Segmentacja w języku zapytań Google Ads (GAQL)

W języku zapytań Google Ads (GAQL) podział zapytań na segmenty może zapewnić wiele celów, m.in. wybór danych i funkcję grupowania według kategorii. W tym odcinku opisujemy efekty dodawania segmentów do zapytań GAQL.