Performance Max

Performance Max to typ kampanii, który zapewnia ujednoliconą usługę kupowania we wszystkich zasobach reklamowych Google Ads. Pomaga reklamodawcom optymalizować skuteczność, m.in. dzięki temu, że upraszcza i nakłady pracy potrzebne do zarządzania wieloma typami kampanii. Kampanie Performance Max dynamicznie przydzielają budżety do najskuteczniejszych kanałów, takich jak YouTube, sieć reklamowa, sieć wyszukiwania, karty Discover, Gmail i Mapy, co eliminuje konieczność aktualizowania budżetów w wielu kampaniach.