Dokumentacja Route Preferred API

Dokumentacja interfejsu Routes Preferred API zawiera szczegóły techniczne zasobów REST i zdalnych wywołań procedur (gRPC), które składają się na interfejs API.