Żądanie i odpowiedź dotyczące deskryptorów

Deskryptory adresów zawierają dodatkowe informacje, które pomagają opisać lokalizację za pomocą punktów orientacyjnych i obszarów. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zobacz prezentację deskryptorów adresów.

Dodatkowe parametry

Deskryptory adresów można włączać za pomocą parametru extra_computations. Aby w odpowiedzi otrzymywać deskryptory adresów, uwzględnij extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS w żądaniu geokodowania, żądaniu odwrotnego geokodowania lub żądaniu geokodowania miejsc.

Przykład w geokodowaniu

To zapytanie zawiera adres miejsca w Delhi:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=4118,+Kalan+Mehal+Chandni+Chowk,+New+Delhi&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

Przykładowe geokodowanie w miejscach

To zapytanie zawiera identyfikator miejsca w Delhi:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?place_id=ChIJyxAX8Bj9DDkRgBfAnBYa66Q&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

Przykład odwrotnego geokodowania

To zapytanie zawiera wartość szerokości i długości geograficznej lokalizacji w Delhi:

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=28.640964,77.235875&extra_computations=ADDRESS_DESCRIPTORS&key=YOUR_API_KEY

Odpowiedź

Przykład address_descriptor:

{
 "address_descriptor" : {
   "areas" : [
    {
      "containment" : "OUTSKIRTS",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Turkman Gate"
      },
      "place_id" : "ChIJ_7LLvyb9DDkRMKKxP9YyXgs"
    },
    {
      "containment" : "OUTSKIRTS",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Chandni Chowk"
      },
      "place_id" : "ChIJWcXciBr9DDkRUb4dCDykTwI"
    },
    {
      "containment" : "NEAR",
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Katar Ganj"
      },
      "place_id" : "ChIJH3cWUyH9DDkRaw-9CjvcRvY"
    }
   ],
   "landmarks" : [
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Delite Cinema"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 29.9306755065918,
      "place_id" : "ChIJLfiYDCT9DDkROoEa7NdupUM",
      "travel_distance_meters" : 418.7794799804688,
      "spatial_relationship" : "ACROSS_THE_ROAD",
      "types" : [ "establishment", "movie_theater", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "YES Bank"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 66.83731079101562,
      "place_id" : "ChIJFYHM3yb9DDkRRKGkZl2mpSQ",
      "travel_distance_meters" : 489.0340270996094,
      "spatial_relationship" : "DOWN_THE_ROAD",
      "types" : [ "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "UCO Bank"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 25.38849639892578,
      "place_id" : "ChIJ-c6_wCb9DDkRjIk1LeqRtGM",
      "travel_distance_meters" : 403.2246398925781,
      "spatial_relationship" : "ACROSS_THE_ROAD",
      "types" : [ "atm", "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Delhi By Cycle Meeting Point"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 44.02867126464844,
      "place_id" : "ChIJNxVfkSb9DDkRJD22l-eGFdM",
      "travel_distance_meters" : 97.41281890869141,
      "spatial_relationship" : "AROUND_THE_CORNER",
      "types" : [
       "establishment",
       "point_of_interest",
       "tourist_attraction",
       "travel_agency"
      ]
    },
    {
      "display_name" : {
       "language_code" : "en",
       "text" : "Axis Bank Branch"
      },
      "straight_line_distance_meters" : 102.3495178222656,
      "place_id" : "ChIJr3uaDCT9DDkR8roHTVSn1x4",
      "travel_distance_meters" : 330.8566284179688,
      "spatial_relationship" : "DOWN_THE_ROAD",
      "types" : [ "bank", "establishment", "finance", "point_of_interest" ]
    }
   ]
 }
}

Każdy obiekt address_descriptor zawiera 2 tablice: landmarks i areas. Tablica landmarks zawiera maksymalnie 5 wyników uporządkowanych według trafności, z uwzględnieniem odległości od żądanej współrzędnej, obecności punktu orientacyjnego i jego widoczności. Każdy wynik dotyczący punktu orientacyjnego zawiera następujące wartości:

 • place_id to identyfikator miejsca w wynikach wyszukiwania punktów orientacyjnych. Zobacz omówienie identyfikatora miejsca.
 • display_name to wyświetlana nazwa punktu orientacyjnego, która zawiera language_code i text.
 • straight_line_distance_meters to odległość między punktami w metrach między podaną współrzędną a wynikami punktów orientacyjnych.
 • travel_distance_meters to odległość pokonana w metrach przez sieć dróg (z wyłączeniem ograniczeń drogowych) między wejściowymi współrzędnymi a wynikami punktów orientacyjnych.
 • spatial_relationship to szacowany związek między współrzędnymi wejściowymi a wynikami punktów orientacyjnych:
  • Gdy nie ma zastosowania żadna z poniższych sytuacji, relacją domyślną jest "NEAR".
  • "WITHIN", gdy współrzędna wejściowa znajduje się w granicach obiektu powiązanego z punktem orientacyjnym.
  • "BESIDE", jeśli współrzędna wejściowa przylega bezpośrednio do punktu dostępu do punktu orientacyjnego lub punktu dostępu.
  • "ACROSS_THE_ROAD", gdy współrzędne wejściowe są bezpośrednio przeciwne do punktu orientacyjnego po drugiej stronie trasy.
  • "DOWN_THE_ROAD", gdy współrzędne wejściowe znajdują się wzdłuż tej samej trasy co punkt orientacyjny, ale nie "BESIDES" ani "ACROSS_THE_ROAD".
  • "AROUND_THE_CORNER", gdy współrzędne wejściowe znajdują się wzdłuż prostopadłej trasy jako punktu orientacyjnego (tylko do jednego skrętu).
  • "BEHIND", gdy współrzędna wejściowa jest przestrzennie blisko punktu orientacyjnego, ale daleko od jego punktu dostępu.
 • types to typy miejsc punktu orientacyjnego.

Obiekt areas zawiera maksymalnie 3 odpowiedzi i ogranicza się do miejsc reprezentujących małe regiony, takich jak dzielnice, podlokale i duże kompleksy. Obszary zawierające żądane współrzędne są wymienione jako pierwsze w kolejności od najmniejszej do największej. Każdy wynik areas zawiera te wartości:

 • place_id to identyfikator miejsca wskazanego w wynikach wyszukiwania obszarów. Zobacz omówienie identyfikatora miejsca.
 • display_name to wyświetlana nazwa obszaru. Zawiera ona language_code i text.
 • containment to szacunkowy stosunek izolacji między współrzędną wejściową a wynikiem obszaru:
  • Gdy nie ma zastosowania żadna z poniższych sytuacji, relacją domyślną jest "NEAR".
  • "WITHIN", gdy współrzędna wejściowa jest blisko środka obszaru.
  • "OUTSKIRTS", gdy współrzędna wejściowa jest blisko krawędzi obszaru.

Pokrycie,

Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych krajach.

Prześlij opinię

To jest funkcja w wersji testowej. Chętnie poznamy Twoją opinię. Wyślij e-maila na adres address-descriptors-feedback@google.com.