ภาพรวมของ Gmail API

Gmail API เป็น RESTful API ที่ใช้เข้าถึงกล่องจดหมาย Gmail และส่งอีเมลได้ สำหรับเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ Gmail API เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูล Gmail ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น

  • การดึงข้อมูล การจัดทำดัชนี และการสำรองข้อมูลอีเมลแบบอ่านอย่างเดียว
  • การส่งข้อความอัตโนมัติหรือแบบเป็นโปรแกรม
  • การย้ายข้อมูลบัญชีอีเมล
  • การจัดระเบียบอีเมลซึ่งรวมถึงการกรองและการจัดเรียงข้อความ
  • การกำหนดมาตรฐานลายเซ็นอีเมลทั้งองค์กร

ต่อไปนี้เป็นรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Gmail API

ข้อความ
ข้อความอีเมลที่มีผู้ส่ง ผู้รับ เรื่อง และเนื้อหา หลังจากสร้างข้อความแล้วจะเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ได้ ข้อความจะแสดงด้วยทรัพยากรข้อความ
ชุดข้อความ
กลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องที่สร้างเป็นการสนทนา ในแอปโปรแกรมรับส่งอีเมล ชุดข้อความจะสร้างขึ้นเมื่อมีผู้รับอย่างน้อย 1 รายตอบกลับข้อความด้วยข้อความของตนเอง
ป้ายกำกับ

กลไกในการจัดระเบียบข้อความและชุดข้อความ เช่น ระบบอาจสร้างและใช้ป้ายกำกับ "taxes" กับข้อความและชุดข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับภาษีของผู้ใช้ ป้ายกำกับมี 2 ประเภท ได้แก่

ป้ายกำกับของระบบ
ป้ายกำกับที่สร้างขึ้นภายใน เช่น INBOX, TRASH หรือ SPAM โดยคุณจะลบหรือแก้ไขป้ายกำกับเหล่านี้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ระบบจะนำป้ายกำกับของระบบบางรายการ เช่น INBOX ไปใช้กับข้อความและชุดข้อความได้
ป้ายกำกับของผู้ใช้
ป้ายกำกับที่ผู้ใช้สร้าง ผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถลบหรือแก้ไขป้ายกำกับเหล่านี้ได้ ป้ายกำกับของผู้ใช้จะแสดงด้วยทรัพยากรป้ายกำกับ
ฉบับร่าง

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง คุณสามารถแทนที่ข้อความในข้อความร่างได้ การส่งฉบับร่างจะลบข้อความร่างนั้นโดยอัตโนมัติและจะสร้างข้อความที่มีป้ายกำกับของระบบ SENT ฉบับร่างจะแสดงด้วยทรัพยากรฉบับร่าง

ขั้นตอนถัดไป