Pomoc

Nie wiesz, jak korzystać z interfejsu Routes Preferred API? Jeśli tak, masz do wyboru następujące opcje uzyskania pomocy dotyczącej aplikacji.

 • Skontaktuj się z zespołem pomocy Google. Tylko zgłoszenia przesłane do zespołu pomocy Google są objęte gwarancją jakości usług.

 • Skorzystaj z przykładów i instrukcji w tym zestawie dokumentacji.

Obsługa wersji przedpremierowych

Google może udostępnić wersję alfa, beta i wcześniejszego dostępu do interfejsu Routes Preferred API. Definicje znajdziesz w opisie etapów uruchamiania Cloud. Google nie ma obowiązku udzielania pomocy w zakresie wcześniejszego dostępu, wersji alfa i beta, funkcji ani funkcji Usług, jednak prośby na tym etapie rozwoju rozpatrujemy indywidualnie.

Skontaktuj się z zespołem pomocy

Na stronie pomocy Google Maps Platform możesz tworzyć nowe zgłoszenia do zespołu pomocy oraz wyświetlać, resolve i eskalować istniejące zgłoszenia.

Aby zarządzać zgłoszeniami w konsoli Map, musisz mieć jedną z tych ról:

 • właściciel projektu
 • Edytujący projekt
 • edytujący pomoc techniczną
 • wyświetlający pomoc techniczną

Rola wyświetlającego pomoc techniczną może tylko przeglądać informacje o zgłoszeniu i nie może w żaden sposób wpływać na zgłoszenie ani go aktualizować.

Więcej informacji o tych rolach, w tym o ich stosowaniu, znajdziesz w artykule Przyznawanie dostępu do pomocy. Zobacz porównanie ról wymienionych w dokumentacji Map.

Tworzenie zgłoszenia do pomocy technicznej

Właściciele projektu, edytujący projekty i edytujący pomoc techniczną mogą tworzyć zgłoszenia do zespołu pomocy. Jeśli nie masz żadnej z tych ról, skontaktuj się z właścicielem projektu lub administratorem organizacji, aby uzyskać dostęp.

 1. Otwórz stronę pomocy Google Maps Platform Utwórz zgłoszenie w Cloud Console.
 2. Na górnym pasku menu Cloud Console wybierz projekt powiązany z Twoim pytaniem.
 3. Wypełnij dokładnie formularz.
 4. Po utworzeniu zgłoszenia możesz skontaktować się z zespołem pomocy e-mailem.

Zarządzanie zgłoszeniami

Wyświetlanie, rozwiązywanie i skalowanie zgłoszeń do zespołu pomocy w Cloud Console. W swoich zgłoszeniach możesz kontaktować się z zespołem pomocy, odpowiadając na e-maile ze zgłoszeniem. W przyszłości możesz odpowiadać na zgłoszenia w konsoli Cloud.

Wyświetl zgłoszenia

Twoje zgłoszenia są widoczne na stronie Zgłoszenia, a najnowsze z nich są też widoczne na stronie omówienie pomocy w Google Maps Platform, na której możesz przejść na stronę Zgłoszenia. Wybierz dowolne zgłoszenie, aby wyświetlić jego szczegóły i skontaktować się z zespołem pomocy Map.

Zgłoszenia są ograniczone do wybranego projektu, więc zobaczysz tylko zgłoszenia utworzone w tym projekcie. Jeśli masz wiele projektów i nie możesz znaleźć oczekiwanego zgłoszenia do zespołu pomocy, sprawdź, czy wyświetlasz projekt, w którym zostało pierwotnie utworzone.

Przekazywanie zgłoszenia dalej

Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie jest rozpatrywana w optymalny sposób, możesz ją przekazać wyżej. Menedżer eskalacji sprawdzi Twoje zgłoszenie, aby zapewnić, że zostanie ono odpowiednio potraktowane. Menedżerowie eskalacji mogą przekazać dodatkową wiedzę lub lepiej traktować sprawę zgodnie z wymaganiami biznesowymi, ale nie mogą robić wyjątków od zasad ani warunków korzystania z usługi.

