Żądanie zlokalizowanych wartości

Zlokalizowane wartości odpowiedzi to dodatkowe pole odpowiedzi, które zawiera zlokalizowany tekst dla zwracanych wartości parametrów. Podany jest tekst przetłumaczony na potrzeby czasu trwania podróży, odległości i układu jednostek (danych lub imperialnych). Żądasz zlokalizowanych wartości za pomocą maski pól i możesz określić język i system jednostek lub użyć wartości wywnioskowanych przez interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w sekcji LocalizedValues.

Jeśli na przykład określisz kod języka dla jednostek niemieckich (de) i imperialnych, otrzymasz wartość distanceMeters 49889, 7, a jednocześnie zlokalizowany tekst z pomiarem odległości w niemieckich i imperialnych jednostkach, np. „31 Meile”.

Oto przykład tego, co zobaczysz w przypadku zlokalizowanych wartości:

{ "localized_values":
 {
  "distance": { "text": "31,0 Meile/n" },
  "duration": { "text": 38 Minuten}.
  "static_duration": { "text": 36 Minuten}.
 }
}

Jeśli nie określisz języka lub systemu jednostek, API będzie określać język i jednostki w ten sposób:

 • Metoda ComputeRoutes określa lokalizację i jednostki odległości od początkowego punktu na trasie. Dlatego w przypadku żądania routingu w Stanach Zjednoczonych interfejs API ustala język en-US i jednostki IMPERIAL.
 • Metoda ComputeRouteMatrix domyślnie używa języka „en-US” i jednostek METRIC.

Aby zażądać zlokalizowanych wartości

Aby uwzględnić w odpowiedzi zlokalizowane wartości, musisz wykonać te czynności:

 1. Poproś o zlokalizowane wartości w masce pól. Na przykład:

  REST

  -H X-Goog-FieldMask: routes.localized_values

  RPC

  const (fieldMask = "routes.localized_values")
 2. Jeśli chcesz użyć zlokalizowanych wartości w konkretnym języku lub systemie jednostek, określ kod języka i system jednostek:

  "languageCode": "language_code",
  "units": "METRIC | IMPERIAL",
  

  Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat obsługi języków.

  Na przykład ten fragment kodu określa język jako niemiecki (de) i jednostki METRIC:

  "languageCode": "de",
  "units": "METRIC",
  

Przykładowe żądanie

curl -X POST -d '{
 "origin": { "location": {
  "latLng": { "latitude": 37.7873146, "longitude": -122.4159327 } }
 },
 "destination": { "location": {
  "latLng": { "latitude": 37.7621008, "longitude": -122.4382503 } }
 },
 "travelMode": "DRIVE",
 "computeAlternativeRoutes": true,
 "languageCode": "de",
 "units": "METRIC"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: routes.localized_values' \
'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Przykładowa odpowiedź

Odpowiedź zwraca zlokalizowane wartości pól distance, duration i staticDuration:

{
  "localizedValues": {
    "distance": {
      "text": "15,5 km"
     },
    "duration": {
      "text": "16 Minuten"
    },
    "staticDuration": {
      "text": "16 Minuten"
    }
  }
}