ภาพรวมของ Gmail API

Gmail API คือ RESTful API ที่ใช้เข้าถึงกล่องจดหมาย Gmail และส่งอีเมลได้ สำหรับเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ Gmail API เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูล Gmail ของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และเหมาะสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น

  • การดึงข้อมูล การจัดทำดัชนี และการสำรองข้อมูลอีเมลแบบอ่านอย่างเดียว
  • การส่งข้อความอัตโนมัติหรือแบบเป็นโปรแกรม
  • การย้ายข้อมูลบัญชีอีเมล
  • การจัดระเบียบอีเมล ซึ่งรวมถึงการกรองและการจัดเรียงข้อความ
  • การกำหนดมาตรฐานลายเซ็นอีเมลทั่วทั้งองค์กร

ต่อไปนี้คือรายการคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ใน Gmail API

ข้อความ
ข้อความอีเมลที่มีผู้ส่ง ผู้รับ เรื่อง และเนื้อหา หลังจากสร้างข้อความแล้วจะเปลี่ยนแปลงข้อความไม่ได้ ข้อความจะแสดงโดยทรัพยากรข้อความ
ชุดข้อความ
คอลเล็กชันข้อความที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบกันเป็นการสนทนา ในแอปโปรแกรมรับส่งอีเมล ชุดข้อความจะสร้างขึ้นเมื่อมีผู้รับอย่างน้อย 1 รายที่ตอบกลับข้อความด้วยข้อความของตนเอง
ป้ายกำกับ

กลไกการจัดระเบียบข้อความและชุดข้อความ เช่น อาจมีการสร้างป้ายกำกับ "ภาษี" และนำไปใช้กับข้อความและชุดข้อความทั้งหมดที่เกี่ยวกับภาษีของผู้ใช้ โดยป้ายกำกับมี 2 ประเภทดังนี้

ป้ายกำกับของระบบ
ป้ายกำกับที่สร้างภายใน เช่น INBOX, TRASH หรือ SPAM ป้ายกำกับเหล่านี้ จะลบหรือแก้ไขไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้หรือนำป้ายกำกับของระบบบางรายการ เช่น INBOX ไปใช้กับข้อความและชุดข้อความได้
ป้ายกำกับผู้ใช้
ป้ายกำกับที่ผู้ใช้สร้าง ผู้ใช้หรือแอปพลิเคชันสามารถลบหรือแก้ไขป้ายกำกับเหล่านี้ได้ ป้ายกำกับของผู้ใช้จะแสดงด้วยทรัพยากรป้ายกำกับ
ฉบับร่าง

ข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง โดยสามารถแทนที่ข้อความในข้อความร่างได้ การส่งฉบับร่างจะลบข้อความร่างโดยอัตโนมัติและสร้างข้อความที่มีป้ายกำกับของระบบ SENT โดยฉบับร่างจะแสดงด้วยทรัพยากรฉบับร่าง

ขั้นตอนถัดไป