Rekomendacje: zbiorcze działania

W dalszej części tego artykułu omawiamy, jak zbiorczo wykonywać działania na rekomendacjach za pomocą interfejsu Google Ads API oraz omawiać częste błędy i błędy.

Zobacz prezentację.