הוספת תוויות לתמונות באמצעות ערכת ML ב-Android

תוכלו להשתמש ב-ML Kit כדי להוסיף תוויות לאובייקטים שזוהו בתמונה. דגם ברירת המחדל שסופק עם ML Kit תומך ביותר מ-400 תוויות שונות.

התכונהלא מקובציםבחבילה
הטמעההורדת המודל מתבצעת באופן דינמי דרך Google Play Services.המודל מקושר באופן סטטי לבזמן ה-build.
גודל האפליקציההגדלה של כ-200KB.הגדלה של כ-5.7MB.
שעת האתחולייתכן שיהיה צורך להמתין להורדת המודל לפני השימוש הראשון.הדגם זמין באופן מיידי

אני רוצה לנסות

לפני שמתחילים

 1. בקובץ build.gradle ברמת הפרויקט, חשוב לכלול את מאגר Maven של Google בקטע buildscript וגם בקטע allprojects.

 2. מוסיפים את יחסי התלות של ספריות ML Kit ל-Android לקובץ ההדרגתיות ברמת האפליקציה של המודול, שהוא בדרך כלל app/build.gradle. תוכלו לבחור באחד מיחסי התלות הבאים בהתאם לצרכים שלכם:

  כדי לאחד את המודל עם האפליקציה:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the model with your app
   implementation 'com.google.mlkit:image-labeling:17.0.7'
  }
  

  לשימוש במודל ב-Google Play Services:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded model in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8'
  }
  
 3. אם בוחרים להשתמש במודל ב-Google Play Services, אפשר להגדיר שהאפליקציה תוריד את הדגם באופן אוטומטי למכשיר לאחר התקנת האפליקציה מחנות Play. כדי לעשות זאת, צריך להוסיף את ההצהרה הבאה לקובץ AndroidManifest.xml של האפליקציה:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ica" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ica,model2,model3" -->
  </application>
  

  אפשר גם לבדוק במפורש את זמינות המודל ולבקש הורדה דרך ModuleInstallClient API של Google Play Services.

  אם לא תפעילו הורדות של מודלים בזמן ההתקנה או תבקשו הורדה מפורשת, תתבצע הורדה של המודל בפעם הראשונה שתפעילו את המתייג. בקשות שמבצעים לפני סיום ההורדה לא מניבות תוצאות.

עכשיו אתם מוכנים להוסיף תוויות לתמונות.

1. הכנת התמונה לקלט

יוצרים אובייקט InputImage מהתמונה. מתייג התמונות פועל מהר יותר כשמשתמשים ב-Bitmap. אם משתמשים ב-camera2 API, מומלץ להשתמש ב-YUV_420_888 media.Image, כשהדבר אפשרי.

ניתן ליצור אובייקט InputImage ממקורות שונים, והסבר על כל אחד מהם מוסבר בהמשך.

באמצעות media.Image

כדי ליצור אובייקט InputImage מאובייקט media.Image, למשל כשמצלמים תמונה ממצלמת של מכשיר, צריך להעביר את האובייקט media.Image ואת סיבוב התמונה אל InputImage.fromMediaImage().

אם אתם משתמשים בספריית CameraX, המחלקות OnImageCapturedListener ו-ImageAnalysis.Analyzer תחשבות את ערך הסיבוב בשבילכם.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

אם אין לך ספריית מצלמה שמספקת את מידת הסיבוב של התמונה, אפשר לחשב אותה לפי מידת הסיבוב של המכשיר ולפי הכיוון של חיישן המצלמה במכשיר:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

לאחר מכן, מעבירים את האובייקט media.Image ואת ערך מעלה הסיבוב לערך InputImage.fromMediaImage():

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

שימוש ב-URI של קובץ

כדי ליצור אובייקט InputImage מ-URI של קובץ, יש להעביר את ההקשר של האפליקציה ואת ה-URI של הקובץ אל InputImage.fromFilePath(). המדיניות הזו שימושית כשמשתמשים ב-Intent של ACTION_GET_CONTENT כדי לבקש מהמשתמש לבחור תמונה מאפליקציית הגלריה.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

נעשה שימוש ב-ByteBuffer או ב-ByteArray

כדי ליצור אובייקט InputImage מ-ByteBuffer או מ-ByteArray, קודם צריך לחשב את המעלות של סיבוב התמונה כפי שתואר קודם עבור קלט media.Image. לאחר מכן, יוצרים את האובייקט InputImage עם המאגר או המערך, יחד עם הגובה, הרוחב, פורמט קידוד הצבע ומידת הסיבוב של התמונה:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

באמצעות Bitmap

כדי ליצור אובייקט InputImage מאובייקט Bitmap, צריך בהצהרה הבאה:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

התמונה מיוצגת על ידי אובייקט Bitmap יחד עם מעלות סיבוב.

