Role i uprawnienia w projekcie

Tabela zawierająca wszystkie role w konsoli Google Cloud wymienione w dokumentacji Map wraz z wymienionymi w nich uprawnieniami i umiejętnościami.

Pusta komórka oznacza, że określona rola użytkownika nie została przyznana odpowiednie uprawnienie. Każdy użytkownik może mieć wiele ról Cloud Console w danym projekcie. Jeśli więc użytkownik ma rolę, która jednoznacznie przyznaje uprawnienia do wykonania jakiejś czynności, inna rola, którą również ma, może nie ograniczać mu możliwości wykonywania tych czynności.

Więcej informacji o rolach w Cloud Console

Uprawnienia Właściciel projektu Edytor projektów Edytujący pomoc techniczną Wyświetlający pomoc techniczną Administrator rozliczeniowy
Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń rozliczeniowych
Wyświetl zgłoszenia dotyczące rozliczeń
Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń do pomocy technicznej
Zobacz zgłoszenia techniczne
Tworzenie identyfikatorów map i zarządzanie nimi
Wyświetlanie i pobieranie statystyk biznesowych

Użytkownicy z rolami Edytujący pomoc techniczną i Wyświetlający pomoc techniczną mają obecnie dostęp do zgłoszeń rozliczeniowych, ale w przyszłości to się zmieni. Aby zapewnić prawidłowe uprawnienia do zgłoszeń rozliczeniowych bez zakłóceń, użyj roli Edytujący projekt.

Administratorzy odpowiedzialni za płatności, którzy chcą utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, mogą skorzystać z tego obejścia.