با ارزش ترین قسمت های ایمیل را قرار دهید
درست در نوک انگشتان مردم *
جیمیل به طور خودکار ایمیل هایی را در تب تبلیغات گروه بندی و برجسته می کند که افراد به احتمال زیاد با آنها ارتباط برقرار می کنند. **
حاشیه نویسی ایمیل، برجسته کردن اطلاعات کلیدی مانند معاملات، تاریخ انقضا، و کدهای تبلیغاتی را آسان می کند.

افزودن تصاویر به حاشیه نویسی، پیام های ایمیل شما را زنده می کند و آنها را قابل کشف تر و الهام بخش تر می کند.

داستان های موفقیت

صدها برند در حال حاشیه نویسی هستند، از جمله

* فقط مصرف کنندگان تب جدید تبلیغات Gmail را می بینند. این تجربه بر روی کاربران Google Workspace تأثیر نمی گذارد.
** اینها تبلیغات نیستند و بر اساس تعدادی از عوامل به طور خودکار اتفاق می افتد.