Ustaw pośrednie punkty na drodze

Pośrednie punkty na trasie to lokalizacje między miejscem wylotu a celem podróży, przez które ma przejść trasa. Pośredni punkt pośredni może być przystankiem lub określić go jako lokalizację, przez którą będzie jechać. Przykład informacji o punkcie pośrednim dla przystanku znajdziesz w sekcji Ustawianie przystanku na trasie. Przykład punktu pośredniego do przejścia: Ustaw punkt dla trasy do przejścia.

Użyj właściwości tablicy intermediates metody computeRoutes (REST) lub metody ComputeRoutes (gRPC), aby zdefiniować maksymalnie 25 pośrednich punktów pośrednich.

Dla każdego pośredniego punktu pośredniego w żądaniu obiekt trasy (REST) lub obiekt trasy (gRPC) w odpowiedzi dodaje do tablicy legs wpis z informacjami o tym etapie podróży.

Każdy etap trasy jest reprezentowany przez obiekt RouteLeg (REST) lub RouteLeg (gRPC). Za pomocą maski pola odpowiedzi określ, które pola RouteLeg mają zostać zwrócone.

Przykład: ustawianie pośredniego punktu pośredniego

W poniższym przykładzie użyto właściwości tablicy intermediates, aby dodać pojedynczy pośredni punkt pośredni do treści żądania POST trasy.

W tym przykładzie używamy w nagłówku X-Goog-FieldMask maski pola odpowiedzi, która określa, że w odpowiedzi zwracane są te pola:

 • routes.duration
 • routes.distanceMeters
 • routes.legs odpowiadający całemu obiektowi RouteLeg.
curl -X POST -d '{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "sideOfRoad": true
 },
 "destination":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.417670,
    "longitude": -122.079595
   }
  }
 },
 "intermediates": [
  {
   "location":{
    "latLng":{
     "latitude": 37.419734,
     "longitude": -122.0807784
    }
   }
  }
 ],
 "travelMode": "DRIVE",
 "routingPreference": "TRAFFIC_AWARE",
 "departureTime": "2022-10-15T15:01:23.045123456Z",
 "computeAlternativeRoutes": false,
 "routeModifiers": {
  "avoidTolls": false,
  "avoidHighways": false,
  "avoidFerries": false
 },
 "languageCode": "en-US",
 "units": "IMPERIAL"
}'
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY'
-H 'X-Goog-FieldMask: routes.duration,routes.distanceMeters,routes.legs'
'https://routes.googleapis.com/directions/v2:computeRoutes'

Odpowiedź z tego wywołania zawiera tablicę legs. Każdy etap jest reprezentowany przez obiekt RouteLegStep (REST) lub RouteLegStep (gRPC).

{
 "routes": [
  {
   "legs": [
    # First leg
    {
      "distanceMeters": 207,
      "duration": "89s",
      "staticDuration": "89s",
      "polyline": {
        "encodedPolyline": "ipkcFjgchVd@@@cF]@@oCK?"
      },
      "startLocation": {
        "latLng": {
          "latitude": 37.4197318,
          "longitude": -122.0826233
        }
      },
      "endLocation": {
        "latLng": {
          "latitude": 37.419734,
          "longitude": -122.08077919999998
        }
      },
      "steps": [      {
       "distanceMeters": 21,
       "staticDuration": "6s",
       "polyline": {
        "encodedPolyline": "ipkcFjgchVd@@"
       },
       "startLocation": {
        "latLng": {
         "latitude": 37.4197318,
         "longitude": -122.0826233
        }
       },
       "endLocation": {
        "latLng": {
         "latitude": 37.41954,
         "longitude": -122.08262750000002
        }
       }
      },
      ...
    },
    # Second leg
    {
      "distanceMeters": 598,
      "duration": "159s",
      "staticDuration": "159s",
      "polyline": {
        "encodedPolyline": "ipkcFz{bhVh@??{@xPBP?J}E{E?"
      },
      "startLocation": {
        "latLng": {
          "latitude": 37.419734,
          "longitude": -122.08077919999998
        }
      },
      "endLocation": {
        "latLng": {
          "latitude": 37.417616599999995,
          "longitude": -122.07938820000001
        }
      },
      "steps": [
        {
         ...