation =
    [self imageOrientationFromDeviceOrientation:UIDevice.currentDevice.orientation
                  cameraPosition:cameraPosition];

3. Resmi işleyin

Ardından, resmi process(_:completion:) yöntemine geçirin:

Swift

textRecognizer.process(visionImage) { result, error in
 guard error == nil, let result = result else {
  // Error handling
  return
 }
 // Recognized text
}

Objective-C

[textRecognizer processImage:image
         completion:^(MLKText *_Nullable result,
                NSError *_Nullable error) {
 if (error != nil || result == nil) {
  // Error handling
  return;
 }
 // Recognized text
}];

4. Tanınan metnin engellemelerinden metin çıkarma

Metin tanıma işlemi başarılı olursa Text nesnesi döndürür. Text nesnesi, resimde tanınan tam metni ve sıfır veya daha fazla TextBlock nesnesini içerir.

Her TextBlock, sıfır veya daha fazla TextLine nesne içeren dikdörtgen metin bloğunu temsil eder. Her TextLine nesnesi, kelimeler ve tarih ve sayı gibi kelime benzeri öğeleri temsil eden sıfır veya daha fazla TextElement nesnesi içerir.

Her bir TextBlock, TextLine ve TextElement nesnesi için metnin bölgede ve sınır koordinatlarında tanınmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:

Swift

let resultText = result.text
for block in result.blocks {
  let blockText = block.text
  let blockLanguages = block.recognizedLanguages
  let blockCornerPoints = block.cornerPoints
  let blockFrame = block.frame
  for line in block.lines {
    let lineText = line.text
    let lineLanguages = line.recognizedLanguages
    let lineCornerPoints = line.cornerPoints
    let lineFrame = line.frame
    for element in line.elements {
      let elementText = element.text
      let elementCornerPoints = element.cornerPoints
      let elementFrame = element.frame
    }
  }
}

Objective-C

NSString *resultText = result.text;
for (MLKTextBlock *block in result.blocks) {
 NSString *blockText = block.text;
 NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *blockLanguages = block.recognizedLanguages;
 NSArray<NSValue *> *blockCornerPoints = block.cornerPoints;
 CGRect blockFrame = block.frame;
 for (MLKTextLine *line in block.lines) {
  NSString *lineText = line.text;
  NSArray<MLKTextRecognizedLanguage *> *lineLanguages = line.recognizedLanguages;
  NSArray<NSValue *> *lineCornerPoints = line.cornerPoints;
  CGRect lineFrame = line.frame;
  for (MLKTextElement *element in line.elements) {
   NSString *elementText = element.text;
   NSArray<NSValue *> *elementCornerPoints = element.cornerPoints;
   CGRect elementFrame = element.frame;
  }
 }
}

Giriş resmi yönergeleri

 • ML Kit'in metni doğru bir şekilde tanıyabilmesi için giriş resimleri yeterli piksel verisi tarafından temsil edilen metin içermelidir. İdeal olarak her karakter en az 16x16 piksel olmalıdır. Karakterlerin genellikle 24x24 pikselden büyük olmasında doğruluk avantajı yoktur.

  Örneğin, 640x480 boyutlu bir resim, resmin tam genişliğini kaplayan bir kartvizit taramak için iyi sonuç verebilir. Harf boyutunda kağıt üzerine basılı bir dokümanı taramak için 720x1280 piksel boyutunda bir resim gerekebilir.

 • Düşük resim odağı, metin tanıma doğruluğunu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar elde edemiyorsanız kullanıcıdan resmi tekrar yakalamasını isteyin.

 • Gerçek zamanlı bir uygulamadaki metni tanıyorsanız giriş resimlerinin genel boyutlarını dikkate almanız gerekir. Küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Gecikmeyi azaltmak için metnin resmin mümkün olduğunca fazla yer kaplamasını sağlayın ve resimleri daha düşük çözünürlüklerde yakalayın (yukarıda belirtilen doğruluk gereksinimlerini göz önünde bulundurun). Daha fazla bilgi için Performansı iyileştirmeye yönelik ipuçları konusuna bakın.

Performansı artırmayla ilgili ipuçları

 • Video çerçevelerini işlemek için algılayıcının results(in:) eşzamanlı API'sini kullanın. Belirtilen video çerçevesinden eşzamanlı olarak sonuç almak için AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegatecaptureOutput(_, didOutput:from:) işlevinden bu yöntemi çağırın. Algılayıcının çağrılarını kısmak için AVCaptureVideoDataOutput alwaysDiscardsLateVideoFrames değerini true olarak tutun. Algılayıcı çalışırken yeni bir video çerçevesi kullanılabilir hale gelirse atlanır.
 • Algılayıcının çıkışını giriş resmine yer paylaşımlı olarak eklemek için kullanıyorsanız önce ML Kit'ten sonucu alın, ardından resmi ve yer paylaşımını tek bir adımda oluşturun. Bu şekilde, her bir işlenmiş giriş çerçevesi için ekranı yalnızca bir kez oluşturursunuz. Örnek için ML Kit hızlı başlangıç örneğindeki updatepreviewOverlayViewWithLastFrame konusuna bakın.
 • Resimleri daha düşük çözünürlükte çekmeyi düşünebilirsiniz. Ancak bu API'nin görüntü boyutu şartlarını da göz önünde bulundurun.