Po upływie godziny od przesłania zgłoszenia możesz je przekazać wyżej. Użyj przycisku Eskaluj, który znajduje się w stopce e-maili do zespołu pomocy, w e-mailu z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub w odpowiedzi na zgłoszenie. Możesz też kliknąć przycisk „Przekaż” u góry strony ze szczegółami zgłoszenia.

Rozwiązywanie problemu

Jeśli Twoje zgłoszenie nie wymaga już pomocy, możesz poinformować zespół pomocy e-mailem lub kliknąć przycisk „Rozwiąż” u góry strony Szczegóły zgłoszenia.

Przyznaj dostęp do pomocy

Właściciel projektu lub administrator organizacji może przypisać wszystkie dostępne role na stronie uprawnień.

 1. Otwórz stronę Uprawnienia w Cloud Console.
 2. Kliknij Wybierz projekt > wybierz projekt z menu > Otwórz.
 3. Wybierz Dodaj i wpisz adres e-mail nowego użytkownika.
  • Jako członków możesz dodawać osoby, konta usługi i Grupy dyskusyjne Google, ale każdy projekt musi mieć co najmniej jedną taką osobę.
 4. Wybierz rolę użytkownika. Zdecydowanie zalecamy przyznanie użytkownikowi najniższych potrzebnych uprawnień, aby zachować zgodność ze sprawdzonymi metodami dotyczącymi bezpieczeństwa. Użytkownicy z uprawnieniami właściciela projektu mogą zarządzać wszystkimi aspektami projektu, włącznie z jego wyłączaniem.
  • Aby przyznać uprawnienia właściciela projektu lub edytującego projekt, wybierz odpowiednią rolę w sekcji Projekt.
  • Aby ograniczyć uprawnienia użytkownika do przesyłania zgłoszeń do zespołu pomocy technicznej, w sekcji Pomoc wybierz rolę edytującego pomoc techniczną.
 5. Zapisz zmiany.

Skontaktuj się z zespołem pomocy ds. płatności jako administrator odpowiedzialny za płatności

Rola Administrator płatności nie przyznaje uprawnień do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy na koncie rozliczeniowym, ponieważ dostęp do pomocy (technika lub płatności) jest uzależniony od uprawnień projektu i jest przyznawana właścicielom projektu, edytorom projektów lub edytującym pomoc techniczną w projekcie powiązanym z kontem rozliczeniowym. Jeśli nie masz dostępu do żadnego projektu powiązanego z kontem rozliczeniowym:

 1. Utwórz nowy projekt. Automatycznie przypiszemy Ci rolę właściciela projektu w tym projekcie.
 2. Włącz płatności w nowym projekcie, używając konta rozliczeniowego używanego w innych projektach Twojej grupy.
 3. Włącz interfejs API Map Google z tego nowego projektu.

Dowiedz się, jak utworzyć projekt oraz włączyć za niego płatności i interfejs API.

Ponieważ jesteś właścicielem tego nowego projektu, masz dostęp do tworzenia zgłoszeń do zespołu pomocy dotyczących interfejsu Maps API z tego nowego projektu i możesz zadawać pytania dotyczące powiązanego z nim konta rozliczeniowego.

godziny dostępności pomocy;

Z zespołem pomocy możesz skontaktować się, przesyłając zgłoszenie w konsoli Cloud.

 • Zespół pomocy działa w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00 czasu pacyficznego w Tokio (24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu) z wyjątkiem dni świątecznych.
 • Oprócz całodobowego dostępu do pomocy przez 5 dni w tygodniu dostępna jest też pomoc techniczna w zakresie problemów krytycznych w weekendy i dni świąteczne (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu) z czasem reakcji w ciągu 1 godziny.

Pytania dotyczące prywatności

Jeśli masz pytania dotyczące prywatności i ochrony danych, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza zapytania dotyczącego prywatności danych.

Warunki korzystania z usługi

ŹródłoOpis
Zasady dopuszczalnego użytkowania Określa przypadki użycia akceptowane w ramach umowy licencyjnej.
Gwarancja jakości usług Szczegóły oczekiwanego czasu działania usług oraz uprawnienia do środków w przypadku niedostępności usługi.
Wskazówki dotyczące rozwiązań i usług technicznych Opisuje ofertę pomocy dotyczącą Twojej usługi.