ใช้รหัสแผนที่

รหัสแผนที่คือตัวระบุที่เชื่อมโยงกับรูปแบบหรือฟีเจอร์แผนที่หนึ่งๆ กำหนดค่ารูปแบบแผนที่และเชื่อมโยงกับรหัสแผนที่ใน Google Cloud Console จากนั้น เมื่อคุณอ้างอิงรหัสแผนที่ในโค้ด รูปแบบแผนที่ที่เชื่อมโยงจะแสดงในแอปของคุณ การอัปเดตรูปแบบที่ตามมาจะปรากฏในแอปโดยอัตโนมัติ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องอัปเดต

เมื่อสร้าง ระบบจะเชื่อมโยงรหัสแผนที่กับโปรเจ็กต์ และจํากัดเพียงแพลตฟอร์มเดียว (Android, iOS, JavaScript) หรือ Maps Static API ด้วย

หากต้องการสร้างหรือจัดการรหัสแมปใน Cloud Console คุณต้องมีบทบาท IAM สำหรับเจ้าของโปรเจ็กต์หรือผู้แก้ไขโปรเจ็กต์

สิทธิ์ที่จำเป็น

หากต้องการสร้างหรือจัดการรหัสแผนที่หรือรูปแบบแผนที่ในโปรเจ็กต์ Google Cloud ที่ระบุ คุณต้องมีบทบาท IAM เจ้าของหรือผู้แก้ไขในโปรเจ็กต์

สร้างรหัสแผนที่

รหัสแผนที่คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแสดงถึงอินสแตนซ์เดี่ยวของ Google Map คุณสร้างรหัสแมปและอัปเดตรูปแบบที่เชื่อมโยงกับรหัสแมปได้ทุกเมื่อใน Cloud Console

วิธีสร้างรหัสแผนที่

 1. ไปที่หน้าการจัดการ Maps ใน Cloud Console
 2. เลือกสร้างรหัสแผนที่ใหม่เพื่อแสดงแบบฟอร์มสร้างรหัสแผนที่ใหม่
  สร้างรหัสแผนที่ใหม่

  ในแบบฟอร์ม ให้ทำดังนี้

  • ระบุชื่อแผนที่
  • ระบุประเภทแผนที่หรือแพลตฟอร์ม
  • สำหรับแผนที่ JavaScript ให้เลือกประเภทแผนที่แรสเตอร์หรือเวกเตอร์
  • ป้อนคำอธิบายของแผนที่
  • เลือกถัดไปเพื่อแสดงรหัสแผนที่ใหม่

เชื่อมโยงรหัสแผนที่กับรูปแบบแผนที่

วิธีการเหล่านี้ขอสมมุติให้ว่ามีรูปแบบแผนที่อยู่แล้วอย่างน้อย 1 รูปแบบในโปรเจ็กต์

 1. ไปที่หน้าการจัดการ Maps ใน Cloud Console
 2. ในหน้านี้ ให้เลือกรหัสแผนที่ที่มีอยู่จากคอลัมน์ชื่อแผนที่
 3. ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มนี้ ให้เลือกรูปแบบแผนที่จากเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบแผนที่ที่เชื่อมโยงกับรหัสแผนที่นี้
 4. เลือกบันทึก
  ภาพหน้าจอแสดงหน้ารายละเอียดของรหัสแผนที่รายการเดียว รวมถึงช่องแบบเลื่อนลงที่ช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงรูปแบบแผนที่กับรหัสแผนที่นี้ได้

เพิ่มรหัสแผนที่ลงในแอป

Android

เพิ่มรหัสแผนที่ผ่านองค์ประกอบ <fragment> ในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม โดยใช้คลาส MapView หรือใช้คลาส GoogleMapOptions แบบเป็นโปรแกรม

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้างรหัสแผนที่ที่จัดเก็บเป็นค่าสตริงชื่อ map_id ใน res/values/strings.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="map_id">YOUR_MAP_ID</string>
</resources>

สำหรับแผนที่ที่เพิ่มผ่านองค์ประกอบ <fragment> ในไฟล์เลย์เอาต์ของกิจกรรม ส่วนย่อยของแผนที่ทั้งหมดที่ควรมีรูปแบบที่กำหนดเองจะต้องระบุรหัสแผนที่ในแอตทริบิวต์ map:mapId ดังนี้

<fragment xmlns:map="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  class="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"
  …
  map:mapId="@string/map_id" />

คุณยังใช้แอตทริบิวต์ map:mapId ของคลาส MapView เพื่อระบุรหัสแมปได้ด้วย ดังนี้

<com.google.android.gms.maps.MapView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  ....
  map:mapId="@string/map_id" />

หากต้องการระบุรหัสแผนที่แบบเป็นโปรแกรม ให้ส่งรหัสไปยังอินสแตนซ์ MapFragment โดยใช้คลาส GoogleMapOptions ดังนี้

