Warunki filtrowania GAQL

Dodanie warunków filtrowania do klauzuli WHERE zapytania w Google Ads Query Language (GAQL) jest skutecznym sposobem zawężenia zestawu wyników. W tym odcinku przyjrzymy się elementom warunku filtrowania oraz przedstawimy kilka przykładów za pomocą Kreatora zapytań Google Ads.