ใส่คําอธิบายประกอบอีเมลในแท็บโปรโมชัน

คำอธิบายประกอบอีเมลทำให้ข้อความอีเมลในแท็บโปรโมชันมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รูปภาพ ดีล และวันที่หมดอายุ

เมื่อคุณใส่คำอธิบายประกอบในอีเมล ผู้ใช้ Gmail จะสามารถดูและโต้ตอบกับการโปรโมตของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย จากแท็บโปรโมชัน ผู้ใช้สามารถคลิกที่ข้อความหรือรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชันโดยไม่ต้องเปิดอีเมล

หน้านี้อธิบายวิธีใส่คำอธิบายประกอบในอีเมลโดยใช้ JSON-LD และ Microdata หากต้องการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาร์กอัปอีเมล โปรดอ่าน คู่มือเริ่มต้นใช้งาน ดูรายการช่องมาร์กอัปที่ใช้ในคำอธิบายประกอบอีเมลได้ในเอกสารอ้างอิง

สร้างคำอธิบายประกอบอีเมล

คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบในอีเมลเพื่อแสดงฟีเจอร์ต่อไปนี้ในแท็บโปรโมชัน

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างคำอธิบายประกอบอีเมลแต่ละประเภท

สร้างคำอธิบายประกอบดีล

คำอธิบายประกอบดีลจะแสดงรายละเอียดแบบข้อความเกี่ยวกับโปรโมชัน เช่น รหัสโปรโมชันหรือวันที่หมดอายุ

วิธีสร้างหมายเหตุดีล

 1. ในแพลตฟอร์มอีเมลการตลาด ให้สร้างอีเมลและเปิดเครื่องมือแก้ไข HTML ของอีเมล
 2. ในส่วน head ให้เพิ่มแท็ก script ที่มีประเภทข้อมูล DiscountOffer ดังนี้

  JSON-LD

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
   <head>
    <script type="application/ld+json">
     [{
      "@context": "http://schema.org/",
      "@type": "DiscountOffer",
      "description": "DESCRIPTION",
      "discountCode": "DISCOUNT_CODE",
      "availabilityStarts": "START_DATE_TIME",
      "availabilityEnds": "END_DATE_TIME"
     }]
    </script>
   </head>
  
   <body>
    // The message of your email
   </body>
  </html>
  

  Microdata

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
   <head>
    <div itemscope itemtype="http://schema.org/DiscountOffer">
     <meta itemprop="description" content="DESCRIPTION"/>
     <meta itemprop="discountCode" content="DISCOUNT_CODE"/>
     <meta itemprop="availabilityStarts" content="START_DATE_TIME"/>
     <meta itemprop="availabilityEnds" content="END_DATE_TIME"/>
    </div>
   </head>
  
   <body>
    // The message of your email.
   </body>
  </html>
  

  แทนที่ค่าต่อไปนี้ คุณสมบัติทั้งหมดเป็นตัวเลือก สำหรับแต่ละพร็อพเพอร์ตี้ คุณจะใส่ค่าหรือละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ในโค้ดก็ได้

  • DESCRIPTION (ไม่บังคับ): ข้อความที่แสดงพร้อมกับป้ายดีล เช่น 20% off หรือ Free shipping
  • DISCOUNT_CODE (ไม่บังคับ): ส่วนลดหรือรหัสโปรโมชันสำหรับข้อเสนอ เช่น 20TODAY
  • START_DATE_TIME (ไม่บังคับ): วันที่และเวลาที่ข้อเสนอเริ่มต้นในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2023-09-25T18:44:37-07:00
  • END_DATE_TIME (ไม่บังคับ): วันที่และเวลาสิ้นสุดของโปรโมชันในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2023-10-25T18:44:37-07:00
 3. ในแท็ก body ให้เขียนข้อความสำหรับอีเมล

ภาพสไลด์ของผลิตภัณฑ์จะแสดงตัวอย่างรูปภาพหลายรายการสำหรับโปรโมชัน เช่น

อีเมลโปรโมตที่แสดงภาพสไลด์ 3 ตัวอย่างรูปภาพดีลถุงเท้า

คุณสามารถใส่ตัวอย่างภาพในภาพสไลด์ได้สูงสุด 10 ภาพ และแต่ละภาพต้องไม่ซ้ำกัน

วิธีสร้างภาพสไลด์ผลิตภัณฑ์

 1. ในแพลตฟอร์มอีเมลการตลาด ให้สร้างอีเมลและเปิดเครื่องมือแก้ไข HTML ของอีเมล
 2. ในส่วน head ให้เพิ่มแท็ก script เพิ่มออบเจ็กต์ PromotionCard ให้กับรูปภาพแต่ละรูปในภาพสไลด์ของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  JSON-LD

