AMP برای Gmail

AMP for Email به فرستنده‌ها اجازه می‌دهد تا اجزای AMP را در ایمیل‌های جذاب گنجانده و قابلیت‌های برنامه مدرن را در ایمیل در دسترس قرار دهند. این قالب ایمیل پویا زیرمجموعه‌ای از اجزای AMPHTML را برای استفاده در پیام‌های ایمیل فراهم می‌کند، که به گیرندگان ایمیل‌های AMP اجازه می‌دهد تا به صورت پویا با محتوای مستقیم در پیام تعامل داشته باشند.

برای استفاده از AMP برای ایمیل در Gmail، باید موارد زیر را انجام دهید:

  1. ایمیل ها را طوری بسازید که شامل اجزای AMP باشد. به مستندات برنامه‌نویس AMP مراجعه کنید. هنگام ساخت ایمیل خود، باید مطمئن شوید که درخواست های احراز هویت را به درستی انجام می دهید .
  2. ایمیل های خود را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که ظاهر و رفتار لازم را دارند.
  3. وقتی آماده شروع ارسال ایمیل پویا به گیرندگان خود هستید، باید در Google ثبت نام کنید .