IMAP, POP ve SMTP

Gmail, Gmail dışı istemciler için standart IMAP, POP ve SMTP protokollerini destekler. Gmail IMAP, POP ve SMTP sunucuları, sektör standardı OAuth 2.0 protokolü aracılığıyla yetkilendirmeyi destekleyecek şekilde genişletilmiştir.

Protokol

IMAP, POP ve SMTP, kullanıcıların kimliğini doğrulamak için yerleşik IMAP AUTHENTICATE, POP AUTH ve SMTP AUTH komutlarını kullanan standart Basit Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Katmanı'nı (SASL) kullanır. SASL XOAUTH2 mekanizması, istemcilerin kimlik doğrulama için OAuth 2.0 kimlik bilgilerini sağlamasına olanak tanır. SASL XOAUTH2 protokol dokümanlarında, SASL XOAUTH2 mekanizması ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve protokolü uygulayan kitaplıklar ve örnekler mevcuttur.

imap.gmail.com:993 konumundaki IMAP sunucusuna ve pop.gmail.com:995 konumundaki POP sunucusuna gelen bağlantılar SSL gerektirir. Giden SMTP sunucusu (smtp.gmail.com) TLS'yi destekler. İstemciniz düz metinle başlıyorsa STARTTLS komutunu yayınlamadan önce 465 (SSL için) veya 587 (TLS için) numaralı bağlantı noktasını kullanın.

Oturum süresi sınırları

Gmail POP oturumları yaklaşık 7 günle sınırlıdır. Gmail IMAP oturumları yaklaşık 24 saat ile sınırlıdır. Oturumun kimliği OAuth kimlik bilgileri kullanılarak doğrulandıysa kullanılan erişim jetonunun geçerlilik süresi yaklaşık olarak (genellikle 1 saat) ile sınırlıdır. Bu bağlamdaki bir oturum, sürekli bir TCP bağlantısıdır.

Süre dolduğunda ve oturum sona erdiğinde Gmail, oturumun sona erdiğini belirten bir iletiyle bağlantıyı kapatır. Bunun ardından istemci yeniden bağlanabilir, kimliğini tekrar doğrulayabilir ve devam edebilir. OAuth kullanıyorsanız kullanılan erişim jetonunun geçerli olduğundan emin olun (1 saatten daha eski bir erişim jetonu kullanmaya çalışırsanız jetonu geçersiz olabilir).

Kitaplıklar ve Örnekler

IMAP veya POP kullanarak postalara erişmek ve SMTP kullanarak posta göndermek, genellikle kolaylık sağlamak amacıyla mevcut IMAP ve SMTP kitaplıkları kullanılarak yapılır. Bu kitaplıklar Basit Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Katmanı'nı (SASL) desteklediği sürece Gmail'in desteklediği SASL XOAUTH2 mekanizmasıyla uyumlu olmalıdır.

SASL XOAUTH2 protokol dokümanlarına ek olarak, OAuth 2.0 istemcisinin uygulanması hakkında daha fazla bilgi için Google API'lerine Erişmek için OAuth 2.0'ı Kullanma konusunu okumak isteyebilirsiniz.

Kitaplıklar ve Örnekler sayfası, IMAP veya SMTP ile SASL XOAUTH2 mekanizmasını kullanarak çeşitli popüler dillerde kod örnekleri sağlar.