Usługa Google AdsFieldService – pola i klauzule w języku zapytań Google Ads (GAQL)

Korzystając z języka „Google AdsFieldService i Google Ads Query Language – Pobieranie pola metadanych”, ten odcinek pokazuje, jak używać GoogleAdsFieldService do określania, które dostępne pola, segmenty i dane można wykorzystać w ciągach znaków zapytania GAQL. Poniżej pokazujemy, jak używać słów kluczowych SELECTABLE, SORTABLE i FilterABLE do automatycznego generowania zapytań raportowania.