Google AdsFieldService i Google Ads Query Language (GAQL) – pobieranie metadanych pola

Usługa Google AdsFieldService to zaawansowane źródło informacji o metadanych pól służące do tworzenia ciągów tekstowych w Google Ads (GAQL). Z tego odcinka dowiesz się, jak zacząć korzystać z Google AdsFieldService, określić dostępne zasoby do użycia w klauzuli FROM zapytania GAQL i pobrać pola, które można wykorzystać w zapytaniu GAQL, na podstawie zasobu wybranego jako klauzula FROM zapytania. W kolejnych odcinkach pokażemy, jak korzystać z usługi Google AdsField, aby zostać zaawansowanym użytkownikiem GAQL.