Google AdsRow i język zapytania Google Ads (GAQL)

GoogleAdsRow to struktura zwracana z żądań raportowania w interfejsie Google Ads API. W tym odcinku omawiamy, czym jest Google AdsRow i jak zawarte w nim wartości znajdują się w zapytaniu Google Ads Query Language (GAQL).