Ngừng sử dụng và ngừng hoạt động

Sau ngày 31 tháng 3 năm 2023, thư viện nền tảng JavaScript Đăng nhập bằng Google dành cho web sẽ ngừng hoạt động. Giải pháp Dịch vụ nhận dạng web của Google là cách mới, an toàn hơn để đăng nhập cho người dùng bằng Tài khoản Google. API này dễ sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

Điểm chính

  • Sau ngày 31 tháng 3 năm 2023, thư viện JavaScript của tính năng Đăng nhập bằng Google sẽ không còn được hỗ trợ.
  • Mã ứng dụng OAuth mới không thể sử dụng thư viện không dùng nữa.
  • Chưa xác định được ngày ngừng hoạt động của thư viện không dùng nữa.
  • Chúng tôi sẽ gửi thông báo trước cho các nhà phát triển bị ảnh hưởng khi xác nhận ngày ngừng cung cấp. Vui lòng đảm bảo thông tin liên hệ của bạn trong Dự án Google Cloud Platform được liên kết với(các) mã ứng dụng khách OAuth của bạn là chính xác.
  • Chúng tôi cũng sẽ thông báo ngày ngừng hoạt động tại đây. Vui lòng đánh dấu trang này và quay lại thường xuyên để xem thông tin cập nhật.
  • Việc ngừng sử dụng này chỉ ảnh hưởng đến thư viện JavaScript của tính năng Đăng nhập bằng Google dành cho web. Nếu bạn đang dùng SDK Đăng nhập bằng một lần chạm trên Android, SDK Đăng nhập bằng Google cho iOS và macOS hoặc OAuth 2.0 để xác thực hoặc uỷ quyền với các dịch vụ của Google, thì việc ngừng sử dụng này không ảnh hưởng đến(các) ứng dụng của bạn.

Hướng dẫn di chuyển

Để di chuyển ứng dụng web của bạn khỏi thư viện JavaScript của tính năng Đăng nhập bằng Google không còn được dùng nữa, hãy sử dụng thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google mới. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển.

Lịch trình

Bảng dưới đây liệt kê ngày ngừng sử dụng và ngày ngừng hoạt động cụ thể.

Thư viện Ngày ngừng sử dụng Ngày ngừng hoạt động
JavaScript dành cho web khi đăng nhập bằng Google Ngày 31 tháng 3 năm 2023 Sẽ được xác định sau

Sự khác biệt giữa ngừng sử dụng và ngừng hoạt động

Thuật ngữNgừng sử dụngHoàng hôn
Định nghĩa Thư viện không dùng nữa là phiên bản không phải là phiên bản mới nhất. Bạn không thể sử dụng thư viện đã ngừng hoạt động. Các yêu cầu gửi đến thư viện này sẽ không thực hiện được vào hoặc sau ngày dừng hoạt động.
Hàm ý Đối với(các) mã ứng dụng khách OAuth hiện có đang sử dụng thư viện không dùng nữa, bạn vẫn có thể sử dụng thư viện không dùng nữa cho đến khi thư viện ngừng hoạt động, nhưng mọi mã ứng dụng khách OAuth mới đều không thể sử dụng thư viện không dùng nữa.

Bạn nên sử dụng thư viện Dịch vụ nhận dạng của Google (Google Identity Services) sớm nhất có thể để hưởng lợi từ các tính năng mới.

Bạn cần phải di chuyển khỏi thư viện ngừng cung cấp ngay để sử dụng các dịch vụ của Google.