Java

 MapFragment mapFragment = MapFragment.newInstance(
   new GoogleMapOptions()
     .mapId(getResources().getString(R.string.map_id)));

Kotlin

 val mapFragment = MapFragment.newInstance(
   GoogleMapOptions()
     .mapId(resources.getString(R.string.map_id))
 )

สร้างและเรียกใช้แอปตามปกติใน Android Studio รูปแบบที่กำหนดเอง ตามที่กำหนดค่าไว้ในขั้นตอนแรกจะมีผลกับแผนที่ทั้งหมดที่มีรหัส

iOS

หากต้องการสร้างอินสแตนซ์แผนที่โดยใช้รหัสแผนที่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. สร้าง GMSMapID ด้วยสตริงรหัสแมปจาก Cloud Console
 2. สร้าง GMSMapView ที่ระบุรหัสแผนที่ที่คุณเพิ่งสร้าง

Swift

let camera = GMSCameraPosition(latitude: 47.0169, longitude: -122.336471, zoom: 12)
let mapID = GMSMapID(identifier: "<YOUR MAP ID>")
let mapView = GMSMapView(frame: .zero, mapID: mapID, camera: camera)
self.view = mapView

Objective-C

GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.0169
                            longitude:-122.336471
                               zoom:12];
GMSMapID *mapID = [GMSMapID mapIDWithIdentifier:@"<YOUR MAP ID>"];
GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero mapID:mapID camera:camera];
self.view = mapView;

หากใช้รหัสแผนที่ของคุณเอง คุณสามารถตั้งค่ารหัสแผนที่ใน Cloud Console ให้มีรูปแบบใหม่ได้ทุกเมื่อ และรูปแบบดังกล่าวจะแสดงในมุมมองแผนที่ให้คุณและผู้ใช้โดยอัตโนมัติภายในประมาณ 6 ชั่วโมง

หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลงทันที คุณสามารถปิดและรีสตาร์ทแอปได้โดยออกจากแอป บังคับปิดแอปจากรายการแอปที่ใช้ล่าสุด แล้วเปิดแอปอีกครั้ง แผนที่ที่อัปเดตแล้วจะปรากฏให้เห็น

JavaScript

หากต้องการสร้างแผนที่ที่มีรหัสแผนที่ในรหัสแอปพลิเคชันของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. หากคุณกำลังปรับแต่งแผนที่ด้วยโค้ด JSON แบบฝัง ให้นำพร็อพเพอร์ตี้ styles ออกจากออบเจ็กต์ MapOptions หรือข้ามขั้นตอนนี้

 2. เพิ่มรหัสแผนที่ลงในแผนที่โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้ mapId เช่น

map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
zoom: 8,
mapId: 'MAP_ID'
});

แผนที่แบบคงที่

หากต้องการเพิ่มรหัสแผนที่ลงในแมปใหม่หรือที่มีอยู่ซึ่งใช้ API บริการเว็บรายการใดรายการหนึ่งของเรา ให้เพิ่มพารามิเตอร์ของ URL map_id ต่อท้าย แล้วตั้งค่าเป็นรหัสแผนที่ ตัวอย่างนี้แสดงการเพิ่มรหัสแผนที่ลงในแผนที่โดยใช้ Maps Static API

<img src="https://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=Brooklyn+Bridge,New+York,NY&zoom=13&size=600x300&maptype=roadmap&markers=color:blue%7Clabel:S%7C40.702147,-74.015794&markers=color:green%7Clabel:G%7C40.711614,-74.012318&markers=color:red%7Clabel:C%7C40.718217,-73.998284&key=YOUR_API_KEY&map_id=YOUR_MAP_ID&signature=YOUR_SIGNATURE" />

แผนที่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สะพานบรุกลินในนิวยอร์กซิตี้ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมตัวควบคุมแผนที่ที่มุมขวาล่าง แผนที่จะแสดงสไตล์ที่กำหนดเองบนถนน น้ำ และที่ดิน

หากมีลายเซ็นดิจิทัลใน URL แบบคงที่ของ Maps ก่อนที่จะเพิ่มรหัสแผนที่ คุณจะต้องสร้างและเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใหม่หลังจากที่เพิ่มรหัสแผนที่แล้ว เมื่อสร้างข้อมูลลับในการรับรอง URL ใหม่ อย่าลืมนำลายเซ็นดิจิทัลก่อนหน้านี้ออกจาก URL

ฟีเจอร์ที่ใช้ได้เมื่อใช้รหัสแผนที่

การจัดรูปแบบแผนที่ในระบบคลาวด์: จัดรูปแบบ ปรับแต่ง และจัดการแผนที่โดยใช้ Google Cloud Console
ใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์ม (Android, JavaScript, iOS และ Maps Static API)

แผนที่เวกเตอร์: แผนที่ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนแผนที่เวกเตอร์ ซึ่งวาดในเวลาที่ใช้ในการโหลดฝั่งไคลเอ็นต์โดยใช้ WebGL
ใช้งานได้บน JavaScript