จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

กรณีศึกษา

ดูวิธีที่ Zyl ใช้ API การตรวจจับใบหน้าและติดป้ายกํากับรูปภาพของ ML Kit เพื่อลดขนาดแอปลง 50%
อ่านเรื่องราวของ Lose It! ใช้ API การจดจําข้อความ ML Kit' เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
ดูวิธีที่ Adidas ใช้ Object Detection & Object API ของ ML Kit เพื่อเปิดใช้การค้นหาภาพในร้านค้า