Role i uprawnienia w projekcie

Tabela zawierająca listę wszystkich ról w Google Cloud Console wspomnianych w dokumentacji Map wraz z przypisanymi do nich uprawnieniami i umiejętnościami.

Pusta komórka oznacza, że konkretna rola użytkownika nie ma odpowiednich uprawnień. Każdy użytkownik może mieć w danym projekcie wiele ról w Cloud Console. Jeśli więc użytkownik ma rolę jednoznacznie przyznającą uprawnienia do wykonania jakiejś czynności, inna rola, którą ma on również nie może zabraniać mu wykonywania tej czynności.

Więcej informacji o rolach w Cloud Console

Uprawnienia Właściciel projektu Edytujący projekt Edytujący pomoc techniczną Wyświetlający pomoc techniczną Administrator rozliczeniowy
Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń do płatności
Wyświetl zgłoszenia rozliczeniowe
Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń technicznych
Zobacz zgłoszenia techniczne
Tworzenie identyfikatorów map i zarządzanie nimi
Wyświetlanie i pobieranie statystyk biznesowych

Użytkownicy z rolami Edytujący pomoc techniczną i Wyświetlający pomoc techniczną mają obecnie dostęp do zgłoszeń rozliczeniowych, ale w przyszłości to się zmieni. Aby zapewnić bezproblemowe uprawnienia do obsługi zgłoszeń rozliczeniowych, użyj roli edytującego projekty.

Administratorzy płatności, którzy chcą utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, mogą skorzystać z tego obejścia.