Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Nhận dạng ngôn ngữ

Với API nhận dạng ngôn ngữ trên thiết bị của Bộ công cụ máy học, bạn có thể xác định ngôn ngữ của một chuỗi văn bản.

Tính năng nhận dạng ngôn ngữ có thể hữu ích khi làm việc với văn bản do người dùng cung cấp. Phương thức này thường không đi kèm với bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào.

iOS Android

Các chức năng chính

  • Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Xác định hơn một trăm ngôn ngữ khác nhau. Xem danh sách đầy đủ.

  • Hỗ trợ văn bản được viết hoa. Xác định văn bản tiếng Ả Rập, tiếng Bulgaria, tiếng Hy Lạp, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Nga và tiếng Trung trong cả chữ viết gốc và chữ La Mã.

Kết quả mẫu

Nhận dạng ngôn ngữ đơn giản
"Di động của tôi đầy lươn." en (tiếng Anh)
"Dao shan xue hai" zh-Latn (Tiếng Trung Latinh)
"ph&hl=vi&33;nglui mglw&hl=vi; und (chưa xác định)
Phân bổ niềm tin
"một cuộc đảo chính có thể thực hiện được> en (0,52)
fr (0,44)
ca (0,03)