Routes Preferred API

W przypadku rozwiązań dotyczących wspólnych przejazdów i dostawców wyznaczanie trasy obejmuje proces obliczania trasy wzdłuż sieci dróg wraz z szacowanym czasem przyjazdu. Jakość tych informacji i szybkie dostarczanie ich mają kluczowe znaczenie dla produktywności kierowców i zapewniania klientom wysokiej jakości usług.

Aby sprostać tym wymaganiom i wspierać najistotniejsze przypadki użycia w zakresie wspólnych przejazdów i dostawy, interfejs Routes Preferred API udostępnia zbiór wersji interfejsów Directions API zoptymalizowanych pod kątem wydajności. Optymalizacje skuteczności obejmują:

  • Zwiększona dokładność szacowanego czasu dotarcia.

  • Krótszy czas oczekiwania na odpowiedź.

  • Możliwość dostosowania szczegółów uwzględnianych w odpowiedziach.

  • Żądania do interfejsu API, które mają wyższy priorytet w kolejce obsługi Google.