2. הגדרה והפעלה של מתייג התמונות

כדי להוסיף תוויות לאובייקטים בתמונה, צריך להעביר את האובייקט InputImage ל-method process של ImageLabeler.

 1. קודם כל, מקבלים מופע של ImageLabeler.

  אם רוצים להשתמש במתייג התמונות שבמכשיר, צריך להצהיר על כך:

Kotlin

// To use default options:
val labeler = ImageLabeling.getClient(ImageLabelerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// Or, to set the minimum confidence required:
// val options = ImageLabelerOptions.Builder()
//   .setConfidenceThreshold(0.7f)
//   .build()
// val labeler = ImageLabeling.getClient(options)

Java

// To use default options:
ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(ImageLabelerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// Or, to set the minimum confidence required:
// ImageLabelerOptions options =
//   new ImageLabelerOptions.Builder()
//     .setConfidenceThreshold(0.7f)
//     .build();
// ImageLabeler labeler = ImageLabeling.getClient(options);
 1. לאחר מכן, מעבירים את התמונה ל-method process():

Kotlin

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener { labels ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

labeler.process(image)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<ImageLabel>>() {
      @Override
      public void onSuccess(List<ImageLabel> labels) {
        // Task completed successfully
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Task failed with an exception
        // ...
      }
    });

3. קבלת מידע על אובייקטים מתויגים

אם הפעולה להוספת תוויות לתמונה תסתיים בהצלחה, רשימה של ImageLabel אובייקטים מועברת אל ה-event listener. כל אובייקט ImageLabel מייצג פריט עם תווית בתמונה. הדגם הבסיסי תומך ב-400+ תוויות שונות. אפשר לראות את תיאור הטקסט של כל תווית, להוסיף לאינדקס את כל התוויות שנתמכות על ידי המודל ואת ציון המהימנות של ההתאמה. לדוגמה:

Kotlin

for (label in labels) {
  val text = label.text
  val confidence = label.confidence
  val index = label.index
}

Java

for (ImageLabel label : labels) {
  String text = label.getText();
  float confidence = label.getConfidence();
  int index = label.getIndex();
}

טיפים לשיפור הביצועים בזמן אמת

אם רוצים לתייג תמונות באפליקציה בזמן אמת, כדאי לפעול לפי ההנחיות הבאות כדי להשיג את קצבי הפריימים הטובים ביותר:

 • אם משתמשים ב-API Camera או camera2, אפשר לווסת קריאות למתייג התמונות. אם מתפנה פריים חדש של וידאו בזמן שמתייג התמונות פועל, משחררים את המסגרת. כדי לראות דוגמה, אפשר לעיין בשיעור VisionProcessorBase באפליקציה לדוגמה למתחילים.
 • אם אתם משתמשים ב-CameraX API, עליכם לוודא ששיטת הלחיצה החוזרת מוגדרת לערך ברירת המחדל שלה ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST. האפשרות הזו מבטיחה שרק תמונה אחת תישלח לניתוח בכל פעם. אם מופקות תמונות נוספות בזמן שהמנתח עמוס, הן יושמטו באופן אוטומטי ולא ימתינו בתור למשלוח. לאחר סגירת התמונה שנכללת בניתוח על ידי קריאה ל-ImageProxy.close(), תישלח התמונה האחרונה הבאה.
 • אם משתמשים בפלט של מתייג התמונות כדי ליצור שכבת-על של גרפיקה בתמונת הקלט, קודם צריך לקבל את התוצאה מ-ML Kit, ואז לעבד את התמונה ואת שכבת-העל בשלב אחד. הפעולה הזו מעבדת את התצוגה על פני המסך פעם אחת בלבד לכל מסגרת קלט. כדי לראות דוגמה, אפשר לעיין בכיתות CameraSourcePreview ו- GraphicOverlay באפליקציה לדוגמה של 'מדריך למתחילים'.
 • אם משתמשים ב- Camera2 API, צריך לצלם תמונות בפורמט ImageFormat.YUV_420_888. אם משתמשים בגרסה הקודמת של Camera API, צריך לצלם תמונות בפורמט ImageFormat.NV21.