TollInfo

Obejmuje informacje o opłatach na Route lub RouteLeg.

Zapis JSON
{
  "estimatedPrice": [
    {
      object (Money)
    }
  ]
}
Pola
estimatedPrice[]

object (Money)

Kwota opłat za połączenia związane z tymi usługami: Route lub RouteLeg. Na liście znajdują się środki w każdej walucie, której uiszczają opłaty. Zwykle lista zawiera tylko jeden element z trasami płatnymi w jednej walucie. W przypadku podróży międzynarodowych ta lista może zawierać wiele pozycji, które odzwierciedlają opłaty w różnych walutach.