การอ้างอิงคลาส GMSOverlayLayer

การอ้างอิงคลาส GMSOverlayLayer

ภาพรวม

GMSOverlayLayer คือคลาสย่อยที่กําหนดเองของ CALayer และคลาสพื้นฐานนามธรรมสําหรับเลเยอร์ GMSOverlay ที่อนุญาตภาพเคลื่อนไหวที่กําหนดเอง

โปรดทราบว่า CALayer นี้หรือคลาสย่อยนี้จะไม่แสดงผลโดยตรง เนื่องจาก GMSMapView มีให้ทั้งหมดผ่านเลเยอร์ OpenGL ดังนั้น การปรับหรือภาพเคลื่อนไหวเป็นคุณสมบัติ "เริ่มต้น" ของ CALayer จะไม่มีผลใดๆ

นี่เป็นรายละเอียดการใช้งานและไม่ควรสร้างอินสแตนซ์โดยตรง

รับค่าโดย GMSMarkerLayer และ GMSPolygonLayer