Definiowanie stylów map w Google Cloud

Google Maps Platform oferuje określanie stylów map w chmurze w konsoli Google Cloud. Style map w chmurze umożliwiają użytkownikom spersonalizowane korzystanie z mapy bez konieczności aktualizowania kodu aplikacji za każdym razem, gdy wprowadzasz zmianę stylu mapy. Możesz tworzyć style mapy, które wybierają kolory i ustawiają widoczność obiektów na mapach dróg, które pojawiają się w Twoich aplikacjach. Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą stylu dotyczącą wybranej platformy: