Pojęcia

Typy map

Na tej stronie omawiamy typy map, które można wyświetlać za pomocą interfejsu Maps JavaScript API.

Współrzędne mapy i kafelków

Na tej stronie objaśniamy systemy współrzędnych, których używa interfejs Maps JavaScript API.

Lokalizowanie mapy

Aplikację Maps JavaScript API można zlokalizować, zmieniając domyślne ustawienia języka i podając kod regionu, który zmienia działanie mapy w zależności od kraju lub terytorium.

Obsługa wersji

Zespół Maps JavaScript API regularnie aktualizuje interfejs API, dodając nowe funkcje, poprawki błędów i ulepszenia w zakresie wydajności. Możesz wskazać wersję interfejsu API, która ma być załadowana w aplikacji, określając ją w parametrze v w żądaniu wczytywania interfejsu Maps JavaScript API.

Parametry adresu URL

Na tej stronie opisujemy opcje wczytywania interfejsu Maps JavaScript API za pomocą ciągu zapytania pod adresem URL wczytywania skryptu.

Sprawdzone metody

Na tej stronie opisujemy sprawdzone metody korzystania z CSS i JavaScriptu przy korzystaniu z interfejsu Maps JavaScript API.

Używanie TypeScriptu

Na tej stronie opisano korzystanie z języka TypeScript w Mapach Google.

Obietnice

Na tej stronie opisujemy stosowanie metod asynchronicznych w interfejsie Maps JavaScript API.