Aerial View API

Interfejs Maps Aerial View API.

Usługa: aerialview.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas wysyłania żądań do interfejsu API stosuj się do poniższych informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputerów specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy, a wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego:

  • https://aerialview.googleapis.com

Zasób REST: v1.videos

Metody
lookupVideo GET /v1/videos:lookupVideo
Pobiera film na podstawie jego adresu lub identyfikatora filmu.
lookupVideoMetadata GET /v1/videos:lookupVideoMetadata
Pobiera metadane filmu na podstawie jego adresu lub identyfikatora filmu.
renderVideo POST /v1/videos:renderVideo
Dodaje adres do kolejki mechanizmu renderowania, jeśli film nie został jeszcze wyrenderowany.