Solar API

Interfejs API Solar.

Usługa: solar.googleapis.com

W celu wywołania tej usługi zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywołania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API używaj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://solar.googleapis.com

Zasób REST: v1.buildingInsights

Metody
findClosest GET /v1/buildingInsights:findClosest
Znajduje budynek znajdujący się najbliżej punktu zapytania.

Zasób REST: v1.dataLayers

Metody
get GET /v1/dataLayers:get
Pobiera informacje o energii słonecznej w regionie wokół lokalizacji.

Zasób REST: v1.geoTiff

Metody
get GET /v1/geoTiff:get
Zwraca obraz według jego identyfikatora.