Ustawienia

Ustawienia w usłudze Google Issue Tracker pozwalają określić takie preferencje jak powiadomienia wysyłane e-mailem, strona główna, która wyświetla się po otwarciu narzędzia, format dat i godzin itp. Aby otworzyć swoje ustawienia, kliknij kolejno ikonę Ustawienia (koło zębate w prawym górnym rogu) i Ustawienia.

Ekran Ustawienia jest podzielony na 2 kategorie: ustawienia Ogólne i ustawienia powiadomień.

Ustawienia ogólne

Preferowana strona główna

Możesz wybrać stronę główną, która jest domyślnie wyświetlana po otwarciu narzędzia Issue Tracker. Domyślna strona główna to lista problemów, które są zarówno otwarte, jak i przypisane do Ciebie. Możesz zamiast tego ustawić dowolną hotlistę, zapisane wyszukiwanie lub grupę zakładek, do której masz dostęp.

Na stronie głównej nie możesz ustawić linku Oznaczone gwiazdką przeze mnie, DW do mnie, Zgłoszone przeze mnie ani Do sprawdzenia dostępnych w menu nawigacyjnym po lewej stronie. Możesz jednak pośrednio ustawić jeden z tych widoków jako stronę główną. Aby to zrobić, kliknij odpowiedni link, a następnie utwórz zapisane wyszukiwanie na stronie wyników wyszukiwania. Zapisane wyszukiwanie możesz ustawić jako stronę główną.

Formatowanie daty i godziny

Możesz też ustawić sposób wyświetlania dat i godzin w narzędziu do śledzenia problemów. Te ustawienia formatowania mają zastosowanie do wyświetlania sygnatur czasowych w sekcjach Utworzono i Ostatnia modyfikacja, a także w polach niestandardowych, które przechowują dane o dacie i godzinie.

Formaty daty

Issue Tracker obsługuje następujące formaty dat:

 • 31 grudnia 2015 r.
 • 2015-12-31
 • 31.12.2015 r.
 • 31-12-2015
 • 31.12.2015

Formaty czasu

Narzędzie do śledzenia problemów obsługuje następujące formaty czasu:

 • 01:00PM
 • 13:00
 • 13:00
 • 13:00:01

Strefa czasowa

Narzędzie do śledzenia problemów obsługuje następujące strefy czasowe:

 • Czas lokalny:
 • UTC
 • Ameryka/Los_Angeles

Klawiatura

W ustawieniach klawiatury możesz włączać i wyłączać skróty klawiszowe w narzędziu Issue Tracker. Skróty klawiszowe są też nazywane „klawiszami skrótów”.

Domyślnie klawisze skrótów są włączone. Aby wyłączyć skróty klawiszowe do narzędzia Issue Tracker, przełącz opcję Włącz wszystkie klawisze skrótów.

Aby wyświetlić listę wszystkich skrótów klawiszowych, naciśnij ?.

Reklamy displayowe

Ustawienia wyświetlania pozwalają kontrolować sposób wyświetlania komentarzy w narzędziu Issue Tracker. Możesz wybrać jedną z dwóch opcji:

 • Wymuszaj wyświetlanie komentarzy jako zwykłego tekstu
 • Wymuszanie wyświetlania komentarzy z użyciem czcionki kodu

Domyślnie te opcje są wyłączone. Aby włączyć jedną z opcji, włącz ją w ustawieniach wyświetlania.

Ustawienia powiadomień

Narzędzie do śledzenia problemów może wysyłać Ci powiadomienia e-mailem o utworzeniu lub aktualizacji problemów. Te powiadomienia zależą od Twojej roli w związku z danym problemem oraz wybranego poziomu powiadomień.

Jeśli masz więcej niż jedną rolę, a role mają różne poziomy powiadomień, narzędzie do śledzenia problemów wyśle e-maila, gdy zostanie dopasowany najwyższy poziom. Możesz na przykład wybrać otrzymywanie e-maili, gdy wszystkie problemy oznaczone gwiazdką ulegną zmianie, ale w polu Weryfikatora chcesz otrzymywać tylko minimalną ilość wiadomości. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona w problemie oznaczonym gwiazdką, a Ty będziesz też weryfikatorem, będziesz otrzymywać wszystkie powiadomienia na ten temat e-mailem.

Role dotyczące powiadomień

Funkcja śledzenia problemów ma następujące role powiadomień:

Rola Opis
Osoba, której przypisano krok Twoja nazwa użytkownika znajduje się w polu Osoba, której przypisano problem
Reporter Twoja nazwa użytkownika znajduje się w polu Reporter problemu.
Weryfikacja Twoja nazwa użytkownika znajduje się w polu Verifier w przypadku problemu.
Współpracownik Twoja nazwa użytkownika znajduje się w polu Współpracownicy w związku z problemem
DW Twoja nazwa użytkownika znajduje się w polu DW zgłoszonego problemu.
Oznaczone gwiazdką Oznaczono problem gwiazdką

Poziomy powiadomień

Będziesz zawsze powiadamiany o dodaniu Cię do problemu lub usunięciu z niego. W przypadku powiadomień o innych zmianach funkcja śledzenia problemów ma te poziomy powiadomień:

Poziom Opis
Wszystkie aktualizacje Będziesz otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące zamknięcia, poważnych i drobnych zmian
Ważne aktualizacje Będziesz otrzymywać e-maile tylko w przypadku zamknięcia konta i wprowadzenia istotnych zmian
Tylko zamknięcie Otrzymasz e-maila tylko z informacją o zamknięciu zmian
Minimalne Jeśli problem zostanie oznaczony jako rozwiązany, a Ty jesteś weryfikatorem, otrzymasz e-maila

Informacje o tym, jakie typy zmian można podzielić na główne i poboczne, znajdziesz w sekcji Problemy.

Powiadomienia o Twoich zmianach

Domyślnie narzędzie do śledzenia problemów nie wysyła powiadomień o zmianach, chyba że jesteś też w grupie, która znajduje się na liście DW dotyczącej danego problemu. Możesz zmienić to ustawienie domyślne i otrzymywać e-maile ze zmianami, przełączając opcję Wyklucz zmiany wprowadzone przez Ciebie.

Powiadomienia dotyczące członków grupy

W polu DW problemu możesz dodawać grupy takie jak Grupy dyskusyjne Google lub listy e-mailowe. Członkowie grupy otrzymują powiadomienia e-mail, jeśli:

 • ustawienia powiadomień DW są skonfigurowane tak,
 • ustawienia subskrypcji grupy wybrane przez użytkownika to Każdy adres e-mail;

Ustawienia powiadomień dotyczących poszczególnych problemów

W menu subskrypcji możesz zmienić poziom powiadomień dotyczących konkretnego problemu.

Wybór poziomu powiadomień w tym menu powoduje zastąpienie wszystkich ustawień powiadomień opartych na rolach dotyczących tego problemu. Dzięki temu możesz dokładniej kontrolować liczbę powiadomień o konkretnym problemie.

Zmiana roli lub roli w związku z tym problemem nie ma wpływu na preferencje dotyczące powiadomień wybrane w tym menu. W każdej chwili możesz przywrócić powiadomienia oparte na rolach, wybierając opcję Domyślne u góry menu.

W tym menu znajduje się opcja Brak, która wycisza powiadomienia o danym problemie. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie będziesz otrzymywać żadnych e-maili z powiadomieniami o tym problemie.