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
   <head>
    <script type="application/ld+json">
     [
      // Build the first image preview in your product carousel:
      {
       "@context": "http://schema.org/",
       "@type": "PromotionCard",
       "image": "IMAGE_URL1",
       "url": "PROMO_URL1",
  
       // Optionally, include the following PromotionCard properties:
       "headline": "HEADLINE1",
       "price": PRICE1,
       "priceCurrency": "PRICE_CURRENCY1",
       "discountValue": DISCOUNT_VALUE1,
       "position": POSITION
      },
  
      // Build the second image preview in your product carousel:
      {
       "@context": "http://schema.org/",
       "@type": "PromotionCard",
       "image": "IMAGE_URL2",
       "url": "PROMO_URL2",
  
       // Optionally, include the following PromotionCard properties:
       "headline": "HEADLINE2",
       "price": PRICE2,
       "priceCurrency": "PRICE_CURRENCY2",
       "discountValue": DISCOUNT_VALUE2,
       "position": POSITION
      }
  
      // To include more image previews, add additional PromotionCard objects.
      // You can include up to 10 image previews in a product carousel.
  
     ]
    </script>
   </head>
  
   <body>
    // The message of your email
   </body>
  </html>
  

  Microdata

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
   <head>
    // Build the first image preview in your product carousel:
    <div itemscope itemtype="http://schema.org/PromotionCard">
     <meta itemprop="image" content="IMAGE_URL1"/>
     <meta itemprop="url" content="PROMO_URL1"/>
  
     // Optionally, include the following PromotionCard properties:
     <meta itemprop="headline" content="HEADLINE1"/>
     <meta itemprop="price" content="PRICE1"/>
     <meta itemprop="priceCurrency" content="PRICE_CURRENCY1"/>
     <meta itemprop="discountValue" content="DISCOUNT_VALUE1"/>
     <meta itemprop="position" content="POSITION"/>
    </div>
  
    // Build the second image preview in your product carousel:
    <div itemscope itemtype="http://schema.org/PromotionCard">
     <meta itemprop="image" content="IMAGE_URL2"/>
     <meta itemprop="url" content="PROMO_URL2"/>
  
     // Optionally, include the following PromotionCard properties:
     <meta itemprop="headline" content="HEADLINE2"/>
     <meta itemprop="price" content="PRICE2"/>
     <meta itemprop="priceCurrency" content="PRICE_CURRENCY2"/>
     <meta itemprop="discountValue" content="DISCOUNT_VALUE2"/>
     <meta itemprop="position" content="POSITION"/>
    </div>
  
    // To include more image previews, add additional PromotionCard objects.
    // You can include up to 10 image previews in a product carousel.
   </head>
  
   <body>
    // The message of your email
   </body>
  </html>
  

  แทนที่ค่าต่อไปนี้สำหรับออบเจ็กต์ PromotionCard แต่ละรายการ สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับ คุณจะใส่ค่าหรือละเว้นพร็อพเพอร์ตี้ในโค้ดก็ได้

  • IMAGE_URL: URL ไปยังรูปภาพในรูปแบบ PNG หรือ JPEG เช่น https://www.example.com/image.png สัดส่วนภาพที่รองรับคือ 4:5, 1:1, 1.91:1 สำหรับภาพเรียงสลับผลิตภัณฑ์ ภาพแต่ละภาพต้องมี URL ที่ไม่ซ้ำกันและใช้อัตราส่วนภาพเดียวกัน
  • PROMO_URL: URL สำหรับโปรโมชัน เมื่อผู้ใช้คลิกรูปภาพจากแท็บโปรโมชัน ก็จะไปที่ URL นี้
  • HEADLINE (ไม่บังคับ): คำอธิบายโปรโมชันยาว 1 ถึง 2 บรรทัดซึ่งแสดงใต้รูปภาพตัวอย่าง
  • PRICE (ไม่บังคับ): ราคาของโปรโมชัน
  • PRICE_CURRENCY (ไม่บังคับ): สกุลเงินของราคาในรูปแบบ ISO 4217 แบบ 3 ตัวอักษร เช่น USD กำหนดสัญลักษณ์สกุลเงินที่แสดงด้วย price
  • DISCOUNT_VALUE (ไม่บังคับ): จำนวนเงินที่หักออกจาก price เพื่อแสดงราคาที่ปรับแล้ว ราคาที่ปรับแล้วจะแสดงถัดจากราคาเดิม

   เช่น หาก discountValue คือ 25 price คือ 100 และ priceCurrency คือ USD ราคาที่ปรับแล้วจะแสดงเป็น $75

  • POSITION (ไม่บังคับ): ตำแหน่งของการ์ดในภาพสไลด์

 3. ในแท็ก body ให้เขียนข้อความสำหรับอีเมล

ขั้นตอนถัดไป