การระบุภาษาของ ML Kit: ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่รองรับ
รหัส BCP-47ภาษาสคริปต์
afแอฟริกาลาติน
AMอัมฮาริกGe'ez
arอาหรับอาหรับ
อาร์-แลนอาหรับลาติน
azอาร์เซอร์ไบจันลาติน
beเบลารุสซีริลลิก
bgบัลแกเรียซีริลลิก
Bg-Latnบัลแกเรียลาติน
bnเบงกอลเบงกอล
bsบอสเนียลาติน
caคาตาลันลาติน
CEBเซบัวโนลาติน
coคอร์ซิกาลาติน
csเช็กลาติน
cyเวลส์ลาติน
daเดนมาร์กลาติน
deเยอรมันลาติน
elกรีกกรีก
El-Latnกรีกลาติน
enอังกฤษลาติน
Eeoเอสเปอแรนโตลาติน
esสเปนลาติน
etเอสโทเนียลาติน
euบาสก์ลาติน
faเปอร์เซียอาหรับ
fiฟินแลนด์ลาติน
filฟิลิปปินส์ลาติน
frฝรั่งเศสลาติน
เหนื่อยฟริเซียนตะวันตกลาติน
gaไอริชลาติน
GDเกลิกสกอตลาติน
glกาลิเชียนลาติน
guคุชราตคุชราต
ฮ่าเฮาซาลาติน
Hawฮาวายเอี้ยนลาติน
เขาฮีบรูฮีบรู
hiฮินดีเทวนาครี
ไฮ-แลตน์ฮินดีลาติน
อืมม้งลาติน
ชม.โครเอเชียลาติน
ชม.อาหารเฮติลาติน
huฮังการีลาติน
hyอาร์เมเนียอาร์เมเนีย
idอินโดนีเซียลาติน
IGอิกโบลาติน
เท่ากับไอซ์แลนด์ลาติน
itอิตาลีลาติน
jaญี่ปุ่นญี่ปุ่น
ยา-ลัตน์ญี่ปุ่นลาติน
JVชวาลาติน
kaจอร์เจียจอร์เจีย
kkคาซัคซีริลลิก
กม.เขมรเขมร
knกันนาดากันนาดา
koเกาหลีเกาหลี
Kuเคิร์ดลาติน
kyคีร์กิซซีริลลิก
ลาลาตินลาติน
lbลักเซมเบิร์กลาติน
loภาษาลาวภาษาลาว
ltลิทัวเนียลาติน
lvลัตเวียลาติน
มก.มาลากาซีลาติน
ไมล์เมารีลาติน
mkมาซีโดเนียซีริลลิก
mlมาลายาลัมมาลายาลัม
mnภาษามองโกเลียซีริลลิก
mrมาราฐีเทวนาครี
msมาเลย์ลาติน
mtมอลตาลาติน
myพม่าพม่า
neเนปาลเทวนาครี
nlดัตช์ลาติน
noนอร์เวย์ลาติน
นิวยอร์กเนียนจาลาติน
paปัญจาบกูร์มุคี
plโปแลนด์ลาติน
PSพาชตูอาหรับ
ptโปรตุเกสลาติน
roโรมาเนียลาติน
ruรัสเซียซีริลลิก
รู-แลนรัสเซียอังกฤษ
SDสินธีอาหรับ
siสิงหลสิงหล
skสโลวักลาติน
slสโลวีเนียลาติน
smซามัวลาติน
snโชนาลาติน
soโซมาลีลาติน
sqแอลเบเนียลาติน
srเซอร์เบียซีริลลิก
สโตนเซโซโทลาติน
ซูซุนดาลาติน
svสวีเดนลาติน
swสวาฮิลีลาติน
taทมิฬทมิฬ
teเตลูกูเตลูกู
แท็กทาจิกซีริลลิก
thไทยไทย
trตุรกีลาติน
ukยูเครนซีริลลิก
urอูรดูอาหรับ
uzอุซเบกลาติน
viเวียดนามลาติน
xhโคซาลาติน
ยียิดดิชฮีบรู
ว่าไงโยรูบาลาติน
zhจีนจีน
zh-Latnจีนลาติน
zuซูลูลาติน