Hiển thị Google One Tap

Đặt đoạn mã sau vào bất kỳ trang nào bạn muốn Google One Tap hiển thị:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-your_own_param_1_to_login="any_value"
     data-your_own_param_2_to_login="any_value">
</div>

Thuộc tính data-login_uri là URI của điểm cuối đăng nhập trong ứng dụng web của riêng bạn. Bạn có thể thêm các thuộc tính dữ liệu tuỳ chỉnh. Những thuộc tính này được gửi đến điểm cuối đăng nhập bằng mã thông báo giá trị nhận dạng được truy xuất từ Google.

Để xem danh sách đầy đủ các thuộc tính dữ liệu, hãy xem trang tài liệu tham khảo về g_id_onload.

Không che khuất Google One

Phần này chỉ áp dụng khi FedCM bị tắt. Khi FedCM được bật, trình duyệt sẽ hiển thị lời nhắc của người dùng ở đầu nội dung trang.

Để đảm bảo người dùng cuối nhìn thấy tất cả thông tin hiển thị, Google One Tap không được che phủ bởi bất kỳ nội dung nào khác. Nếu không, trong một số trường hợp, các cửa sổ bật lên có thể được kích hoạt.

Kiểm tra kỹ bố cục trang và các thuộc tính chỉ mục z của phần tử để đảm bảo Google One Tap không bị nội dung nào khác che phủ vào bất cứ lúc nào. Thay đổi về quy trình trải nghiệm người dùng có thể được kích hoạt ngay cả khi chỉ có một pixel trong đường viền bị che phủ.